of 65378 LinkedIn

Samsom: miljard minder voor gemeenten

PvdA-leider Diederik Samsom wil een miljard euro bezuinigen op het gemeentefonds. Dit en meer zegt hij in een interview met Binnenlands Bestuur.

Wat de PvdA betreft, gaan de gemeenten er de komende kabinetsperiode 1 miljard euro op achteruit. In een interview met Binnenlands Bestuur zegt lijsttrekker Diederik Samsom het gemeentefonds met dat bedrag omlaag te brengen.

Bizarre bezuinigingen
Gemeenten krijgen wel een groter budget voor de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen. Die decentralisatie van rijkstaken richting gemeenten is stopgezet, maar wordt als het aan de PvdA ligt weer opgepakt. Maar dan zonder de ‘bizarre bezuinigingen’ van het kabinet. Samsom zegt verder geen principiële blokkades op te werpen tegen een groter lokaal belastinggebied. ‘Zolang dat maar geen onbedoelde gevolgen heeft voor de totale belastingdruk. De optelsom van rijks- en lokale belastingen mag niet te hoog worden.’

 

Wet Hof

Maar volgens Samsom is de omvang van het lokale belastinggebied op dit moment niet het grootste knelpunt. Dat is de vraag of ze straks nog wel mogen investeren, doelend op Wet houdbare overheidsfinanciën, de Wet Hof. De PvdA wil dat die wet niet wordt ingevoerd. Die in voorbereiding zijnde wet schrijft voor dat decentrale overheden een bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van het nationale EMU-tekort tot onder de 3 procent. Het wetsvoorstel ligt al maanden ter advisering bij de Raad van State.

 

Creatief boekhouden

Onlangs berichtte Binnenlands Bestuur over het nog vertrouwelijke, uiterst negatieve advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). ‘Dat advies was van een dergelijke uitgesprokenheid, dat kun je niet naast je neerleggen’, zegt Samsom. ‘Die wet geeft het startsein tot creatief boekhouden. De administratie die je dan krijgt, doet de werkelijkheid geweld aan. Dat moet je elkaar niet willen aandoen. Natuurlijk ben ik voor houdbare overheidsfinanciën, maar inhoudelijk klopt het wetsvoorstel zoals het er nu in concept ligt niet. Je moet er als gemeente voor kunnen kiezen te blijven investeren. De Wet Hof is gericht op de korte termijn, dat past wel in het VVD- en CDA-denken. Ik vind de lange termijn belangrijker.’

 

Lees hier het hele interview met Diederik Samsom. Daarin ook zijn plannen met de ambtenarensalarissen, de gemeenteraden en de zittingstermijn van een gekozen burgemeester. Lees BB nummer 15 hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. H. de Jonge (Directievoerder Gemeente) op
Door allerlei algemene uitvoeringstaken, zoals werkloosheidswetten, over te hevelen naar de gemeenten maak je het gemeentebestuur topzwaar en onbetaalbaar. Als je tegelijk fors gaat bezuinigen op de personele bezetting zullen veel van die taken onvoldoende worden ingevuld en raakt men het overzicht kwijt. Laat deze taken bij de rijksoverheid! Diederik Samsom geeft blijk van onvoldoende inzicht in de uitwerking van zijn voorgestelde beleid waardoor de verkiezingen voor de PvdA wel eens desastreus kunnen uitvallen.
Door Peter (adviseur) op
Ach, deze partij heeft straks nog 15 zeteltjes en telt niet meer mee. Ben in Amsterdam regelmatig voor mijn functie bij raads en commissievergaderingen geweest. Als je de arrogantie van sommige pvda leden dan meemaakt!!! weet je, hier stem ik nooit meer op. Geldt ook voor die Sargentini van Groen Links. Die liep als een soort Beatrix rond. Verkwanseld nu ons geld in Brussel.
Door ronald (bestuursadviseur) op
De PvdA lijkt nu toch echt de weg kwijt te zijn. Door de overheveling van vele rijkstaken naar de gemeenten met daarbij al minder geld wordt het voor de gemeenten al op de kleintjes passen. En jiost de gemeenten staan straks met de zorg (WMO) het dichts bij de burgers. De PvdA is hierbij haar sociale gezicht kwijt. En tel daarbij dan ook nog bij op dat ze de burgemeester via gemeenteraadsverkiezingen op zijn/haar post willen krijgen (in casu dus vaak de lijsttrekker van de grootste partij), dan staat de burgemeester dus niet meer boven de partijen, maar is hij partijdig geworden. Slechte zaak lijkt mij.
Door Ricus Tiekstra (raadsgriffier) op
Ik vraag mij af hoe Samson dit verhaal aan de raadsleden en wethouders van zijn partij uitgelegd krijgt. De tijd van 'meer met minder' ligt volgens mij inmiddels toch wel achter ons.
Door henk op
Dan is er nog minder geld voor de burgers (WMO e.d.)!!! Haal maar eens geld weg bij de PROVINCIES en Het RIJK en die Grote multinationals...... Handen af van de gewone man. Ooit stond de pvda hiervoor...... maar dat is alweer lang geleden.
Door p op
Al die bekrompen eigenbelangetjes in de reacties.

