of 63908 LinkedIn

Schiedamse college smeet met geld

Burgemeester en wethouders lieten zich voor duizenden euro's fêteren en er werd voor 400 euro drank gedeclareerd voor een bezoek van Pieter van Vollenhoven.
6 reacties

Oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam heeft zich niet schuldig gemaakt aan fraude of zelfverrijking. Wel smeet het college van burgemeester en wethouders onder haar leiding met geld. Tot die conclusie komt de raadscommissie in het dinsdag gepubliceerde rapport Onderzoek Bestuurlijke Uitgaven 2008-2011.

Voor duizenden euro's fêteren

De commissie deed onderzoek naar uitgaven van in totaal 180.000 euro die door accountants als ,,onduidelijk'' waren bestempeld. Burgemeester en wethouders lieten zich voor duizenden euro's fêteren in een sterrenrestaurant. Bij gezamenlijke uitstapjes lieten zij zich vervoeren in afzonderlijke taxi's. Er bestonden volgens de commissie geen duidelijke afspraken voor bestuurlijke uitgaven. Interne controle ontbrak.

400 euro drank

De Schiedamse raad beslist maandag of oud-burgemeester Verver zo'n 7000 euro aan onterechte declaraties moet terugbetalen. Zij liet voor bijna 6500 euro veiligheidsruiten in haar woning plaatsen en kocht voor meer dan 400 euro aan drank omdat Pieter van Vollenhoven haar thuis zou bezoeken. Dat had ze moeten betalen uit haar vaste onkostenvergoeding, zegt Marcel Bregman, voorzitter van de raadscommissie. Verver stapte in 2011 ,,om persoonlijke redenen'' op.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door neitram op
@K. de Beer, goed gezien en mee eens. Niet alleen moet de VVD-partijtop een duidelijker geluid laten horen maar zelf het voorbeeld geven en concrete daden stellen voor een verbetering van de (eigen) bestuurlijke integriteit en moraliteit. Waar nu duidelijke hiaten zitten in het systeem moeten ze die z.s.m. samen met coalitiegenoot PvdA oplossen, met te verwachten steun ook van de meeste oppositiefracties.
Ik bedoel bv. de bespoediging van het wetsvoorstel klokkenluiders dat nu bij de RvState ligt te liggen en de aanwijzing van een écht onafhankelijk en onpartijdig, dus een niet-commercieel, instituut voor de beoordeling van gevallen van schending van de integriteitregels. Immers, iedereen zal vinden dat een burgemeester of wethouder met een staat van dienst, van de VVD of welke partij dan ook, bij dubieuze verdenkingen die hem of haar in de problemen brengen recht heeft op een 100% zorgvuldige en eerlijke beoordeling. Een procedure dus met volledig hoor en wederhoor en wel door een niet-commercieel en onafhankelijk deskundig instituut. Niemands reputatie is veilig bij een commercieel adviesbedrijf dat de oren laat hangen naar de opdrachtgever die meestal zelf belang heeft bij de uitkomst. Wat zou u zelf willen als het u betrof, in een toestand van beschuldiging? Bovendien, ook de tegenstanders van de aangeklaagde hebben altijd belang bij een smetteloze behandeling met het oog op een houdbare uitkomst.
Tweede Kamer: neem gewoon de N.O. als voorbeeld of hang het onafhankelijk instituut daar onder want de die organsiatie staat al en maakt andere (verwijs)gremia en commerciële bureaus die niet onomstreden zijn overbodig. Alleen een objectief systeem - niet commercieel want wie betaalt bepaalt op zijn minst mee - is zonder aanziens des persoons (of partijs) eerlijk voor alle politici, ambtenaren en belanghebbende burgers en ondernemers die in een incident verwikkeld raken. Iedereen moet kunnen vertrouwen op een onpartijdige deskundige aansturing en begeleiding van opdracht en onderzoek waar het nu vaak aan ontbreekt. Dat geeft ook vertrouwen bij burgers in de uitkomst, bij rechters als er een gerechtelijke procedure op volgt, en - het belangrijkste - maximale preventie van verboden belangenverstrengeling, fraude en corruptie (een grotere pakkkans). Weg dus met de heilige huisjes en bureaus waarbinnen foute bestuurders nu nog hun (politieke) bescherming kunnen vinden!
Gezien de schade die nu we nu her en der achteraf zien door een te laks systeem is iedereen gebaat bij gemelde reparaties, de politiek zelf nog het meest. De abstracte doelstelling van herstel/verbetering van het geschonden vertrouwen van de burger in politiek en bestuur kun je zo namelijk in de praktijk invullen. Juist de VVD moet daarin nu voorop gaan, en niet alleen n.a.v. de column van Marcel van Dam in SC vorige week: "Zero tolerance maar niet tegen corruptie" waarbij hij de vraag opwerpt over hypocrisie bij de VVD.
Blijft het bij roependen in de woestijn dan heeft Marcel van Dam mooi aanleiding voor een pakkend vervolg. Maar menigeen zal liever hopen op een spoedig duidelijk teken vanuit de VVD.
Door Johan (adviseur) op
Nou ik heb kennelijk bij een andere gemeente gewerkt want er kon voor ambtenaren helemaal niets en zelfs het kerstpakket was zo armetierig dat je dat met goed fatsoen niet aan de voedselbank had durven geven. Maken we elkaar nou niet gek? Is er een vergelijking gemaakt met andere gemeenten ? Zo nee, hoe weet je dan of het veel of weinig was ? Graag feiten ! Dit soort berichten gaan er in als een borrel in een ouderling, maar berusten ze ook op feiten? Ik las in hetzelfde rapport dat 99,6% van de uitgaven ok waren.
Door roland op
"niet schuldig gemaakt aan fraude of zelfverrijking. Wel smeet B en W met geld"
Een vorm van taalgebruik. In die kringen noemen we dat zo, bij lager betaalden zou het wel fraude heten.
Door opmerkelijk op
"en kocht voor meer dan 400 euro aan drank omdat Pieter van Vollenhoven haar thuis zou bezoeken."

Is die man alcoholist?
Door K. de Beer (adviseur) op
Jammer genoeg weer een VVD-bestuurder waarvan uit komt dat er sprake is van machtsmisbruik, vriendjespolitiek, beinvloeding adviescommissies, bevoordelen bedrijf van zoonlief en betwistbare declaraties. De raadscommissie die het onderzocht zegt dat er geen goede regels waren en geen controle en diskwalificeert daarmee zichzelf. Bestuurders ontvangen salaris en een onkostenvergoeding. Daar zullen ze het uit moeten betalen. De burgemeester is de hoogste in rang en dus de hoogste controleur en moet daarom van onbesproken gedrag zijn. Mevrouw Verver zit te veel in vieze zaakjes verwikkeld en volgens mij is het nog maar het topje van de ijsberg. De VVD moet zich zorgen maken. Er zijn veel te veel VVD-ers die een schande zijn voor dit land en ervoor zorgen dat we afglijden naar een Grieks drama. Dit moet Rutte zich persoonlijk aantrekken. Niets doen is hier geen optie want dat gaat zich op een bepaald moment toch tegen je keren.
Door anand (adviseur) op
Gelukkig was er geen sprake van fraude. Ik blijf het diefstal vinden om zo met gemeenschapsgeld te smijten. Thee met een Mariakoekje hoeft voor mij ook niet, maar dit gaat veel te ver.

Vacatures

Van onze partners