of 65101 LinkedIn

SGP-vrouwen mogen op kieslijst

De SGP heeft officieel ingevoerd dat vrouwen zich verkiesbaar mogen stellen. Deze actie volgt op een uitspraak van de Hoge Raad. Uitsluiting van vrouwen op de kieslijst is discriminatie.
13 reacties

Vrouwen kunnen formeel op de kieslijsten van de SGP komen. De meeste afdelingen van de partij hebben daar zaterdag in Hoevelaken mee ingestemd. Er waren ook afdelingen met voor en tegenstemmen. In totaal werden 320 stemmen voor geteld, 85 tegen en eentje blanco.

Uitspraak Hoge Raad
Ondanks de wijziging handhaaft de partij het standpunt dat er voor vrouwen eigenlijk heel andere taken zijn weggelegd. De SGP moest echter gevolg geven aan een uitspraak van de Hoge Raad over de mogelijkheden van vrouwen bij de partij.

Samenwerking CU en CDA

Tijdens de bijeenkomst sprak SGP-leider Kees van der Staaij zich uit voor meer samenwerking met ChristenUnie en CDA. ,,Bij belangrijke deelonderwerpen van het kabinetsbeleid, zoals bij de hervorming van de langdurige zorg, zou het goed zijn als juist deze partijen met elkaar een lijn zouden kunnen trekken'', hield hij de achterban voor.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
@ Willem:
u begaat een beginnersfout: Man en vrouw zijn NIET gelijk, ze zijn GELIJKWAARDIG. Of mag ik vragen wanneer u uw kind gebaard heeft? De wetenschap is er lang over eens dta er fundamentele verschillen ebstaan tussne man en vrouw, ook als het gaat om capaciteiten en denken. Hoe die verschillen vormgegeven worden in de maatschappij, dat zijn denkbeelden waarover we mogen verschillen.
Door Willem op
@Van Oort en @Annelies Vraag me oprecht af waarop u baseert dat ik allerlei teleurstellingen en frustraties heb ervaren. En ik gevaarlijk omdat ik mijn mening geef?
Waar het om gaat: In een democratisch land is iedereen gelijk. In het onderhavige geval man en vrouw. De SGP meent het beter te weten en stelt de vrouw op het tweede plan. Daar gaat het mis en daar moet een einde aan komen. Om die reden is de SGP terechtgewezen en daar probeert men zich toch - verwijzend naar de Bijbel - onderuit te draaien.
Door pipadekloon (voorlichter) op
De was, kinderen opvoeden, boeterhammen smeren voor het gezin. Wat is daar mis mee? Vrouwen zouden dat meer moeten doen dan kwamen we uit de crises door de besparingen op jeugdzorg. Bovendien deze vrouwen hebben belangrijker zaken te doen dan zich bezig te houden met het ordinaire politieke gekrakeel.
Door Annelies (adviseur) op
Beste allen,

