of 60220 LinkedIn

Scepsis rond instituut klokkenluiders

Minister Donner wil, gesteund door de Tweede Kamer, een ‘college van adviseurs’ in het leven roepen voor klokkenluiders. In de wetenschap en in de Expertgroep Klokkenluiders klinken kritische geluiden.
Minister Donner wil, gesteund door de Tweede Kamer, een ‘college van adviseurs’ in het leven roepen voor klokkenluiders. In de wetenschap en in de Expertgroep Klokkenluiders klinken kritische geluiden.

Met de oprichting van een college van adviseurs wil minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) een eind maken aan de slepende discussie over de vraag waar klokkenluiders te rade kunnen gaan als intern melden geen resultaat heeft. De minister hoopt het college begin volgend jaar te installeren.

 

Werknemers uit zowel de publieke als de private sector kunnen zich richten tot het nieuwe instituut. Het is de bedoeling dat klokkenluiders hier advies kunnen inwinnen over eventuele vervolgstappen, ook in relatie tot hun werkgever. Verder zal het college meldingen beoordelen en zonodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie of de Nederlandse Mededingings Autoriteit.

 

Tijdrovend

 

De inrichting van een advies- en verwijspunt bij de Nationale ombudsman, zoals Donners voorganger Ter Horst aanvankelijk wilde, of bij de Sociaal-Economische Raad, zoals bepleit door de sociale partners, is hiermee van de baan. Volgens Donner zou hiervoor een tijdrovende wetswijziging nodig zijn, terwijl het college van adviseurs kan worden ingesteld bij maatregel van bestuur. Bovendien zou een bredere opzet meer geld kosten, en dat is er niet, aldus Donner. Een meerderheid in de Kamer steunt Donner. PvdA, SP en D66 hebben hun bedenkingen.

 

Bestuurskundige Mark Bovens, die het klokkenluidersbeleid in 2008 in opdracht van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst tegen het licht hield en daarover zeer kritisch rapporteerde, is niet enthousiast: ‘Het is een stap vooruit, maar het is wel een kleine stap. Al met al zijn we de afgelopen jaren niet veel opgeschoten.’

 

Bovens vindt het ‘goed nieuws’ dat er een onafhankelijke instantie komt. ‘Maar het is wel van belang dat mensen hier anoniem, discreet en vertrouwelijk te rade kunnen gaan. We zullen moeten afwachten hoe dit model er uit komt te zien. Het lijkt een beetje gemodelleerd naar de Commissie Integriteit Overheid, en daarvan hebben wij nu juist aangetoond dat díé niet goed functioneert.’

 

Geloofwaardigheid

 

Ook benadrukt Bovens dat het nieuwe college klokkenluiders vooral verder moet helpen. ‘Als je gaat toetsen, loop je het risico dat je je geloofwaardigheid kwijt raakt.’ Daarom, zegt Bovens, ‘moet de Kamer de minister op de huid blijven zitten.’ Ronduit teleurgesteld reageert Paul Schaap, die als klokkenluider de veiligheidssituatie bij de kernreactor in Petten ter discussie stelde en nu deel uitmaakt van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.

 

Schaap voerde de afgelopen jaren geregeld gesprekken met de rjksoverheid over de gewenste nieuwe koers. ‘We hebben onze ideeën en ervaringen ingebracht. Het gaat er om dat de klokkenluider in veilige handen komt, en niet blijft ronddolen als een eenling. We hebben er veel tijd en energie in gestoken, maar het lijkt er heel sterk op dat het nu helemaal de verkeerde kant op gaat. Mijn indruk is dat we terug zijn bij af.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door klokkenluider (ex klokkenluider/slachtoffer) op
Het probleem bij het organiseren van een klokkenluidersorganisatie die de corruptie zal aanpakken is dat de hogere politieke medewerkers binnen die organisatie op een blacklist zullen komen.
Wat betekend dat ze nergens in het bedrijfsleven meer als commissaris aan de bak zullen komen.
Maar mochten er toch integere leiders bereid gevonden worden dan zullen deze zelf ook – als slachtoffer- geconfronteerd kunnen worden met de macht van het geld.
Om maar een recent gebeurtenis te noemen; In de luchtvaart is gefraudeerd om klanten voor 500 miljoen te bestelen. Een extra netto winst dus en daar krijgen de bedenkers (o.a. de CEO’s) mooie premiebeloningen voor. De klanten voeren nu een proces om de schade te verhalen. De luchtvaartorganisaties zijn onlangs veroordeeld tot een boete van 500 miljoen. Doet de daders geen pijn want de aandeelhouder betaalt tenslotte de schade. De daders zijn financieel beloont en worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het is de taak van de overheid om hier tot vervolging over te gaan maar ja degene die de opdracht geeft kan het in het commissariatenlandje wel vergeten. En wat gebeurt er met het bedrijf als je de top 10 van daders binnen dat bedrijf in het gevang gooit?
Het bonusstelsel in het bedrijfsleven heeft als enig effect dat de CEO’s zich met hun eigenbelang bezighouden door creatief te laten boekhouden om zo fictief tot hogere rendementen te komen wat tot resultaat heeft dat de daaraan hangende bonus evenredig stijgt.
Door Joschke op
Integere instanties zullen altijd ontkennen dat er misstanden zijn immers ze zijn integer. En om hun integriteit te waarborgen liegen ze desnoods bij de rechter want hun integirteit is het hoogste goed. Dat ze daardoor misstanden in stand houden en mensen willens en wetens beschadigen en desnoods kapot maken is niet van belang wat het gat om hun integriteit. Ik ken een gemeente aan zee die die flikt...
Door huisman op
Ik ken heel veel misstanden bij de overheid. Maar als je als ambtenaar hier melding van maakt wordt je het werken onmogelijk gemaakt. Ik weet dit uit eigen ervaring. Dan is er geen enkele instantie die je verder helpt. Een "anonieme" mogelijkheid helpt in ieder geval voor deze drempel.
Door Fred IJspeerd (burger) op
Waarom laten we de rechter niet toetsen?

Zo kent de gemeente Alphen aan den Rijn de mogelijkheid dat iedere burger een vermoeden van misstand kan melden bij het college van B&W en daarna bij het meldpunt. Als de melder bij beide bot vangt, kan de melder toch gewoon naar de bestuursrechter stappen? Voor het bedrijfsleven is dat dan de burgerlijke rechter.