of 60715 LinkedIn

Spijkers wint zaak tegen Staat

De minister van Defensie is de hoofdschuldige aan het ontslag van klokkenluider Fred Spijkers in 1993. Ook staat vast dat er een directe relatie ligt tussen het arbeidsconflict rondom Spijkers, en diens optreden na het verongelukken van munitie-expert Rob Ovaa.
De minister van Defensie is de hoofdschuldige aan het ontslag van klokkenluider Fred Spijkers in 1993. Ook staat vast dat er een directe relatie ligt tussen het arbeidsconflict rondom Spijkers, en diens optreden na het verongelukken van munitie-expert Rob Ovaa.
Herzieningsprocedure
Tot deze conclusies komt de Centrale Raad van Beroep in een door Fred Spijkers aangespannen herzieningsprocedure. De Centrale Raad oordeelt dat een uit 1997 stammend arrest van de Raad op de twee bovengenoemde punten moet worden herzien.

Onenigheid superieuren
Fred Spijkers kreeg in 1984 na het verongelukken van Rob Ovaa de opdracht om aan diens weduwe te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen. In werkelijkheid waren er al jarenlang problemen met het type mijn dat Ovaa het leven had gekost. Spijkers weigerde daarom om Ovaa te schuld te geven, en dit leidde tot onenigheid met zijn superieuren.

Arbeidsconflict
Toen de Centrale Raad van Beroep zich in 1997 boog over het ontslag van Spijkers, luidde de conclusie dat er geen enkele relatie lag tussen de zaak-Ovaa en het ontstane arbeidsconflict. De Centrale Raad van Beroep vindt bij nader inzien dat dit onjuist is, zo blijkt uit de op de dag voor Kerstmis gepubliceerde beslissing op het herzieningsverzoek.

Wezenlijke rol
De Centrale Raad oordeelt nu dat ‘verzoekers bemoeienis met de afwikkeling van het ongeval van de heer Ovaa bij het ontslag een wezenlijke rol heeft gespeeld’ en dat daarin ‘de bron was gelegen van het nadien ontstane arbeidsconflict’.

Onderscheiding
De Raad baseert zich hierbij op diverse door Spijkers’ advocaat Geert-Jan Knoops ingebrachte stukken, als ook op een toespraak van toenmalig staatssecretaris Cees van der Knaap bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan de klokkenluider in 2003. Van der Knaap zei toen onder meer dat de wijze waarop Spijkers is opgetreden in de zaak-Ovaa hem ‘zijn baan en inkomen heeft gekost’.

Doorbraak
Ook op een tweede punt is voor Spijkers sprake van een doorbraak. In 1997 oordeelde de Centrale Raad dat het arbeidsconflict ‘in belangrijke mate’ was veroorzaakt door ‘de houding en opstelling van Spijkers, die zich heeft vastgebeten in het conflict en niet in staat is gebleken om in overleg met de minister tot een oplossing te komen’.

Hoofdschuldige
Op basis van alles wat er inmiddels bekend is, wijst de Centrale Raad in een herziene overweging nu de minister aan als de hoofdschuldige, die ‘een overwegend aandeel’ heeft gehad in de verstoorde arbeidsrelatie.

Rehabilitatie
Spijkers’ advocaat Geert-Jan Knoops zegt in een reactie dat ‘zonder meer’ sprake is van ‘een rehabilitatie’ van Spijkers. ‘Een dwaling is hierbij rechtgezet.’ Knoops spreekt van ‘een belangrijke uitspraak’, ook voor ‘personen die in de toekomst onverhoopt in een positie komen als die waarin de heer Spijkers kwam te verkeren toen hij persona non grata werd binnen Defensie omdat hij zijn geweten liet spreken’.

Gek verklaren
Op een van de ingebrachte punten is het Spijkers niet gelukt om zijn gelijk te halen. Volgens de Centrale Raad valt niet vast te stellen dat Defensie er op uit is geweest om de klokkenluider gek te laten verklaren.

Beraden
Knoops wil zich niet uitlaten over de vraag of Spijkers zich hierbij neerlegt. ‘Wat de precieze gevolgen moeten zijn van deze uitspraak voor de heer Spijkers persoonlijk, daarover zullen wij ons de komende tijd gaan beraden. Op dit moment kunnen wij hierover geen uitspraken doen.’

Lees hier de hele uitspraak
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Heezen (Persoonlijke titel) op
Ik feliciteer de heer Spijkes van harte met dit resultaat. Het is werkelijk tenenkrommend om te zien hoe lang deze zaak al loopt en wat voor Kafkaiaanse streken er door de achtereenvolgende bewindslieden worden uitgehaald.
Ik daag de volksvertegenwoordiging uit een parlematair onderzoek naar deze zaak te houden want het kan iedereen overkomen.
Ik wens de heer Spijkers alle succes in zijn recht om volledige rehabilitatie en de daarbijbehorden schadevergoedingen.
Door huisvrouw op
Een mooi thema voor de kersttoespraak 2011 van de koningin.
Door W. Wilkens (shrijvende) op
De eerste vraag zou meoten zijn wat er moet de rechters gebeurt die in eerste intantie het ontslag van Spijkers hebben gesamctioneerd. Hiertussen bevond zich zijn hoofd DPO van Defensie, die eindelijk was weggepromoveerd, maar toch kans heeft gezien hem alsnog zijn recht te onthouden. Met collega rechters. Dus allereerst lijkt mij een onderzoek bij de CRvB zelf het eerste wat moet gebeuren, want dat is geen onafhankelijk rechtspraak. Zo die al bestaat (zie affaire (Westenberg).