Ik ben het hartgrondig eens met Frederik en A. van Oort. De Willems en Wilco's van deze tijd verwijten de SGP zaken waar ze zich zelf schuldig aan maken. Jammer! En on-democratisch. Geef mensen ruimte te denken wat ze willen denken, verdedig de vrijheid van meningsuiting ook voor mensen waar je het niet mee eens bent. Argumenten voor het tegen moeten altijd boven tafel komen, maar mensen schofferen lijkt me niet de juiste weg.
Door A. van Oort (ambtenaar) op
Los van meningen omtrent dit onderwerp proef ik in feite een stuk haat tegen mensen die op basis van hun overtuiging een andere mening hebben dan schrijver: Willem! Volgens mij speelt bij hem een of ander onverwerkte teleurstelling in zijn leven? Als je niet weet waar je het over hebt, laat zulke onderwerpen dan gewoon liggen en maak je niet druk! We leven toch in een vrij land waarin je allemaal je eigen keuzes mag maken? Meningen zijn goed, maar met dergelijke meningen stelt zo'n gefrustreerd persoon zich op gelijke voet waar hij de ander voor uitmaakt! Heel gevaarlijk mannetje dus die Willem!!
Door Frederik (bestuurskundige) op
Beste Wilco, wat kun jij een hoop gal spuwen zeg. Je reactie is beledigend voor SGP-ers, tot op het bot.
"Fundamentalistische SGP verruilt juridische voor jihadistische strijd". Ooit een SGP-er met een bomgordel gezien? "De manlijke achterban wordt met jihadistische chantagemethoden moreel gedwongen het formele voorstel van het hoofdbestuur te steunen." Hoe kom je aan die wijsheid? De leden hebben zich via de kiesverenigingen allemaal persoonlijk kunnen uitspreken over hun standpunt. Volledig democratisch dus. Van dwang in welke vorm dan ook heb ik niets gemerkt. Je mag het absoluut en hartgrondig met mij oneens zijn, maar je hoeft SGP-ers daarom nog de huid vol te schelden.
Door t. faber op
Uit de vele -veelal zinloze godsdienstdiscussies - heb ik kunnen afleiden dat volgens de religieuze "preciezen" waaronder de SGP hun god een duidelijke voorkeur voor mannen heeft. Zou God dan toch een vrouw, of misschien wel een "homo" zijn? Oh nee, in ieder geval geen vrouw; dat is inmiddels al afdoende "bewezen".
Door Wilco "Wise"-finger op
Fundamentalistische SGP verruilt juridische voor jihadistische strijd

SGP heeft net als aanhangers van de sharia geen boodschap aan aardse rechter

Vrouwen moeten dus op juridische gronden in theorie op de kieslijst komen. Bij de gemeenteraads-verkiezingen van volgend jaar zou een vrouw op een SGP-lijst kunnen staan. Tot nu toe heeft zich nog geen enkele vrouw gemeld. Kennelijk slagen SGP-mannen er in om de politieke activiteiten van vrouwen met de hulp van God den Heere tegen te houden.

De Hoge Raad is tweeslachtig in de uitspraak over het vrouwenstandpunt van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Die partij mag vinden wat ze wil, maar ze mag er niet naar handelen. De SGP handelt onwettig als ze vrouwen vanwege hun geslacht weert van lijsten, maar de Hoge Raad vindt ook dat de SGP wél de opvatting mag blijven uitdragen dat vrouwen het regeerambt niet toekomt!

Vrouwen bij SGP op kieslijst!
De partij zegt af te zien van een formeel juridische positie tegenover eventuele vrouwelijke kandidaten. Maar er is slechts sprake van gedogen; van praktiseren zal geen sprake zijn. De SGP erkent hiermee dat ook hier sprake is van tweeslachtigheid.

De manlijke achterban wordt met jihadistische chantagemethoden moreel gedwongen het formele voorstel van het hoofdbestuur te steunen. Mannen in de SGP zijn beter dan vrouwen, want zij staan hoger aangeschreven bij God en dus is er voor vrouwen geen rol in de politiek.

'De vrouw met de Bijbel'
Niets wijst er op dat de SGP de Hoge Raad in de praktijk zal volgen. Met nieuwe energie en oude standvastigheid wordt er beroep gedaan op het geweten van de 'Vrouw met de Bijbel'. De man wakkert het 'hellevuur' aan, met 'Gods wrake' als stok achter de deur. De SGP ruilt de verloren juridische strijd in tegen een jihadistische.

Even leek het erop dat een groeiend aantal (jonge) mannen binnen de SGP niet langer openlijk tegenstander is van vrouwelijke kandidaten en zelfs de te oude standpunten en "grondrechten" van de partij wil verlaten. Maar de jongeren moeten naar de ouderen te luisteren; want die kennen God langer dan vandaag en hebben dus gelijk.

