of 64231 LinkedIn

Sociaal rechercheurs: fraude loont

Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.

Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.

'Fraude in de bijstand loont wel degelijk', schrijft LCSR-voorzitter Irma Heintzberger aan Klijnsma. Het LCSR richt zich tot de staatssecretaris omdat de bewindsvrouw medio dit jaar de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving evalueert. De wettelijk regeling  werkt volgens de sociale rechercheurs niet.

 

Fraudeurs

Het LCSR stelt dat fraudeurs door onder meer het beleid van gemeenten niet de straf krijgen die ze verdienen. Voorzitter Heintzberger meent dat 'veel gemeenten  alleen de prioriteit leggen bij het beëindigen van een uitkering waardoor de echte fraudeur ontkomt aan een passende sanctie.'

 

Goedkoper

Gemeenten zouden het goedkoper vinden om geen diepgravend onderzoek te doen naar de lengte van de periode dat een fraudeur ten onrechte een uitkering kreeg.  Daardoor hoeft hij niet terug te betalen, krijgt hij geen boete en wordt hij ook niet strafrechtelijk aangepakt.  'Vaak komt de fraudeur na een korte periode weer terug in de uitkering omdat de levenssituatie aangepast zou zijn', schrijft Heintzberger aan staatssecretaris Klijnsma.

 

Rap gedaald

Doordat gemeenten weinig prioriteit zouden geven aan de vervolging van fraudeurs, zouden er ook nog maar weinig sociale rechercheurs nodig zijn. In 2013 liep het aantal terug van ongeveer 300 naar minder dan 150. Het LCSR meent dat het ook niet meer duidelijk is hoe groot de bijstandsfraude in Nederland precies is,  nu gemeenten de omvang van fraudezaken niet meer grondig uitzoeken.

 

Aangiftegrens

Veel bijstandfraudeurs zouden aan strafvervolging door het OM  ontsnappen omdat er pas aangifte tegen hen gedaan hoeft te worden bij een fraudebedrag van 50 duizend of meer. In sommige regio’s komt het OM echter ook al in actie als er sprake is van een fraude van 20 duizend euro. Het LCSR vraagt  de staatssecretaris om van dit bedrag voor geheel Nederland de zogenaamde aangiftegrens te maken. Dan zouden er ook meer fraudeurs in het strafbankje belanden.

 

Groothandel

Het LCSR vindt dat de fraudebestrijding ook bemoeilijkt wordt door jurisprudentie en Europese regelgeving. Sociale rechercheurs die door gemeenten worden benoemd, mogen hun bevoegdheden niet altijd volop gebruiken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geen gegevens bij de banken opvragen. Ook zijn ze niet meer in staat om bij een groothandel waar een zwartwerker zijn materialen inkoopt, informatie op te eisen. 'Hierdoor kan nog minder fraude worden gedetecteerd', aldus LCSR-voorzitter Heintzberger.

 

Informatieplicht

Probleem is verder dat bijstandsgerechtigden hun informatieplicht niet meer hoeven na te komen zodra ze verdachte zijn van fraude. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Mogelijke fraudeurs hoeven geen uitleg te geven als er opmerkelijke transacties staan op de bankafschriften, of als er vreemde situatie worden aangetroffen bij huisbezoeken door controleurs of sociale rechercheurs.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ton op
Wordt Irma Heintzberger hier gebruikt als spreekbuis voor bountyhunter Henk van Deun?
Door Maarten Sebastiaan Hol (Klantmanager Werk & Inkomen.) op
Leestip (ook voor de voorzitter van de LCSR): "Uitkeringsfrause in Perspectief", door Menno Fenger en William Voorberg. ;-)
Door Willem van der Vaart op
Beste secretaris PEL,
Ondanks mijn leeftijd, kan ik ook lezen, dank u. Feit is echter dat uit de redactie van het artikel niet is op te maken of de auteur hier nu de LCSR voorzitster citeert, of dat het hier een toevoeging van de auteur zelf betreft. En juist die beantwoording van die vraag is hier relevant, alvorens men verwijten richting de voorzitster zou mogen maken aangaande het niet begrijpen van de betekenis van Cautie.
Door hoekstra (adviseur) op
@Koelmans: nee, daar hebben de politiebonden geen fluit mee te maken. Sterker nog, het OM besluit heel vaak om niet vervolgen wat politie wel heeft opgespoord. En daar hebben politiebonden zich niet mee te bemoeien. Iets anders is of de politie als organisatie en als onderdeel van de strafrechtketen er wat van mag vinden, bijvoorbeeld bij monde van de hoogste politiebaas. Dat is geen probleem, maar bonden moeten zich er niet mee bemoeien. Dat krijg toestanden als in New York waar de politiebonden de functionele bevoegdheden inzetten voor of tegen iets waar ze politiek gemotiveerde bezwaren tegen hebben. De opsporingsdiensten van de overheid zijn echt iets anders dan de baliemedewerkers in een gemeentehuis. Ze moeten hun bijzondere plek kennen en hun bonden of belangenbehartigers ook.