Ten tweede lijkt mij de omstandigheid dat Spijkers bewust 'voor gek' is verklaard een misstap die niet zonder gevolgen mag blijven. Internationaal is erkend dat er misbruik is gemaakt van de psychiatrie in zijn geval.
Hiermee was Spijkers de enige die deze twijfelachtige eer te beurt viel.
Vreemd dat de CRvB hier niet tot gegrondverklaring komt.

Echt tevreden stellen doet de uitspraak dan ook niet, omdat zij aantoont dat het van het weer afhankelijk is hoe zij uitpakt.

Voor Spijkers met zijn 90% overwinning ben ik uiteraard wel blij.
Toekomstige klokkeluiders raad ik aan of uit eht raam te springen of te emigreren.
Door slachtoffer en (ex-klokkenluider) op
Wat ik het meeste betreur is dat Defensie als hoofdschuldige wordt genoemd.
Het waren namelijk de superieuren van Spijkers die zich bewust schuldig maakten aan een hele riedel strafbare ellende.
Nu moet Defensie (dus het volk) betalen voor de kwade opzet van enkele corrupte hogere officieren.
Als er al sprake is van recht dan moet Defensie de verantwoordelijken hoofdelijk aansprakelijk stellen. Ik ben er echter van overtuigd dat dit niet gaat gebeuren.
Idem aan de CEO’s van enkele luchtvaartmaatschappijen die zich aan kartelvorming en prijsafspraken schuldig maakten om zo onrechtmatig winsten te kunnen verhogen t.b.v. hun bonusregelingen.
En hier mogen de aandeelhouders bloeden i.p.v. de corrupte CEO’s cum suis.
M.a.w. de ivoren toren is beschermt en blijft vooralsnog onschendbaar.
Vrouwe Justitia bevind zich al lang niet meer in het land der blinden.
Ik hoop dan ook dat de politiek er voor zorgt dat er een overkoepelende klokkenluiderorganisatie komt met echte bevoegdheden.
Door exje op
Als ex-collega van Spijkers kan ik alleen maar blij zijn met deze uitspraak. Het blijft triest dat carrière en leven van Fred zo grondig verziekt zijn door de bij Defensie (over)heersende cultuur van zaken onder het vloerkleed vegen. Mij zijn meer dan dit soort zaken bekend en hoeveel zijn er in het verleden al geweest en zullen er in de toekomst nog komen. Wellicht dat een parlementaire enquete hier enig zicht op kan geven en enig soulaas in kan bieden.

Mijn echte naar schrijf ik maar niet in dit bericht, want rancune is een ander kenmerk van de defensie-organisatie.
Door Big Spender (netto betaler) op
Hulde aan Spijkers !
Dankzij dergelijke mensen, en niet door de Eelco's, Groenmannetjes of Ed Raketjes bestaat onze zogenaamde rechtstaat nog.
Ik geef toe dat partijdig ben als iemand uit de naaste omgeving van het andere slachtoffer: Ovaa. Maar met dit nieuws gloort er weer licht aan het eind van de tunnel.
Door Jofel (adviseur) op
Ongelooflijk, dat is denk ik het beste woord voor dit dossier. Schandalig hoe er met de heer Spijkers is omgegaan en ook hoe lang... 26 jaar na dato... en nog is het dossier niet afgesloten.

Zo zie ja maar dat we altijd kritisch moeten blijven op de Staat gezien de macht die de Staat uiteindelijk toch heeft als je als individu in botsing komt.
Door Huisvrouw op
De heer Spijker is jarenlang bewust erg veel leed aangedaan door onderhavige zieke, zieke geesten.
Hoeveel slachtoffers lopen rond die ook voorgelogen werden/worden, doch ambtenaren treffen die niet de klok hebben (durven) luiden.
En hoeveel keer heeft Centrale Raad van Beroep ondeugdelijke uitspraken gedaan? Doen andere rechtsprekende organen, zoals b.v. de Raad van State, dit ook?
Lang leven de bananen republiek.
Door Mijn Mening op
De Staat: altijd een meester geweest om alles maar in de doofpot te stoppen. Maar NOOIT ZELF het boetkleed aantrekken...behalve als het echt niet anders meer kan. Zoals bovenstaand geval weer moet bewijzen. Daarom ligt de schuld van Overheidsfalen ALTIJD aan de armere burger: die mag altijd weer voor dat falen de te hoge prijs betalen door de opgelegde bezuinigingstunnelvisie. Zelf het wanbeleid erkennen en die uithollings- en bezuinigingtunnelvisies nu eens drastisch naar de andere (rijke) kant om te buigen, ook zo'n 35 jaar lang: dat zit er helaas niet in. Soort beschermt soort.
Door nobby (animal cop) op
Ik ben erg opgelucht dat de moedige heer Spijkers gerehabiliteerd is. Of er bij Defensie en de politieke toppers daarvan, maatregelen volgen, vindt ik eigenlijk niet meer zo relevant. Deze uitspraak zegt meer dan genoeg en de betrokkenen zullen dat zelf zich hopelijk aantrekken. Zo niet dan hebben zij een probleem en niet de lezer of de heer Spijkers. Zo ja, dan is het wellicht de moeite waard om als (oud) medewerker te gaan vertellen waarom mensen zoals Ovaa en Spijkers te kakken moesten worden gezet. Kom in het reine met jezelf!