of 63998 LinkedIn

Sociaal rechercheurs: fraude loont

Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.

Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.

'Fraude in de bijstand loont wel degelijk', schrijft LCSR-voorzitter Irma Heintzberger aan Klijnsma. Het LCSR richt zich tot de staatssecretaris omdat de bewindsvrouw medio dit jaar de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving evalueert. De wettelijk regeling  werkt volgens de sociale rechercheurs niet.

 

Fraudeurs

Het LCSR stelt dat fraudeurs door onder meer het beleid van gemeenten niet de straf krijgen die ze verdienen. Voorzitter Heintzberger meent dat 'veel gemeenten  alleen de prioriteit leggen bij het beëindigen van een uitkering waardoor de echte fraudeur ontkomt aan een passende sanctie.'

 

Goedkoper

Gemeenten zouden het goedkoper vinden om geen diepgravend onderzoek te doen naar de lengte van de periode dat een fraudeur ten onrechte een uitkering kreeg.  Daardoor hoeft hij niet terug te betalen, krijgt hij geen boete en wordt hij ook niet strafrechtelijk aangepakt.  'Vaak komt de fraudeur na een korte periode weer terug in de uitkering omdat de levenssituatie aangepast zou zijn', schrijft Heintzberger aan staatssecretaris Klijnsma.

 

Rap gedaald

Doordat gemeenten weinig prioriteit zouden geven aan de vervolging van fraudeurs, zouden er ook nog maar weinig sociale rechercheurs nodig zijn. In 2013 liep het aantal terug van ongeveer 300 naar minder dan 150. Het LCSR meent dat het ook niet meer duidelijk is hoe groot de bijstandsfraude in Nederland precies is,  nu gemeenten de omvang van fraudezaken niet meer grondig uitzoeken.

 

Aangiftegrens

Veel bijstandfraudeurs zouden aan strafvervolging door het OM  ontsnappen omdat er pas aangifte tegen hen gedaan hoeft te worden bij een fraudebedrag van 50 duizend of meer. In sommige regio’s komt het OM echter ook al in actie als er sprake is van een fraude van 20 duizend euro. Het LCSR vraagt  de staatssecretaris om van dit bedrag voor geheel Nederland de zogenaamde aangiftegrens te maken. Dan zouden er ook meer fraudeurs in het strafbankje belanden.

 

Groothandel

Het LCSR vindt dat de fraudebestrijding ook bemoeilijkt wordt door jurisprudentie en Europese regelgeving. Sociale rechercheurs die door gemeenten worden benoemd, mogen hun bevoegdheden niet altijd volop gebruiken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geen gegevens bij de banken opvragen. Ook zijn ze niet meer in staat om bij een groothandel waar een zwartwerker zijn materialen inkoopt, informatie op te eisen. 'Hierdoor kan nog minder fraude worden gedetecteerd', aldus LCSR-voorzitter Heintzberger.

 

