of 59147 LinkedIn

Rotterdam neemt risico met weghalen Erdogan-posters

Hoogleraar Staatsrecht Jan Douwe Elzinga vindt dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam met het laten weghalen van Erdoğan-posters ‘op het scherpst van de snede opereert’. Burgemeesters moeten volgens hem niet kijken naar de inhoud van meningsuitingen, demonstraties en pamfletten, maar alleen letten op mogelijke gevolgen voor de openbare orde.

Hoogleraar Staatsrecht Jan Douwe Elzinga vindt dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam met het laten weghalen van Erdogan-posters ‘op het scherpst van de snede opereert’. Burgemeesters moeten volgens hem niet kijken naar de inhoud van meningsuitingen, demonstraties en pamfletten, maar alleen letten op mogelijke gevolgen voor de openbare orde.

‘Geen juridische basis voor weghalen posters’

Aboutaleb liet een aantal posters met de afbeelding van Erdogan verwijderen, omdat volgens hem de openbare orde ermee in het geding raakte. Tegenover BNR liet hoogleraar-directeur Jan Brouwer, van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid weten dat dit in strijd is met de grondwet. Ook burgerrechtenorganisatie PILP stelde dat tegenover de radiozender. Brouwer vindt dat burgemeesters hier ‘keer op keer mee in de fout gaan’. Juridische basis voor het weghalen van de posters is er volgens hem niet, omdat de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. Burgerrechtenbeweging PILP zegt het belangrijk te vinden dat er een proces tegen Aboutaleb wordt gevoerd, omdat volgens de organisatie burgemeesters steeds vaker burgers censureren. PILP won een jaar geleden een zaak van gemeente Sittard, die protestborden tegen Sinterklaas onrechtmatig liet weghalen.

Kritiek op Burgemeesters
Elzinga laat aan Binnenlands Bestuur weten dat de inhoud van meningsuitingen, demonstraties en pamfletten geen rol mag spelen bij de handhaving van openbare orde. ‘Burgemeesters mogen alleen maar letten op de mogelijke gevolgen voor de openbare orde. Dat is een heel lastig onderscheid, want bij besluiten in deze sfeer speelt de inhoudelijke context altijd wel een zekere rol. Toch is het van groot belang hier heel scherpe grenzen te trekken en in dat opzicht deel ik de mening van collega Jan Brouwer.’ Ook Elzinga vindt dat burgemeesters die zich te veel op het ‘inhoudelijke terrein’ bewegen, moeten worden bekritiseerd.  ‘De vrijheid van meningsuiting is de dominante norm. Handhaving van de openbare orde moet die norm zoveel mogelijk in tact laten; alleen als het echt niet anders kan, is de openbare orde een titel om beperkingen op te leggen.’
 

‘Kans dat Rotterdam flink over de vingers krijgt’
Elzinga vindt dat gemeente Rotterdam al wat langer op ‘het scherp van de snede’ opereert. ‘Ook bij de recente demonstraties tegen Zwarte Piet werd met een te groot gemak het noodrecht toegepast. In het debat over het weren van Turkse bewindslieden werd de handhaving van de openbare orde als een 'way out' gepresenteerd, maar gezien het politieke gebruik van de kwestie in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing kwam het Rotterdamse noodbevel in een niet helemaal zuiver daglicht te staan.’ Het valt Elzinga op dat toen Aboutaleb op de televisie sprak over ‘dreigend schietgeweld van Turkse begeleiders’ het er sterk op leek dat ‘via die route de noodzaak van het noodbevel nog wat extra accent moest krijgen.’ Het zou volgens Elzinga goed zijn als een rechter deze Rotterdamse interventies en noodbevelen eens tegen het licht zou houden. ‘De kans is dan aanwezig dat de gemeente Rotterdam flink over de vingers krijgt.’  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Een bestuurder als Aboutaleb doet het voortreffelijk: en nu zijn dus alle zagen geslepen die aan zijn stoelpoten zagen. Mannen uit de academische wereld, die alles kunnen debiteren wat los en vast zit, rechters die uitsluitend D'66 doctrine vertegenwoordigen, bestuurders in ruste: Stop uw geleuter, pas de wet aan en de bescherm onze maatschappij tegen elementen die Aboutaleb wel herkent maar U kennelijk niet. Zet die zgn academisch gekleurde bril maar af en ontdek dan dat uw blikveld ernstig vervuild is......door rode verf?
Door Keijzer op
Citaat: Het zou volgens Elzinga goed zijn als een rechter deze Rotterdamse interventies en noodbevelen eens tegen het licht zou houden. ‘De kans is dan aanwezig dat de gemeente Rotterdam flink over de vingers krijgt.’Einde citaat.

