of 60775 LinkedIn

Shisha-lounge wordt vergunningplichtig

Een waterpijpcafé (shisha-lounge) wordt een openbare inrichting en daarmee vergunningplichtig en het aanlijn- en muilkorfgebod voor gevaarlijke honden wordt uitdrukkelijker aangegeven. Dat zijn enkele wijzigingen in de Model-APV van de VNG. Van een lachgasverbod, ballonoplaatverbod, en rookverbod in de openbare ruimte wordt afgezien. De mogelijkheid van een vuurwerkverbod wordt later toegevoegd.

Een waterpijpcafé (shisha-lounge) wordt een openbare inrichting en daarmee vergunningplichtig en het aanlijn- en muilkorfgebod voor gevaarlijke honden wordt uitdrukkelijker aangegeven. Dat zijn enkele wijzigingen in de Model-APV van de VNG. Van een lachgasverbod, ballonoplaatverbod, en rookverbod in de openbare ruimte wordt afgezien. De mogelijkheid van een vuurwerkverbod wordt later toegevoegd.

Waterpijpcafé vergunningplichtig
Het waterpijpcafé is toegevoegd in de opsomming van openbare inrichtingen, meldt de VNG in een ledenbrief met een aantal in het oog springende wijzigingen van de Model Algemene plaatselijke verordening (Model-APV). De exploitatie van een waterpijpcafé (shisha-lounge) is hierdoor altijd aan een vergunning onderworpen. Daarnaast kan het college van B&W een gemeenteambtenaar het mandaat geven om wijzigingsbesluiten te nemen in het collecte- en wervingsrooster. Aangezien er in de loop van het jaar nogal wat wijzigingen optreden is de passage dat het college het rooster ‘voor het betreffende kalenderjaar’ vaststelt geschrapt. Hierdoor kan een gemeente sneller wijzigingen doorvoeren.

Aanlijn- en muilkorfgebod
Verder wordt uitdrukkelijker aangegeven dat de eigenaar of houder van hinderlijke of gevaarlijke honden zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod. Dit is mede gebeurd op aanwijzing van het OM in het kader van de handhaving. Een overtreding van het gebod moet een gemeente vanzelfsprekend wel strafbaar stellen in artikel 6:1. Het aanlijngebod houdt in dat de lijn een lengte kan hebben van ten hoogste anderhalve meter. In de feitcodes van het OM staat ‘kort aangelijnd’. Om discussie te voorkomen, heeft de VNG het woord ‘kort’ toegevoegd aan de bepaling.

Bermparkeren
Een andere opvallende wijziging is een aanvulling op het verbod op ‘bermparkeren’ dat de VNG vorig jaar al had toegevoegd aan de Model-APV als artikel 5:10. Volgens Europese regelgeving en jurisprudentie geldt het parkeerverbodsbord alleen voor de rijbaan en omdat dit ook geldt voor het stopverbodsbord is het stopverbod aan het artikel toegevoegd. Hierover bestaat overigens een verschil van mening met het Openbaar Ministerie, aangezien die vindt dat het artikel in strijd is met hogere regelgeving. Op grond daarvan kan bermparkeren niet worden verboden, aldus het OM. Als een gemeente een dergelijke zaak aanbrengt bij het OM, zal deze de zaak derhalve seponeren, maar het OM is wel bereid om een proefprocedure te voeren.

Lachgas
Verder wijst de VNG op een aantal actuele zaken die niet hebben geleid tot wijziging van de Model-APV. Verschillende gemeenten hebben gevraagd om er een lachgasverbod in op te nemen, maar de VNG vindt dat de Model-APV al voorziet in de mogelijkheid om op te treden tegen hinderlijk gedrag. Bij evenementen kan een gemeente als voorschrift een ‘verbod op de verkoop van lachgas’ in de vergunning opnemen met als motivering het voorkomen van hinder. De VNG wijst er verder op dat de grootste distributeur van lachgas met marktpartijen en de overheid in gesprek gaat om te komen tot effectieve afspraken die uitwassen van lachgasgebruik tegengaan.

Handhavingsproblemen
Over het verzoek van een aantal gemeenten om een verbod op roken in de openbare ruimte in de Model-APV op te nemen zegt de VNG dat onduidelijk is of een decentraal rookverbod in strijd komt met hogere regelgeving. Ook is de vraag of een dergelijk verbod valt te handhaven. De VNG verwacht meer van een ontmoedigingsbeleid. De handhavingsproblematiek is ook de reden voor de VNG om af te zien van een ballonoplaatverbod. Ook hier verwacht de VNG meer van bewustwordingscampagnes. Als het volgens een evenementenvergunning niet is toegestaan om ballonnen op te laten, kunnen doorgaans wel sancties volgen als dit toch dreigt te gebeuren.

Aanstaand vuurwerkverbod
Buiten de woning geplaatste warmtepompen en airco’s mogen straks niet meer dan 40dB geluid veroorzaken op de perceelsgrens met de buren, meldt de VNG daarnaast naar aanleiding van een onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden wijziging van het Bouwbesluit 2012. Wanneer deze wijziging in werking treedt is onbekend. En last but not least wijst de VNG erop dat een wijziging van het Vuurwerkbesluit is aangekondigd, waardoor bij verordening een vuurwerkverbod voor de hele gemeente mogelijk is. Nu kan een gemeente enkel nog vuurwerkvrije zones aanwijzen. De VNG heeft deze aanstaande wijziging nu nog niet meegenomen in de Model-APV. ‘Er volgt op een later moment een wijziging.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Wat een vrolijkheid! Wat volgt? Een ademverbod?