of 60220 LinkedIn

Sollicitatieplicht bestuurders zaak van gemeenten

De uitvoering van sollicitatieplicht voor wethouders en burgemeesters blijft een individuele gemeentezaak volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De uitvoering van de sollicitatieplicht voor vertrekkende burgemeesters en wethouders is en blijft een zaak van individuele gemeenten.  

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil geen gezamenlijke afspraken maken om (tussentijds) vertrekkende wethouders en burgemeesters te bemiddelen naar een nieuwe baan. ‘Om alle 418 gemeenten te committeren aan een dezelfde regeling is lastig’, aldus een VNG-woordvoerder. ‘Gemeenten hebben allemaal contracten lopen over waar ze niet zomaar onderuit kunnen.’

 

Het gaat dan om afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de afwikkeling van financiële kosten en de administratie van de personeelskosten van bestuurders. De organisaties van provincies en waterschappen, het IPO en de Unie van Waterschappen, hebben wel gekozen voor de aanbesteding van de uitvoering van de zogeheten Appa-regeling. Provinciebestuurders en waterschapsbestuurders die tussentijds of na verkiezingen vertrekken, zijn in de nieuwe Appa-regeling verplicht om vanaf 3 maanden na hun vertrek te zoeken naar een nieuwe baan.

 

Wachtgeld

 

In de oude Appa-regeling - die tot maart 2010 gold - konden bestuurders soms tot hun pensioenleeftijd op wachtgeld teren. ‘Wij denken met dit gezamenlijke contract de beste invulling te geven aan de uitvoering van de Appa’, aldus een IPO-woordvoerder.

 

De financiële administratie van vertrekkende provincie- en waterschapsbestuurders wordt uitgevoerd door Loyalis. Voor het re-integratietraject om de bestuurders te helpen met solliciteren en aan een baan te helpen, kunnen zij kiezen uit twee partijen: Van Eden & Partners of P&O Services Group.

 

De gemaakte afspraken betekenen dat een vertrokken bestuurder die wachtgeld krijgt, na een melding van Loyalis wordt opgeroepen door Van Eden of door P&O Services Group. Beide partijen hebben zich verplicht om met de wachtgeld genietende bestuurder afspraken te maken hoe hij of zij terugkeert naar de arbeidsmarkt.

 

Loyalis voert gedurende de wachtgeldperiode controle uit op neveninkomsten en sollicitatiegedrag. Als het nodig is wordt - na goedkeuring van provincie of waterschap - een korting of sanctie op het wachtgeld opgelegd.

 

‘Het grote voordeel’, aldus Ad Antonissen van P&O Services Group, ‘is dat de hele administratieve rompslomp rondom wachtgeld voor een vertrekkende bestuurder door Loyalis wordt uitgevoerd. Bovendien heeft zo’n bestuurder die een re-integratietraject op de arbeidsmarkt moet volgen de keuze uit twee bedrijven met ervaring.’

 

Rijk


Van Eden & Partners voert met Loyalis een gelijksoortige afspraak uit voor het Rijk. P&O Services Group bekommert zich al bijna 10 jaar om het re-integreren van vertrokken wethouders en burgemeesters.

 

De drie betrokken partijen hebben ook een digitaal platform voor bestuurlijke mobiliteit gebouwd. Dat is afgelopen maandag gelanceerd. Zie: www.platformbestuurlijkemobiliteit.nl.

 

Door de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en de Statenverkiezingen in 2011 verdwenen respectievelijk 685 wethouders en bijna dertig gedeputeerden van het bestuurlijke toneel. Tussentijds gaan er vooral veel wethouders overboord, zo is gebleken uit eerder gepubliceerde onderzoeken van Binnenlands Bestuur: 566 wethouders, eenderde van het totaal, maakten de collegeperiode 2006-2010 niet vol. Hetzelfde gold voor 19 gedeputeerden, eveneens één op de drie.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard Heetman (VNG) op
Voor alle helderheid: ook voor wethouders en burgemeesters geldt de sollicitatieplicht en verplichte begeleiding naar een nieuwe werkkring. Anders dan het Rijk, de provincies en de waterschappen heeft de VNG voor de gemeenten géén Europese aanbesteding gedaan. Zou dit wel zijn gebeurd, dan zouden alle gemeenten door één en dezelfde instantie de uitvoering van de sollicitatieplicht en de begeleiding moeten laten uitvoeren. Nu bepalen gemeenten zelf bij welke instantie dat gebeurt.
Door Jan op
Allemaal leuk bedacht, maar de praktijk is gewoon, zeker bij gemeenten, dat oud-bestuurders nooit gedwongen worden te solliciteren, laat staan een andere baan te accepteren. Ligt politiek allemaal veel te gevoelig en "wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet" denken de zittende bestuurders.
Door Mijn mening op
Gewoon 1 beleid invoeren, niet elke keer met excuses komen zoals hierboven valt te lezen. Dit land valt om van de uitzonderingsposities en extra regeltjes, vooral in het voordeel van enkelen. Net zoals bij de rest van het volk gewoon sollicitatieplicht eisen, geen extra randvoorwaarden. Of zijn het soms mensen met een status aparte? Positieve discriminatie? Ophouden daarmee: iedereen moet inleveren en zich aanpassen aan die telkens veranderende regelgeving...dus ook ex-bestuurders.
Door H. Meijer (ex-wethouder) op
Wat ik niet begrijp is dat gemeentes niet onderling voormalige bestuurders uitwisselen voor (tijdelijke)klussen. Mes snijdt dan aan twee kanten ex-bestuurder is aan de slag en gemeenten besparen vanwege het niet inhuren van externen.