Het zou veel beter zijn dat de regering en volksvertegenwoordiging juist zaken gaat aanpassen, zodat er meer tools zijn voor Burgermeester en politie om de orde te handhaven.

Wat moeten buitenlandse regeringen hier om campagne te voeren voor het instellen van een dictatuur in land van herkomst?

Waarom zou een persoon in meer dan in een land stemrecht hebben? Als men geen paspoort kan opzeggen, is dat pech gehad. Dan moet men dat zelf maar in land van herkomst zien te regelen. Wat is de logica, dat een ander land waar men zich gevestigd heeft, daar rekening mee moet houden? Ondertussen de segregatie hier groter en groter wordt.

Onze wetten zijn gemaakt in een heel andere tijd!
Omdat regeringen en volksvertegenwoordiging daar maar niet tijdig op anticiperen, moeten burgermeester en politie dus balanceren op wat hun bandbreedte uiterlijk is.

Gedoogbeleid t.a.v. coffeeshops was een niet uit te leggen idioterie.

Gevolg van de apathie is, dat rechters de hiaten gaan invullen en met grote gevolgen, zoals we zien bij migratie issues. Push backs mag niet. Dus moet Europa een pendeldienst organiseren t.b.v. mensensmokkelaars. Gevolg nog meer mensen die de tocht over water wagen. Dat is toch niet uit te leggen aan bevolking!

Of recent een uitspraak in BE van een lagere rechter, dat via een toeristen visum de poort naar Europa weer wijd geopend werd en hier ook weer flink aan verdiend kan worden, door tegen hoge prijzen, inwoning tijdelijk mogelijk te maken tot verblijfvergunning is geregeld.
Het is door het Europees hof ongedaan gemaakt. De lagere rechter had zelfs nog 4000 Euro per dag aan dwangsom ingesteld. Wat is dat voor rechtspraak?

Is er nou zo weinig voorstellingsvermogen in Den Haag en elders in EU? Moet men nou altijd pas reageren als het kwaad al geschied is?

Onze grondrechten zijn een pakkage deal. Je ziet dat het nu opgeknipt wordt (cherry picking), vanuit nieuwe bevolkgingsgroepen, die het met eigen culturele bril lezen. Hoogtijd dat er een prioriteitenlijstje komt en met toelichting, zodat rechters en binnen bevolking, daar niet naar eigen interpretaties mee kunnen omgaan.

Artikel 1 zou opgeschoven moeten worden naar artikel 2 en Artikel 1 moet luiden: afblijven van andermans lijf en goed en (immateriële) schade dan ook betalen. Hoe dan ook. Al is het t.k.v. toeslagen, uitkeringen, of zelfs AOW in de toekomst. De Staat schiet deel, of geheel voor. Die heeft meer tools tot inning.

Ook t.a.v. in groepen gedane misdrijven duiden. Wie blijft is minimaal mede schuldig en kan portemonnee trekken bij schade, incl. immateriële schade.

Wie vertrekt naar Syrië wordt schuldig geacht zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie en vertrokken lieden zullen zelf het tegendeel moeten bewijzen, vooraf of achteraf. Dat had meteen al bij wet geregeld moeten worden, toen bleek dat er vertrekkers waren. Als je geen Irakees bent, wat heb je te zoeken in Irak in oorlog? Irakezen vragen er asiel om aan! Je leest dat men in Syrië uitkeringsgelden aan het pinnen is. Of terugkomt voor een bevalling. Niet uit te leggen!

Is er nou zoveel laksheid en passiviteit, omdat leden regering en volksvertegenwoordiging dat niet uit eigen zak betalen?

Hoe vaak maken burgers niet mee aan het kortste eind te trekken, omdat zelfs lokale overheden juristen in dienst hebben en menig burger daar niets- of weinig tegenover kunnen stellen.

De rechtstaat jaagt nu wel erg veel de belastingbetalers op kosten en maakt hen brutaler en arroganter, die de rechtstaat willen ondermijnen! Burgers ervaren meer en meer geen bescherming!

De touwtjes van onze rechtstaat dient ter eigen overleving strakker te worden aangetrokken, gedwongen door de tijdsontwikkelingen, die regeringen in afgelopen decennia, zelf voor groot deel hebben georganiseerd, dan wel door laksheid over West Europa hebben afgeroepen.