of 59250 LinkedIn

Sobere, semipermanente woonruimte voor 24.000 asielzoekers

Kabinet, provincies en gemeenten hebben vrijdag afspraken gemaakt over de huisvesting van 24.000 asielzoekers. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na overleg van het kabinet met vertegenwoordigers van deze lagere overheden.
Reageer

Kabinet, provincies en gemeenten hebben vrijdag afspraken gemaakt over de huisvesting van 24.000 asielzoekers. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na overleg van het kabinet met vertegenwoordigers van deze lagere overheden.

Verblijfsstatus
Er komt volgens het bestuursakkoord sobere semipermanente woonruimte voor 14.000 mensen met een verblijfsstatus die vaak nog in asielcentra zitten. Later komt er nog eens huisvesting bij voor 10.000 statushouders. Per provincie komen er bovendien begin volgend jaar ook nog 2500 noodopvangplekken bij. Het akkoord, waarvoor de bouwstenen al tijdens een overleg in oktober waren gelegd, moet ervoor zorgen dat statushouders kunnen doorstromen en dat daardoor ruimte vrij komt in asielzoekerscentra. De hoop is dat daarmee begin volgend jaar een eind kan komen aan de nu nog noodzakelijke crisisopvang waar mensen maximaal 72 uur verblijven.


Extra geld
Op het gesleep met vluchtelingen van sporthal naar sporthal is veel kritiek, zowel van gemeenten als asielzoekers zelf. Gemeenten klagen ook te weinig geld hiervoor te krijgen. Daarom is afgesproken ze met terugwerkende kracht hier alsnog extra geld voor te geven. Volgens minister Lodewijk Asscher (Integratie) zijn er ook afspraken gemaakt om asielzoekers 'sneller en meer' taalles te gaan geven. 'Hiermee trekken we de lessen uit het verleden.' Ook wordt gekeken hoe vluchtelingen sneller aan het werk kunnen gaan. 'We willen dat de apotheker uit Aleppo hier een bijdrage komt leveren in plaats van gefrustreerd ergens zit te wachten.'

Integratie versnellen
Gemeenten krijgen verder meer geld en ruimte om vluchtelingen die hier mogen blijven, te begeleiden om zo hun integratie te versnellen. De statushouders moeten bovendien een participatieverklaring gaan tekenen zodat de belangrijke waarden van de Nederlandse samenleving 'vanaf dag één een vanzelfsprekendheid worden', aldus Asscher.


VNG tevreden
De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jan van Zanen, spreekt van 'goede afspraken' en is 'zeer tevreden'. Hiermee wordt volgens hem ook draagvlak bij de bevolking gerealiseerd voor de opvang van vluchtelingen. Er is met deze overeenkomst duidelijkheid gecreëerd, stelde beoogd voorzitter Ank Bijleveld van het IPO (Interprovinciaal Overleg).

Goed perspectief
Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is tevreden over de afspraken die zijn gemaakt over de huisvesting van 24.000 asielzoekers. 'Als je ziet wie er bij de minister-president aan tafel zitten, dan zie je hoe breed dit door het kabinet is opgepakt. Over het vastleggen van de afspraken met provincies en de veiligheidsregio’s ben ik uiteraard zeer tevreden. Voor de komende maanden geeft dit ons een goed perspectief', zei bestuursvoorzitter Gerard Bakker.

Uitstromen naar gemeenten
Volgens Bakker zijn ook de afspraken over het huisvesten van de asielzoekers met een verblijfsvergunning erg belangrijk. 'Er verblijven nu ruim 16.000 vergunninghouders in onze opvang. Het helpt enorm als deze groep snel kan uitstromen naar gemeenten, dat is voor alle betrokken partijen overduidelijk. Ik benadruk: aan de ondertekenaars zie je dat wij als COA er niet alleen voor staan. En alleen al dat voelt erg goed' (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.