Slechte nieuws, er moet volgens S nog bijna 10% van de huidige begroting af. Goede nieuws, er komen taken en budget voor terug. Nog betere nieuws, je blijft er nog enigszins redelijk voor betaald krijgen.

Maar alle ideeen daargelaten, de heren en dames volksvertegenwoordigers moeten nog wel hun eigen kerntaak uitvoeren, namelijk een stabiele regering vormen/ het gekozen mandaat een keertje uitdienen! (weet iemand waarom partijen wel afspraken kunnen maken over bezuinigingen, maar toch dure verkeizingen uitsachrijven?)
Door Boris op
De laatste stuiptrekkingen van een verloren partij. Haal eerst maar eens een miljard weg bij Europa, dan ben je pas echt een vent! Wat ze daar aan het doen zijn kan het daglicht nml. allang niet meer verdragen.
Door Ed van Ooijen (Cumulatie) op
Alweer een reden om niet op de PvdA te stemmen. De gemeente staat als laagste bestuurslaag het dichts bij de burger, dus daar moet je flink op bezuinigen. Hoezo vervreemding van de linkse regenten met hun oorspronkelijke elctoraat? Ga zo door, Diederik, je overtreft straks je voorganger (die de AOW'er met aanvullend pensioen het Bos instuurde) in stemmenverlies. Je doet het fan-tas-tisch!!!!!
Door Jeroen Mirck (duo-raadslid D66 Amsterdam Nieuw-West) op
Samsom wil 10% minder raadsleden en een burgemeester die na elke gemeentelijke verkiezing door de grootste partij wordt aangewezen. Dat eerste lijkt me onwerkbaar, het tweede ondemocratisch. Een burgemeester moet boven de partijen staan, niet de lijsttrekker zijn van de grootste partij.
Door Joop op
@Spiedend Oogje, "u schat in dat bij de G4 nog voldoende te halen valt". Dit slaat natuurlijk kant nog wal! Pak alleen al Rotterdam, een echte arbeidersstad waar de werkloosheid momenteel torenhoog is opgelopen, verreweg vele malen ergen dan in welke gemeente dan ook. Niet voor niets rotterdam koploper is met snijden in het ambtenaren apparaat, in totaal 2450 FTE. Wat eerst werd uitgesmeerd over de periode tot 2015 maar nu wegens de financieel zeer slechte situatie zelf naar voren is gehaald en gerealiseerd dient te worden in uiterlijk 2013. Inmiddels zijn er al 1000 FTE weggesneden vorig jaar en dit jaar, dus tot eind van het jaar nog 1450 werknemers te gaan. Ik kan in de verste verte dan ook niet begrijpen dat u denkt dat de grote steden het om de één of andere reden makkelijker zouden hebben, integendeel.