Dan ontstaat toch al snel de indruk dat God vrouwen discrimineert. Net als 'Hij' doet met homoseksuelen; "je mag homo zijn, maar je mag niet praktiseren"! Niet God discrimineert, dat doen mannen op Bijbelse gronden; "je mag wel op een kieslijst staan, maar je mag niet worden gekozen"! Thuis spreken die mannen deze taal tegen hun vrouwen.

"De plaats van de vrouw"
Als ze al bestaan bij de SGP, dan zullen politiek bewuste vrouwen door de mannen - en dus door de Heer - binnen de SGP zodanig worden gechanteerd dat zij zich niet kandidaat durven te stellen. Zijn er überhaupt wel vrouwen die dit willen, maar niet durven? Zijn er vrouwen die wel durven, maar bang worden gemaakt voor de toorn van God? Vrees hebben voor het Woord of omdat de man het zo wil? Of omwille van de lieve vrede binnenshuis zich schikken in hun lot?
En die vrouwen pikken dat! Zij laten zich ondergeschikt zijn aan mannen, als tweederangsburgers behandelen en wegzetten als minderwaardig mens. Nog even en die vrouwen moeten (ook weer) hoofddoekjes gaan dragen op basis van extreem religieuze motieven.

SGP gebruikt jihadistische chantagemethoden
De SGP besliste zaterdag op haar congres over de vraag of voor God den Heere mogelijk iedereen toch gelijk is. Maar voor de mannen binnen de SGP is niet iedereen voor God gelijk en is de keus "tussen het geldend recht en Gods Woord" niet moeilijk.

De man binnen de SGP beschikt. Dat is een fundamentalistische en radicale stellingname. Zij verschillen hierin niets van extremistische islamitische gelovigen.
Dat is niet vreemd wanneer je beseft dat de extremistische aanhangers van de SGP - net zo min als aanhangers van de sharia - zich ook maar iets aantrekken van de aardse rechter. Ondanks het feit dat Nederland een seculiere staat is en dat de SGP onderdeel uitmaakt van dit aardse democratische bestel.

De mens wikt, maar God beschikt
De rechter zegt; "het geslacht van de kandidaat mag niet bepalend zijn". Dat maken we zelf wel uit met de hulp van de Vader, vinden de schriftgeleerden van de SGP. "Hoewel de partij nu te maken heeft met deze juridische werkelijkheid en onder "aardse" dwang het reglement moet aanpassen", zegt Arnold Weggeman, voorzitter van de SGP-fractie in Capelle aan den IJssel, "betekent het niet dat de partij de beginselen loslaat of dat partijleden deze niet meer hoeven te onderschrijven". De SGP staat kennelijk boven de wet!

Conclusie
Het dringend noodzakelijk voor het lot van de vrouw dat binnen de SGP zich binnenkort een felle "heilige oorlog", een jihad zal voltrekken tussen preciezen en rekkelijken, met als inzet 'Het gelijk van God'. Dat zal helaas een utopie zijn.

SGP- vrouwen kunnen op de kieslijst komen. Tot nu toe heeft zich nog geen enkele vrouw gemeld. Het is onwaarschijnlijk dat vrouwen binnen de SGP zelf de grens gaan trekken. Zij blijven gehoorzaam aan God en onderdanig, zelfs slaafs aan de man. SGP-vrouwen moeten straks hoofddoekjes gaan dragen op basis van extreem religieuze motieven.
Vraag eens aan God wat Hij ervan vindt en niet aan je man.
Door Willem op
@Harry Mogen die dan van het Internet gebruikmaken? Dat valt dan weer mee. Maar een bredere rol? Je doelt natuurlijk op het gehoorzamen van de man.
Door Harry op
@Willem: boekentip: 'De vrouwen van de SGP', door Petra van Leeuwen. Als je je erin verdiept, merk je dat de SGP-vrouwen hun rol breder zien dan jij omschrijft, en helemaal niet minderwaardig vinden.

Zijn er misschien nog SGP-vrouwen die hier hun visie willen geven?

Vacatures

Van onze partners