of 60831 LinkedIn

Sociale huurwoningmarkt volkomen vastgelopen

De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt overal in het land verder op. De doorstroming is in veel grote en middelgrote steden gestokt, onder meer doordat tijdens de crisis minder bewoners van een huurwoning ervoor kiezen een huis te kopen.  Dat meldt de Volkskrant.
18 reacties
De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt overal in het land verder op. De doorstroming is in veel grote en middelgrote steden gestokt, onder meer doordat tijdens de crisis minder bewoners van een huurwoning ervoor kiezen een huis te kopen. Dat meldt de Volkskrant.
Urgentie
Daarnaast wordt een substantieel deel van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan personen met een urgentieverklaring, zoals voormalige asielzoekers die vallen onder de zogenoemde generaal-pardonregeling en bewoners die door stadsvernieuwing (sloop van sociale huurwoningen grotendeels ten faveure van koopwoningen) gedwongen moeten verhuizen.

Vastgelopen
De huurmarkt is daardoor in veel steden volkomen vastgelopen. Volgens de Volkskrant is in Utrecht is de wachttijd voor zo’n woning opgelopen tot 6,5 jaar. Meer dan eenderde van de vrijgekomen sociale huurwoningen werd vorig jaar toegewezen aan zogenoemde ‘urgenten’. In Amsterdam was dit 42 procent. De wachttijd in Amsterdam is inmiddels meer dan zeven jaar.

Nijpend
Nog nijpender is de situatie in Arnhem, waar meer dan 10 jaar moet worden gewacht op een sociale huurwoning. Volgens de gemeente komt dit mede door de huisvesting van een groot aantal (ex-)asielzoekers.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door pe-opleidingen.nl (docent / trainer / eigenaar) op
http://www.pe-opleidingen.nl/content/hypotheekrente-aftrek-bert
Hypotheekrente aftrek
De hypotheekrente aftrek is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt. Net als de economische crisis die momenteel woedt in de wereld. Iedereen heeft er wel een mening over. Soms ontbreken echter de nuances. Ook bij politici vraag ik mij wel eens af of zij de consequenties van hun handelen allemaal wel kunnen overzien. Of zij wel in staat zijn om voldoende out of the box te denken om de problemen die dit land heeft op te lossen.

Voor of tegen Hypotheekrente aftrek ?
Heb ik dan wel voldoende inzichten om de problemen aan te pakken ? Ben ik voorstander van het behoud van de hypotheekrente aftrek of ben ik nu juist tegenstander van deze aftrek ? Wel nu ik ben noch voor en noch tegen ! Wel heb ik de mening dat als er dan dingen gaan veranderen, dat je het in een keer goed moet doen. Veranderingen kosten anders veel geld, leiden tot veel onrust en zullen niet het gewenste effect sorteren.

Problemen op de woningmarkt
Scheefwonen :
Het grootste probleem op de woningmarkt is het feit dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn in het sociale segment voor huurwoningen. Dit komt omdat er slechts weinigen doorstromen naar een andere woning. Er zijn lange wachtlijsten. Heeft iemand eenmaal een woning gekregen dan blijft deze daar vaak langdurig in wonen. Tegen prijzen die eveneens vaak niet passend zijn bij de inkomstenstijging die iemand heeft doorgemaakt of passend bij de gezinsituatie die inmiddels veranderd is.

Het vreemde is immers dat er geen controles op inkomsten zijn tijdens de looptijd van het huurcontract maar slechts bij aanvang van het contract. Op deze manier wordt scheefwonen in de hand gewerkt !

Te weinig luisteren naar de klanten bij de bouw van woningen
De laatste tijd komt men er steeds meer achter dat de wensen van de klanten, de kopers van woningen zijn vergeten bij de bouw van woningen. Zeg maar gerust , genegeerd ! Indien een klant een balkon wilde, dan kon dat niet, om maar eens iets te noemen. Veel woningen kenden verder te weinig grond of waren van slechte kwaliteit bij oplevering. Woningen die nu te koop komen uit die periode van bouw, zijn dan ook helaas niet echt geliefd bij kopers en zijn moeilijk te verkopen.

Lange doorlooptijd te koop staande woningen
Veel woningen staan inmiddels 9 maanden of langer te koop. Vaak is de prijs niet correct, want te hoog. Worden woningen slecht gepresenteerd. Heeft de makelaar de interesse in de woning verloren of zit met zijn handen in het haar omdat hij niet meer weet hoe hij de woning nog onder de aandacht van potentiele kopers kan brengen. Er is te weinig creativiteit om nog nieuwe dingen te verzinnen.

Vergrijzing en woningmarkt
Er onstaan momenteel krimpregio's. Regio's waar de verwachting is dat er in de toekomst minder mensen zullen wonen. Regio's ook waar de verwachting dan ook is dat de huizenprijzen zullen dalen. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of groei na te streven is of dat er gekozen dient te worden voor een bouwstop alsmede voor sloop. De geschiedenis van Delfzijl herhaalt zich in steeds meer regio's ! Een waarschuwing is hier op zijn plaats en stilzitten ongepast !

Kredietcrisis :
Veel klanten, die wel geinteresseerd zijn in het kopen van een woning en bereid zijn daadwerkelijk een woning te kopen, kunnen vaak, door terughoudende banken, geen financiering krijgen die passend is.

Integrale aanpak woningmarkt
Zelf ben ik daarom geen voorstander van het slechts in gedeelten aanpakken van de woningmarkt. Er dient een integraal beleid te komen. Er zijn anders te veel losse eindjes die grote gevolgen kunnen hebben, die nauwelijks meer te overzien zijn.

