of 62284 LinkedIn

Rutte: minder volksvertegenwoordigers

De nieuwe regering wil snijden in het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, Provinciale Staten en dus de Staten-Generaal.
11 reacties
De nieuwe regering wil snijden in het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, Provinciale Staten en dus de Staten-Generaal.
Kamer
De Tweede Kamer wordt teruggebracht van 150 naar 100 leden, de Eerste Kamer gaat van 75 naar 50 leden. Dat staat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem (AS) op
Om met de woorden van dat ellendig stuk vreten, dat leeghoofd, die wandelende peroxidefles, te spreken: "het moet toch niet gekker worden in dit land"!
Door Tja (`nietsnut) op
Daat gaat niet zo gemakkelijk.
Maar: het staat leuk. Sluit aan bij de achterban van Wilders, die over het algemeen weinig snapt van de samenleving, politiek en economie.
Door W. Verrutten op
Waarom 50+25 volksvertegenwoordigers afschaffen? Dat is nog niet eens half werk. Gewoon die twee praatkamers afschaffen. Dan heeft de PVV ook geen leden of fractieleden meer nodig en kunnen we allen weer echte onderdanen worden.
Wie ons dan moet regeren, dat is natuurlijk de heer Wilders. Als de Grondwet toch gewijzigd wordt, kunnen we tegelijk een nieuwe functie van rijkskanselier creëren, die wordt geadviseerd door de voorzitter (of desnoods de vice-voorzitter) van de Raad van State.
De rijkskanselier wordt benoemd door een meerderheid van ten minste twee van de drie partijleiders die bij de verkiezingen de meeste stemmen hebben gekregen, na advies van de Raad van State, de SER, de gefuseerde IPO en VNG, de VNO en de (geloyaliseerde) vakbonden. Die adviezen moeten worden gegeven binnen drie weken na de verkiezingen - anders is de beurt voorbij. Op die manier hebben we ook geen last meer van die ellenlange formaties.
De rijkskanselier, die voor een periode van acht jaar wordt benoemd, mag zelf zijn regering samenstellen, en die ook weer ontbinden of wijzigen wanneer dat zijns inziens noodzakelijk is (na advies van bovengenoemde instanties). Hij mag ook tussentijdse verkiezingen uitschrijven, die echter geen invloed hebben op zijn regeringstermijn.
Deze terugkeer naar een krachtige regeringsvorm is niet 'bruin' maar 'lichtblauw': de kleur van de hemel.
Door Robert (jurist) op
Met dit voorstel wil Rutte vriendje Wilders tegemoet komen, want de het ontbreekt de pvv aan mensen met kwaliteit die als volkvertegenwoordiger kunnen optreden.
Trouwens: De pvv moet eerst nog mensen in de Eerste Kamer zien te krijgen (via de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart a.s.).
Door Paul vd Hart (democraat) op
Eerste actie van Blonde Greet van Bruin 1: democratie afschaffen.

Gaat lekker daar.
Door Kaas (/) op
Neem bij die grondwetswijziging meteen artikel 1 mee, dat stalinistenartikel is schande voor onze rechtsstaat.
Door Remko (ambtenaar) op
Ga ni luk ni dus.

Door pieter op
Artikel 51 (Grondwet)
1.De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
2.De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.
3.De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.
4.Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één beschouwd.

Dit voorstel vereist dus een grondwetswijziging. Dat wordt m dus niet.
Door Remko (ambtenaar) op
Gaarne beginnen met de PVV-fractie en de CDA (minus de laatste 2 beschaafde CDA-leden met nog enig gevoel voor normen en waarden, u weet wel, ja die twee dus).
Door Erwin op
Dat heet daadkracht!!

Vacatures

Van onze partners