of 59318 LinkedIn

Slotfase herindeling Groningen ingezet

Met het jongste advies over de meest toekomstbestendige gemeentelijke herindeling in Oost-Groningen, is de slotfase van de noodzakelijke gemeentelijke opschaling ingezet. De Commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen adviseert de zogeheten 'horizontale variant' en verwijst een fusie Bellingwedde en Vlagtwedde tot één gemeente Westerwolde naar de prullenbak.

Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt moeten fuseren tot een gemeente. Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde moeten samen opgaan in de gemeente 'Zuidoost-Groningen'.

Niet toekomstbestendig

De keuze de Commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen is daarmee gevallen op de zogeheten ‘horizontale variant’. Dat blijkt uit haar donderdag gepresenteerde rapport Grenzeloos Gunnen deel 2. Fusie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot één gemeente Westerwolde is onvoldoende toekomstbestendig, zo oordeelt de commissie verder.


Zwaarwegend advies

Op verzoek van de negen Oostgroninger gemeenten, de provincie en de Vereniging voor Groninger Gemeenten (VGG) heeft de commissie aanvullend advies uitgebracht. De negen gemeenten kwamen er onderling niet uit. Bij de ‘opdrachtverlening’ aan de commissie hebben ze toegezegd het advies als ‘zwaarwegend’ te verklaren. Als de gemeenten het advies terzijde leggen, hakken Gedeputeerde Staten de knoop door.


Groter draagvlak

Het belangrijkste argument voor de keuze voor de ‘horizontale variant’ is dat de gemeenten in deze indeling goed in staat zijn de sociaal-maatschappelijke opgaven op te pakken en goede kansen hebben zich economisch te ontwikkelen. Het draagvlak onder gemeenten voor deze variant is bovendien net iets groter dan de verticale variant, aldus de commissie. In de nu verworpen variant zouden Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam opgaan in één gemeente, en Oldambt worden samengevoegd met Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde.


Mislukking

Herindeling van Bellingwedde en Vlagtwedde tot één gemeente Westerwolde is tot mislukken gedoemd, oordeelt de commissie. De afhankelijkheid van samenwerking zou de nieuwe gemeente Westerwolde ‘zeer kwetsbaar’ maken. Niet in de laatste plaats omdat alle andere gemeenten voor opschaling kiezen om daarmee het aantal samenwerkingsverbanden te verminderen. ‘De vorming van een gemeente Westerwolde zou contrair zijn aan deze ontwikkeling. Bovendien krijgt de vorming van een gemeente Westerwolde geen steun van de omliggende gemeenten’, aldus de commissie in haar aanvullend advies. Buurgemeenten achten de filosofie van Westerwolde bovendien niet uitvoerbaar. De commissie adviseert beide gemeenten aan te haken bij Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde.

 

De commissie hoopt dat de provincie en de betrokken gemeenten snel de knoop doorhakken, zodat zij de slag kunnen gaan met de toekomstvisies op de nieuwe gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Luppo ( inwoner provincie Groningen) op
Toch aandoenlijk als een bestuurder( de gedeputeerde) probeert daadkrachtig op te treden. De adviescommissie kan zijn judaspenningen innen en wat mij betreft ophoepelen. Het zijn zeer intelligente mensen, maar staan te ver van de werkelijke wereld af. Na twee onhaalbare adviezen is deze club niet meer geloofwaardig. Er is totaal geen draagvlak voor dit "eindavies" en het lost de problemen zeker niet op. Integendeel. 100.000 + gemeente, laat me niet lachen. Gemeenten zoals Oldambt zijn uiteraard wel blij met deze variant. Dit is een prachtige escape om alle latente ellende over vier jaren te dumpen in de nieuwe gemeente. Nog vier jaar wanbeleid en dan weer starten met een schone lei.
Na de aardbevingen ellende, Aldel strop, en met de ellende van de drie decentralisaties nog in het verschiet wil ik iedereen oproepen om per direct te stoppen met alle "goedbedoelde" adviezen.
Het enige wat helpt is een smak geld investeren in deze provincie, werkgelegenheid creeeren. En laat de herindeling aub over aan de gemeenteraden. Niet omdit dit nou van die heldere geesten zijn, maar ze zijn democratisch gekozen door de inwoners van deze provincie en weten beter wat er leeft onder de bevolking.