Visie op de woningmarkt :
Recent heb ik een discussie gevoerd op linked in, in de groep vrienden van bnr, deze is via de volgende link te bereiken (als lid van de groep) over de hypotheekrente aftrek en meer in het bijzonder over de alternatieven om de woningmarkt van het slot te krijgen. Leek mij goed om jullie daar van op de hoogte te stellen en altijd bereid om daar verder op in te gaan en overleg over te voeren overigens.

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&gid=1904572&discussionID=21097912&split_page=4&goback=%2Egdr_1275858235736_1%2Eanh_1904572

Plan van aanpak problemen woningmarkt (samenvatting)
Staffelsysteem in voeren mbt hetgeen mensen betalen aan woonlasten.

Uitgangspunten hierbij :

nibud uitgaven en chf norm (hetgeen mensen maximaal kunnen lenen voor koopwoningen, gegeven hun inkomen, ca 4.5 a 5 keer hun bruto inkomen voor de aankoop van een koopwoning, vrij vermogen mag meegenomen worden tegen 3 % als extra inkomen)

Voorbeeld :

stel iemand verdient 1200 euro per maand, ca bijstand, dan mag hij bijvoorbeeld 300 euro uitgeven aan huur, ca 25 % van zijn inkomen.
lees verder op de meegezonden link en
Laat het nu eens gewoon door de markt oplossen.
Bert Vermey
Door Maarten op
Het gekke is dat het aanbod van woningen, ook heel laaggeprijsde woningen, stijgt. Oftewel voor de huurprijs van een sociale huurwoning zou men makkelijk een hypotheek kunnen bekomen voor een woning van rond de €75.000,--
De maandlasten daarvan zijn ongeveer hetzelfde. Probleem is dat men korte termijn visie heeft ontwikkeld en dit ook bij nieuwe inwoners van NL er in gebakken zit waardoor de druppel de gloeiende plaat niet afkoeld. Wij hebben woningen voor onder de €100.000,-- te koop staan en raken deze ook niet aan de straatstenen kwijt. Echter heb ik ook nog nooit een woningbouwvereniging op de stoep gehad om de woning t ekopen en zo hun bestand te vergroten. Nee deze zijn bezig subsidies te vergaren voor dure nieuwbouwprojecten in zogenaamde achterstandswijken. De scheefgroei zit dus van hoog tot laag in de samenleving. Bovendien is het een keuzevrijheid in het land waar men wil wonen. Het moest er nog bij komen dat de staat dit ook nog gaat bepalen. De een woont graag in een hutje op de hei van €80.000,- en de ander voor hetzelfde geld in Rotterdam Zuid bijvoorbeeld. Als ze maar niet gaan bepalen wanneer ik naar de WC mag!
Door Mike (docent economie) op
Gek he dat er een tekort is aan sociale huurwoningen als de woningcorporaties de sociale huurwoningen massaal afbreken of verkopen? Door het tekort stijgen de huurprijzen gigantisch en wie hebben daar profijt van? Juist ja, diezelfde woningbouwcorporaties. Het creëren van tekorten (schaarste) is beleid om de winsten van de woningbouwcorporaties te stimuleren. En dat werkt uitstekend!
Door Jan op
Je kunt nu eenmaal mensen niet hun huis uitzetten omdat ze meer zijn gaan verdienen. Dat zou mooi worden! Nee, het percentage dat met voorrang wordt behandeld moet omlaag. Dan moet iedereen maar even wachten, maar niet zoals nu bij jongeren wel 7 jaar. Kortom: de pijn verdelen.
Door H. Werkendam (woningexploitant) op
Ach ja het is weer de schuld van de asielzoeker. lekker makkelijk.
Ach ja het is weer die scheefwoner die ze hel leven in een bepaalde wijk woont en zich daar thuis voelt. Lekker makkelijk.
Ach ja de starter moet direct na inschrijving een huurwoning onder zijn gat. Natuurlijk met een parkeerplek voor de deur. Dames en heren mag het ook een beetje moeite kosten ? Ga maar een kamertje huren als je bij Papa en Mama weg gaat. Daarna door werken iets opbouwen, heb je daarna ook iets om trots op te zijn.
Door Klop en Kleppel (mw) op
Sjaan vergeet gemakshalve te melden dat pardonners voor 2006 meermalen zijn afgewezen en in hun tijd van illigaliteit kennelijk rechten hebben opgebouwd die niet voor autochtonen gelden.
Door Sjaan op
@J.Hak: Als je ooit is de bel hebt horen luiden maar niet weet waar de kleppel zit moet je denk ik niet willen mee praten. Diegene die onder het Generaal Pardon vallen zijn ex-asielzoekers die voor 2001 asiel hadden aangevraagd en vanaf 2e helft 2007 in fases hun vergunning hebben gekregen. Hoe bedoel je niet langer dan 6 jaar in Nederland...En wbt geen rooie cent inbrengen....ze mochten ook niet werken zolang ze in procedure zaten....
Door Mep (dd) op
huurwoningen zijn er voor pardonners, de rest moet doorstromen
Door Flip (-) op
Bij ons in Driel (5 km vanj Arnhem) worden de meeste huurwoningen niet meer te huur aangeboden maar verkocht ! Hoezo te weinig huurwoningen beschikbaar? ook mensen uit Arnhem zouden deze kunnen huren ipv 6,5 jaar te wachten op een woning in Arnhem.
Door L.v.Egeraat (particulier) op
De reactie die Harp geeft (30-7-10) is, denk ik, al vele jaren bekend. waarom wordt daar niet meer aan gedaan, in plaats van steeds opnieuw de "waarheid" zoeken in enquetes ?
Dat is tijd en geld verspilling , die niets op lost