Informatieplicht

Probleem is verder dat bijstandsgerechtigden hun informatieplicht niet meer hoeven na te komen zodra ze verdachte zijn van fraude. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Mogelijke fraudeurs hoeven geen uitleg te geven als er opmerkelijke transacties staan op de bankafschriften, of als er vreemde situatie worden aangetroffen bij huisbezoeken door controleurs of sociale rechercheurs.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ENSCHEDE AMBTENAREN FRAUDEREN EN VOLGENDE WET NIET (IN ENSCHEDE DOEN AMBTENAREN WAT ZE ZELF WILLEN HEBBEN LAK AAN DE WET) op
In Enschede frauderen ambtenaren en bepalen op basis van eigen glazen bol wat de feiten zijn. Zijn niet voor rede vatbaar en houden vast aan eigen verzinsel. Daar kan en burger zich slechts met prive gegevens van de ambtenaar tegen verdedigen. Bijv. teamleiders met een te grote aanbouw aan de woning, financieel niet te verklaren. Rijksrecherche kijk hier eens naar en FIOD doe je werk ook eens m.b.t. ambtenaren. Jullie laten wel erg veel meldingen inzake frauderende Enschede ambtenaren lopen. Terwijl er 100% bewijs is. Niet willen zien is ook zo'n ambtenaren ding.
Door gary-kleck (sarcastische ambtenaar) op
@ Maarten Bakker: niet alleen gemeenten kijken de andere kant uit, maar ook het UWV en de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Het is zo verschrikkelijk eenvoudig om de boel te belazeren. Ik geef een voorbeeld: in een stad in het zuiden van Nederland woont een bijstandsontvanger. Deze begint een cafe, en vraagt daar zelfs een horecavergunning voor aan. De Afdeling Vergunningen controleert niets. De Sociale Dienst controleert alleen op Inkomstenbelasting-gegevens (Suwinet). Maar de bijstandsontvanger doet helemaal geen aangifte voor de inkomstenbelasting. Dat kan gewoon in Nederland weet u. De bijstandsontvanger doet wel aangifte voor de BTW. Hij sluit volop telefoonabonnementen af, bestelt voorraden voor zijn cafe enz. De Sociale Dienst controleert niet of de persoon in kwestie BTW-aangifte doet. Na twee jaar zijn de schulden zodanig opgelopen dat leveranciers het faillissement aanvragen. Reactie Sociale Dienst: meneer is failliet, dus wij gaan NIET verhalen.
Door Rob Koelmans. op
@Hoekstra, Het gaat hier niet over strafklimaat. Het gaat hier over wetshandhaving en de politievakbond ACP neemt dat voortdurend op de korrel. Uitvoering is zo'n beetje het enige waar ze mee schermen. Niet alleen in de media maar ook binnen de politiek.
Door hoekstra (adviseur) op
@Koelmans: het is wat laat, maar goed. Geef mij één voorbeeld van een openbare brief aan de minister of staatssecretaris van bijvoorbeeld de politievakbond ACP waarin het strafklimaat in Nederland op de korrel wordt genomen. Verder: het doel heiligt niet alle middelen. Een belangrijk onderdeel van het recht is evenwicht tussen straf, opsporingsmiddelen en vergrijp. Ik weet wel dat sommige mensen zich onvoorstelbaar kunnen opwinden over bijstandsfraude en dat ze daarom a. het liefst alle bijstandstrekkers 24 uur per dag zouden willen volgen op wat ze doen en nalaten en b.in geval van de kleinste misstap voor eeuwig en altijd zouden willen uitsluiten van wat dan ook. Dat is emotie en op basis daarvan komen we er niet uit. Fraude moet je bestrijden, absoluut maar ik ben van mening dat er grenzen zijn aan wat dan wel en niet mag door de overheid. En een discussie over grenzen stellen loopt dood als je van mening bent dat er geen grenzen gesteld hoeven te worden.
@de Goot: Dat argumenteert wel lekker weg. Op welk punt bent u het nou niet met mij eens?
Door de Goot op
Precies Gerard V., adviseur Hoekstra en secretaris Pel zijn 2 van die vakidioten die totaal het zicht op de realiteit hebben verloren.
Vandaag trouwens eindelijk ook in landelijke media aandacht voor dit probleem. De LCSR heeft ten lange leste toch raak geschoten met haar brandbrief.
Wel bizar trouwens dat betrapte fraudeurs na enige maanden doodleuk weer opnieuw bijstand aanvragen in andere gemeenten. Wordt het niet tijd om een zwarte lijst aan te leggen, beschikbaar voor alle bijstandverstrekkende ambtenaren ?
Door Gerard V. op
Met verbazing lees ik de ingezonden stukjes. Blijkbaar heerst er nog steeds het idee dat sociale zekerheidsfraude niet zo'n probleem is. M.i,. verliest men de hoofdzaak van het artikel uit het oog, nl: het stelen van gelden die bestemd zijn voor mensen die dat nodig hebben. Deze gelden komen uit uw en mijn portemonnee. Het is als een kankergezwel en dient met wortel en al uitgeroeid te worden. Niet luisteren wat voor onzin advocaten, adviseurs e.d. hierover te melden hebben. Misschien wordt Nederland toch nog een keer wakker. LCSR, een keurig artikel en laat je niet afschrikken door een paar azijnzeikers.
Door Rob Koelmans. op
@Hoekstra, een dergelijke dicht bij het onderwerp vertoevende organisatie het woord niet gunnen omdat het eventueel politiek getint zou kunnen raken, vind ik gelegenheidsargumentatie. Ik lees althans geen valide argumenten. Kennelijk bevalt de inhoud van de boodschap niet en wordt het maar afgedaan met: Wie zijn jullie eigenlijk en waar bemoei je je mee? Een dergelijke club heeft m.i. alle recht om zich hierover namens haar leden uit te laten. Ze zijn hoogstens aan hen verantwoording schuldig.
Door Frenk Molemans (ex soc rechercheur.) op
Voorwat de cautie betreft in relatie tot de inlichtingenplicht. Volgens mij blijft de inl plicht voor de klant gelden. De cautie dient pas meegedeeld te worden als er redelijkerwijs sprake kan zijn van een overtreding. De klant heeft dan wel het zwijgrecht, maar de consequenties van dit zwijgen zal volgens mij voor rekening komen van de klant. Overigens als de klant de cautie tijdens een heronderzoekgesprek niet meegedeeld is, dan kan dit in bezwaar nog hersteld worden. Wanneer echter het besluit een klant een boete op te leggen, genomen is op basis van alleen door de klant overlegde gegevens zonder dat de cautie is meegedeeld, en er verder geen ander bewijsmateriaal voorhanden is, dan heeft het college een probleem.
Door Herman op
Uit eerder onderzoek blijkt dat het bedrag wat omgaat in bijstandsfraude in het niets valt met het bedrag wat gemoeid is met faillissementsfraude. Het zou om een factor 100 gaan. Ook zijn er veel meer rechercheurs bezig met bijstandsfraude!! Dus waar hebben we het over???????
Door Rudolf van Binsbergen (advocaat) op
Het LCSR klaagt over grondrechten en over het feit dat gemeenten op economische gronden niet overgaan tot terugvordering? Dat lijken mij nou niet de sterkste argumenten.

Vacatures

Van onze partners