In het kader van de bestuurlijke vernieuwing nam de Rotterdamse raad ook een motie aan om in de wijkraden en gebiedscommissies zestien- en zeventienjarigen stemrecht te geven. Een motie daarover van GroenLinks en D66 werd eveneens aangenomen. Wethouder Joost Eerdmans (LR) waarschuwde wel voor de verwarring die kan ontstaan omdat het gewone stemrecht geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De voorstellen voor lotingen en stemrecht voor jeugdigen moeten nader worden uitgewerkt.

Anders doen

De initiatiefnemers gaan ervan uit dat in twee stadswijken de wijkraden door middel van loting worden samengesteld. Iedereen die in de wijk staat ingeschreven, komt in aanmerking om daarin zitting te nemen.

'Het is interessant om te kijken of we het in sommige stadsdelen eens anders kunnen doen', zo omarmde wethouder Eerdmans de motie. Hij heeft de wijken Centrum en Delfshaven op het oog voor de proef.

Onderdeel van de politiek

Het voorstel is een initiatief van het raadslid Gerda Eeuwijk (D66). Zij meent dat Rotterdammers zelf het beste weten wat goed is voor hun wijk. ,,Gelote wijkraden maken de burger weer onderdeel van de politiek. Het zijn niet meer de politieke partijen die bepalen'', aldus Eeuwijk. In een rapport over het bestuursmodel in Rotterdam werd geconstateerd dat de betrokkenheid van burgers bij de wijkraden te wensen overlaat.

Niet alle partijen zijn te spreken over die loting. Zo vroeg het CDA zich af wat er gebeurt als wijkraden niet blijken te functioneren. VVD'er Jan-Willem Verheij was afwijzend: 'De Rotterdammer weet niet meer waar hij aan toe is.' (ANP)