of 63966 LinkedIn

Scherpenzeel richt pijlen op 'Den Haag': geen herindeling

Scherpenzeel hoopt dat 'Den Haag' straks een streep zet door het herindelingsplan van de provincie Gelderland. Barneveld wil wel per 2023 fuseren met Scherpenzeel.

Scherpenzeel gaat haar pijlen op bestuurlijk en politiek Den Haag richten om alsnog onder de door de provincie Gelderland gewenste herindeling uit te komen. Barneveld wil wel per 2023 fuseren met Scherpenzeel.

Dat blijkt desgevraagd uit reacties van beide gemeenten op het herindelingsadvies dat Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag hebben vastgesteld en ter besluitvorming aan Provinciale Staten hebben voorgelegd. Die hakken op 7 juli de knoop door.

 

Prullenbak

Scherpenzeel lijkt er weinig hoop op te hebben dat PS een streep door de herindelingsplannen van GS gaan zetten. En ook omdat eerder juridische pogingen om een einde te maken aan de gedwongen herindeling niets hebben opgeleverd, hoopt Scherpenzeel dat de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede en Eerste Kamer straks tot de slotsom komen dat herindeling niet nodig is, dat de provincie met oneigenlijke argumenten een herindelingsprocedure is gestart en dat Gelderland niet conform het beleidskader herindeling van Binnenlandse Zaken heeft gehandeld. En daarom het herindelingsplan naar de prullenbak zullen verwijzen.  

 

Lichte samenvoeging

Het college van Barneveld staat positief tegenover het besluit van GS de herindeling door te zetten. ‘Barneveld wil samen met Scherpenzeel en de provincie werken aan een nieuwe, krachtige gemeente waarin de unieke karakters van de dorpskernen centraal staan’, aldus een woordvoerder namens het college. Verder wil het college niet inhoudelijk ingaan op vragen. Die vragen ‘hebben betrekking op het advies van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. In dit traject heeft ons college nu geen rol. Wij houden vast aan de zienswijze die onze gemeenteraad eerder op het herindelingsontwerp heeft ingediend’, aldus de woordvoerder. Die zienswijze komt erop neer dat Barneveld per 2023 wil fuseren, het liefst via een zogeheten lichte samenvoeging − waarbij Scherpenzeel wordt opgeheven en bij Barneveld wordt gevoegd – en dat de fusie geen financiële gevolgen voor de inwoners van Barneveld mag hebben.     

 

Te weinig garanties

Scherpenzeel betreurt het besluit van GS; vooral omdat voorbij wordt gegaan aan de ‘overduidelijke mening van de Scherpenzelers’, aldus een woordvoerder namens het college. Bij een inwonerspeiling onder kiesgerechtigde Scherpenzelers van medio maart, sprak 82 procent van hen zich uit tegen herindeling met Barneveld. Het college vindt daarnaast de GS in het herindelingsadvies te weinig garanties geven rondom de eerder toegezegde zeggenschap van Scherpenzeel in een nieuwe gemeente en de toekomstbestendigheid van voorzieningen.

 

Geen draagvlak

De gemeente, die zich met hand en tand tegen herindeling verzet, blijft erbij dat GS het beleidskader herindeling met voeten treden, ondanks dat GS dat in het herindelingsadvies bestrijden. ‘Aan het gebrek aan draagvlak – het belangrijkste criterium in het beleidskader – wordt voorbijgegaan’, aldus de woordvoerder namens het Scherpenzeelse college. ‘Dit is duidelijk geen herindeling van onderop.’ De meerwaarde van herindeling is daarnaast onvoldoende onderbouwd en er ontbreken garanties op het criterium ‘interne samenhang en nabijheid van bestuur’. Los van de wettelijke herindelingscriteria blijft de gemeente op haar standpunt dat de noodzaak tot herindeling ontbreekt. ‘Daarmee alleen al is deze procedure in strijd met het beleidskader.’ De gemeente is in staat haar eigen boontjes te doppen; oftewel de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven aan te pakken. ‘Het hele proces van gedwongen herindeling ervaren wij als een belemmering daarvan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Zijdeglans op
Op zo'n 40 km van Scherpenzeel ligt in dezelfde provincie het nietige Rozendaal, met 1000 inwoners.Niettemin blijft deze superrijke buurt van Arnhem gewoon een zelfstandige gemeente en gelden de argumenten om Scherpenzeel op te heffen niet voor het elitaire Rozendaal. Vreemd, inconsequent, incongruent en meten met 2 maten...
Door Spijker (n.v.t.) op
@Birnie Janssen. De noodzaak tot vermindering van het aantal bestuurslagen wordt door velen al jarenlang onderkend (het proces van digitalisering, onvoldoende bestuurskracht, professionalisering van taken e.d.). Maar met Rutte aan het roer gaan we deze aanpassingen niet realiseren, dus ook op dit dossier tijd voor verandering. Het achterstallig onderhoud van de Staat der Nederlanden neemt zo langzamerhand giga vormen aan. Wie en wanneer wordt er ingegrepen?
Door Spijker (n.v.t.) op
Volkomen eens met @Rood Hesje. Op bestuurlijk niveau verstand gebruiken en meegaan met de vaart der volkeren. De tijd dat er moest worden gewerkt met 'trekschuiten' ligt ver achter ons. Ook hier richting elektrisch aangedreven bolide.
Door Rood Hesje (werkt thuis) op
@Peter: de bewoners zijn ongelukkig over de fusie met Groningen? Ja inderdaad omdat er nu hondenbelasting wort geheven en de subsidieregels zijn aangescherpt waardor de kosten voor tennis en voetbal hoger werden. Gut gut gut, de rijke bewoner van Haren gaat eindelijke betalen. Wat een flauwekul.
@Zipje: inderdaad begint bij Scherpenzeel de victorie van herindelen. De fles mag ontkurkt worden als het rond is :)
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Wanneer er in Den Haag simpelweg zou worden gezegd dat gemeenten met minder dan pakweg 30.000 inwoners verplicht worden om te fuseren was het gesodemieter al snel afgelopen. Maar ja dergelijke scherpe opvattingen komen zelden uit Den Haag, qua bestuurlijk landschap blijft het aanmodderen. Waterschappen kennen feitelijk nauwelijks nog een democratische basis door de volstrekte desinteresse van een overgrote meerderheid, hetzelfde geldt nagenoeg voor de provincies. Inmiddels zijn veel gemeenten zo groot dat het feitelijk regiobesturen zijn geworden. Maar staatsrechtelijk blijft het allemaal bestaan. Misschien moeten we ons gaan voorbereiden op Europa en een paar bestuurslagen saneren?
Door Zipje op
Hou vol. Bij Scherpenzeel begint de victorie!
Door Peter (ambtenaar en ondernemer) op
Kijk hoe ongelukkig de bewoners van Haren zich voelen na het verplicht opgaan in de stad Groningen. Scherpenzeel blijf strijden voor een onafhankelijke gemeente is mijn advies. Samenwerken kan natuurlijk geen kwaad maar verplicht worden samen te gaan als de meerderheid van de gemeente dat niet wil gaat veel te ver .
Door Rood Hesje (werkt vreedzaam thuis) op
Op naar de volgende episode van dorpje dat asl een Don Quichotte tegen windmolens strijd. Hopelijk krijgt Scherpenzeel in 2023 eindeljk een goed bestuur onder de vlag van Barneveld.