of 58952 LinkedIn

Ruim 2.400 raadsleden krijgen extra geld

Ruim 2.400 raadsleden uit 147 kleine gemeenten (tot 24.000 inwoners) krijgen met terugwerkende kracht een hogere raadsvergoeding. Het gaat om een structurele verhoging. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekend gemaakt.

Ruim 2.400 raadsleden uit 147 kleine gemeenten krijgen met terugwerkende kracht een hogere raadsvergoeding. Het gaat om raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners. Hun vergoeding wordt structureel gelijkgetrokken met de vergoeding van raadsleden die actief zijn in gemeenten tussen de 24.000 en 40.000 inwoners. Die bedraagt 958,91 euro per maand.

Verviervoudiging

Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekend gemaakt. De verhoging geldt vanaf de dag van installatie van de nieuwe raden; 29 maart. Voor sommige raadsleden betekent dat hun vergoeding bijna wordt verviervoudigd. Het gaat daarbij om raadsleden uit twaalf gemeenten met minder dan 8.000 inwoners, zo laat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden weten. Zij ontvingen tot nu toe een vergoeding van 250,82 euro. Raadsleden uit gemeenten tussen de 8.000 en 14.000 gaan er 562,58 euro op vooruit en raadsleden uit gemeenten tussen de 14.000 en 24.000 inwoners ontvangen 314,14 meer.

 

Aantrekkelijk

‘Met een hogere vergoeding blijft het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijk. Ook nu gemeenten steeds meer nieuwe taken en opgaven krijgen door decentralisaties. Goede raadsleden zijn om die reden extra belangrijk geworden’, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een schriftelijke verklaring. ‘Het werk van raadsleden is in onze democratie heel belangrijk. Ook raadsleden van kleinere gemeenten zoals Terschelling, Tubbergen en Tholen steken vaak veel tijd in contact met inwoners en bedrijven, werkbezoeken en het controleren van hun colleges.’

 

Te lang geduurd

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is verheugd dat raadsleden eindelijk weten waaraan ze toe zijn, maar vindt wel dat een akkoord over structurele verhoging van de vergoeding veel te lang op zich heeft laten wachten. ‘Het is goed dat er nu eindelijk structurele duidelijkheid is voor raadsleden in kleine gemeenten. En dat er een raadsvergoeding komt die past bij hun grote taken en verantwoordelijkheden’, stelt voorzitter Mark den Boer in een reactie op de website van de vereniging.

 

Motie ChristenUnie

Er wordt al lang gesproken over de hogere vergoeding. Op het jaarcongres van gemeentekoepel VNG in juni kondigde minister Ollongren aan eenmalig 10 miljoen euro vrij te maken voor de verhoging. Structureel moet de verhoging vanuit het gemeentefonds komen, zo vond de minister. Naar verluidt was de VNG daar fel op tegen en van mening zijn dat de structurele verhoging door het rijk zou moeten worden betaald. Door deze tweespalt bleef ook een akkoord over de verdeling van de eenmalige vergoeding uit. Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. Ook werd een door het ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf ingediende motie aangenomen om de structurele verhoging ten laste van het gemeentefonds te brengen. Hierdoor sluit de vergoeding beter aan bij het takenpakket van de raadsleden van kleine gemeenten, aldus de ChristenUnie.

 

Structurele dekking

‘Er is overeenstemming bereikt over de structurele dekking ten laste van het gemeentefonds in het licht van de door de Tweede Kamer aangenomen motie’, zo meldt de VNG op haar website. ‘Voor de VNG staat het belang van raadsleden, die al zo lang wachten, voorop.’ VNG-voorzitter Jan van Zanen, stelt verheugd te zijn dat er eindelijk overeenstemming is. 'Zo zorgen we er samen voor dat raadsleden genoeg tijd kunnen vrijmaken om hun raadswerk zo goed mogelijk uit te blijven voeren. Dat is goed voor het raadslid, de raad, de democratie en de inwoners.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wottsjer (Watcher) op
Een zonder meer positief bericht, dat bijna weldadig aan doet. En wat let de waterschappen dit goede voorbeeld te volgen dan wel klagers dat het ook nooit goed is, eens daar aan de bel te trekken?
Door F.A. von Geusau op
En hoeveel raadsleden van die 'kleinere gemeenten' gaan nu, nu de betaling voor het 'vrijwilligerswerk' beter wordt, meer tijd besteden aan het raadswerk? En neemt door de hogere vergoeding de kwaliteit en inhoudelijke kennis van raadsleden toe? De vakinhoudelijke kennis is vaak zeer gering en niet zelden wordt niet in het belang van de gemeenschap beslist, maar op basis van puur partijpolitieke spelletjes.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het lijkt er op dat héél veel politici hun taak niet meer als een hobby zien, maar het steeds meer commercieel benaderen. Daarnaast zouden kleine(re) gemeenten moeten fuseren vanwege over het algemeen onvoldoende bestuurskracht. Kortom, onverstandige besluitvorming om in de huidige politieke situatie raadsvergoedingen in die gemeenten te verhogen. Maar zo langzamerhand wordt het steeds duidelijker: politiek is links lullen en rechts vullen!
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Ooit eens 22 jaar directeur gemeentebedrijven geweest: gemiddeld 3 avondvergaderingen zonder enige vergoeding.....Pensioen sinds 1-1-2000 nimmer aangepast......
Door Janse (algemeenbestuurslid Waterschap) op
Wat te denken van de vergoeding voor bijvoorbeeld waterschap bestuurders.... Algemeen bestuurslid 450 euro per maand???
Het te besturen gebied omvat altijd meerdere grote steden en vele dorpen, ook die bestuurders lopen hun zolen onder de schoenen uit om hun werk te doen.

Op deze manier wordt weer voor een groepje (gemeenteraadsleden) iets gedaan zonder verder te kijken dan de neus lang is.

Volgens mij zou heel het salarisstelsel voor bestuurders eens op de schop moeten waarbij ook een gelijke pensioenopbouw zoals bij de 2e kamer, gedeputeerden etc. aan de orde moet komen! Bestuurders beperken hun vaste werkuren bij hun baas om de taak goed uit te oefen en bouwen dan minder pensioen op.
Door Frits van Vugt (fractievoorzitter D66 in Gilze-Rijen) op
Prima uitkomst van het overleg van de Minister van BZK, Ollongren, met de Vereniging van Ned. Gemeenten. Terecht dat de raadsleden uit de kleinere gemeenten (tot 24.000) een aanmerkelijk hogere vergoeding krijgen. Zeker gelet op het grote aantal uren dat ingezet wordt per week voor het raadswerk.

De Ned. Vereniging voor Raadsleden heeft hier intensief voor gepleit. Nu dan het resultaat hiervan.
Door Hans Haring (Raadsnestor) op
Het blijft natuurlijk een belachelijk kage vergoeding.
Heel veel raadsleden juist uit de kleinere gemeentes zeg naar tot 50.000 inwoners, werken ongeveer 40 uur per week voor de samenleving.
De vergieding ex tax is dan rond de €900 per maand inclusief niet (meer) aftrekbare kosten (reizen, verblijven, abbonnementen, boeken, papier, telefoon,mpc/I-pad etc.)
Dat is nèt iets meer dan 5 per uur.
En je verantwoordelijkheid.....?