of 59318 LinkedIn

‘Samen tenzij’ insteek nauwere samenwerking

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan nog nauwer samenwerken. Het uitgangspunt in de nieuwe bestuurlijke visie is ‘samen tenzij’. Beide gemeenten blijven zelfstandig. Ook is geen sprake van een ambtelijke fusie.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan hun samenwerking intensiveren. Het uitgangspunt in de nieuwe bestuurlijke visie is ‘samen tenzij’. Op zo veel mogelijk gebieden gaan beide gemeenten samenwerken, tenzij het niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er in een van beide gemeente een andere politieke keuze wordt gemaakt. Beide gemeenten blijven zelfstandig. Ook is geen sprake van een ambtelijke fusie.

Dienstverlening

De gemeenten gaan op onder meer het sociaal domein nauwer samenwerken. Zowel beleid als uitvoering rondom jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar werk worden door gemeenschappelijke Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel (‘8KTD’) opgepakt. Maar ook op terreinen als wonen, onderwijs, verduurzaming en economische zaken willen gemeenten efficiënter samenwerken. ‘Op alle fronten is er meer aandacht voor een gezamenlijke visie, ambities, procedures, systemen, communicatie, cultuur en gedrag’, melden beide gemeenten. Doel is een nog betere dienstverlening voor de inwoners.


Organisatiestructuur

De organisatiestructuur wordt aangepast. Sinds 2014 werken de ambtelijke organisaties van beide gemeenten in de werkmaatschappij 8KTD. Beide gemeenten hebben één klantencontactcentrum en werken al geruime tijd samen in het sociaal domein, op het terrein van gemeentelijke belastingen, financiën en personeelszaken. Uit een evaluatie van vorig jaar bleek dat er door de samenwerking winst werd geboekt op de vier k’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, klanttevredenheid en kosten), maar er was ook sprake van een ingewikkelde samenwerkingsconstructie. ‘De sturings- en verantwoordingslijnen en de zeggenschap en mandaten zijn door de gekozen constructies (organisatiestructuur, overlegorganen, managementstructuur) niet eenduidig helder’, aldus Andersson Elffers Felix (AEF) in hun rapport ‘Kiezen voor succes’, over de verbetering en doorontwikkeling van de samenwerking 8KTD. Er wordt nu toegewerkt naar een heldere en simpele structuur in de organisatie, zonder dubbelingen in (aan)sturing.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma op
Fusie is een goedkopere en meer efficiënte optie.