of 59250 LinkedIn

Slim positie kiezen bij samenwerking

Ga alleen regionaal samenwerken als dat nodig is voor betere oplossingen en maak als raad op voorhand afspraken met het college over hoe het proces gaat lopen. Zo luiden twee van de acht ‘gouden lessen’ om met bestuurlijke samenwerking om te gaan. De gouden lessen worden in het boek Grip op regionale samenwerking uitgediept. Het is bedoeld als handreiking voor raadsleden en griffiers.

Ga alleen regionaal samenwerken als dat nodig is voor betere oplossingen en maak als raad op voorhand afspraken met het college over hoe het proces gaat lopen. Zo luiden twee van de acht ‘gouden lessen’ om met bestuurlijke samenwerking om te gaan. De gouden lessen worden in het boek Grip op regionale samenwerking uitgediept. Het is bedoeld als handreiking voor raadsleden en griffiers.

Veel raden willen in regionale samenwerkingsverbanden meer in de melk te brokkelen hebben. Door slim positie te kiezen, als raad afzonderlijk en gezamenlijk met andere raden, kan de raad wel degelijk veel invloed uitoefenen op hoe de samenwerking functioneert’, stelt auteur Rob de Greef. Raadsleden moeten dus actief aan de bak. ‘Wees zeer alert op de bevoegdheden die overgaan en op de invloed die het gemeentebestuur houdt binnen de samenwerking’, luidt dan ook één van de andere gouden lessen. Bevoegdheden die eenmaal bij een ‘GR’ (gemeenschappelijke regeling) liggen, komen niet snel terug. Belangrijk is dat er binnen de raad expertise is over wat samenwerking is en hoe die werkt. Het samenwerkingsverband moet regelmatig worden geëvalueerd. Ook moet bij tijd en wijle de discussie worden gevoerd of voortzetting noodzakelijk is.

Grip op regionale samenwerking is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging van Griffiers en Raadslid.Nu. Er is ook een digitale versie beschikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.