Sociaal Rechercheurs doen volgens mij niet per definitie strafrechtelijke onderzoeken; het hangt af van de vermoedelijke omvang van de fraude. De wetgever doet het ook liever onder de noemer van het bestuursrecht omdat er dan ruimere bevoegdheden zijn (het betreden van een woning bijvoorbeeld). Keerzijde is dus dat het lastiger is om echt straf (punitief, leedtoevoeging) uit te delen.
Door Kees (projectmedewerker) op
Al vele jaren lees ik dit soort berichten, zowel op het preventieve vlak als tegenprestaties (vrijwilligerswerk, jobcoaching etc..) als repressieve vlak (integraal samenwerken, vaak is er ook sprake van energie,woon -en toeslagfraude etc..) blijft het stagneren.
Nu dus ook het strafbeleid !

Vermoedelijk is dit een lastig agendapunt maar niet voor de belastingbetaler
Door Rob Koelmans. op
@Hoekstra: Als het Openbaar Ministerie niet meer zou vervolgen zouden de Politiebonden daar zich niet over uit mogen laten?
Door ervaringsdeskundige (allesweter) op
Zo jammer dat mensen reageren zonder enige kennis van zaken. Sociaal rechercheurs zijn opsporingsambtenaren en doen strafrechtelijke onderzoeken waarbij clienten verdachten worden en rechten en plichten (waaronder de cautie, art 27 WvSV) gewaarborgd zijn. Laat nu, op basis van de nieuwe wetgeving, ook nu clienten bij een controleonderzoek de cautie krijgen en dus geen antwoord op de vragen van de handhaver hoeft te geven. Schieten we niet een beetje door zo????
Door Gemeente (ambtenaar) op
Als oud sociaal rechercheur kan ik volmondig zeggen dat dit 10 a 12 jaar geleden ook al zo was. Fraudebeddagen van 30 a 40 duidend euro werden gecompenseerd met 45 euro en vakantiegeld korting. Een gezin loste zo ongeveer 800 a 1000 euro af en na drie jaar werd dit uiteindelijk gestopt.
Door secretaris PEL (secretaris) op
@Willem van der Vaart: citaat: "Probleem is verder dat bijstandsgerechtigden hun informatieplicht niet meer hoeven na te komen zodra ze verdachte zijn van fraude. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Rotterdam." Dat IS nu net die cautie. Die dient zelfs meegedeeld te worden zodra iemand verdachte wordt. Dat was altijd al zo en niet pas sinds de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.
Door hoekstra (adviseur) op
Fijne reactie van Van Klaveren. Feedback vanuit handhaving is zeer nuttig; een brief aan de staatssecretaris is andere koek. Er staat onder andere in het artikel dat de rechercheurs vinden dat fraudeurs hun verdiende straf niet krijgen. En dat is nou net de reden waarom opsporing en vervolging is gescheiden. Overigens opereren sociale rechercheurs onder het bestuursrecht en bestuursrecht is niet gericht op leedtoevoeging, daar hebben we het strafrecht voor. Daar heeft de wetgever nadrukkelijk voor gekozen. Juist omdat het niet op leedtoevoeging is gericht ligt de lat voor bewijsvoering en bescherming van verdachten lager dan in het strafrecht. Het is trouwens jammer dat de LCSR niet vertelt wat allemaal wel mag in het kader van de opsporing via de koppeling van gegevensbestanden. Opsporingsdiensten vinden trouwens altijd dat ze te weinig bevoegdheden hebben maar als op een rij wordt gezet wat allemaal mag dan zou menig burger schrikken.

Vacatures

Van onze partners