of 59794 LinkedIn

Rotterdam en Den Haag slaan handen ineen

Rotterdam en Den Haag tekenden woensdag de intentieverklaring die moet leiden tot een gezamenlijke vervoersautoriteit per 2012.

De bestuurlijke drukte in de Randstad wil het kabinet te lijf gaan met de vorming van één Randstadprovincie, de vorming van één infrastructuurautoriteit voor de Randstad en de afschaffing van stadsregio’s. Afgelopen woensdag tekenden stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden een intentieverklaring voor de vorming van een gezamenlijke vervoersautoriteit in 2012. De gemeenteraden van de 24 gemeenten in deze regio’s komen binnenkort bijeen om te praten hoe de samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan worden geïntensiveerd.

 

De beide portefeuillehouders verkeer en vervoer voelen zich door de afspraken uit het regeerakkoord niet gehinderd. Jeannette Baljeu (VVD), portefeuillehouder verkeer en vervoer stadsregio Rotterdam: ‘Wij lezen het regeerakkoord zo dat we worden uitgedaagd om met inspirerende oplossingen te komen. Wij hebben daarom de handschoen opgepakt.’ Peter Smit (VVD), haar collega van stadsgewest Haaglanden: ‘Wij krijgen van het kabinet te horen: neem zelf initiatief. Wij willen zorgen dat er iets van onderaf tot stand komt. We hebben ook gezegd tegen het kabinet: als jullie met iets van bovenaf komen, geeft dat verkeerde energie.’ Beide wethouders denken niet dat het kabinet een stokje steekt voor de vorming van één gezamenlijke vervoersautoriteit in de zuidvleugel van de Randstad. Smit: ‘Wij denken dat het kabinet dit gaat honoreren.’

 

Eerste stap

 

De vorming van een gezamenlijke vervoersautoriteit moet de eerste stap zijn naar een intensievere samenwerking tussen de beide regio’s op andere terreinen zoals ruimtelijke ordening, onderwijs, innovatie en economische ontwikkeling. Tot de plannen hoort ook de introductie van een Metropoolpas voor alle inwoners. Smit: ‘We beginnen met vervoer omdat Rotterdam en Den Haag al heel lang als een dubbelstad fungeren. De vervoerspatronen rond de beide steden vormen dezelfde sterpatronen als elders rond één grote stad. Het gebied is één daily urban region. Een paar voorbeelden: er reizen 65 duizend studenten dagelijks heen en weer tussen Den Haag en Rotterdam. Als je nu op Den Haag Centraal de Randstadrail neemt, ben je in 25 minuten in Blijdorp. Ik zeg daarom: Blijdorp is ook een Haagse dierentuin. Zoals ik ook zeg: Scheveningen is het strand van Rotterdam. Waar dit avontuur eindigt, weten we niet.’

 

Hadden de beide gemeenten niet moeten wachten op de uitkomst van de coalitieonderhandelingen voor een nieuw provinciaal bestuur? Baljeu wijst er op dat de organisatie van de vervoersstromen al een zaak van beide regio’s en steden is. ‘Het lijkt mij heel logisch dat we eerst zelf met elkaar afstemmen wat nodig is, voordat we gaan kijken naar het hogere schaalniveau. Het is een misvatting dit te duiden als dat wij de provincie buiten de deur zetten.’ Smit: ‘Ik neem aan dat de provincie dit initiatief toejuicht.’

 

Uit de brief van de dagelijkse besturen van stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden waarin de toekomst van de Metropoolsamenwerking wordt geschetst, blijkt dat de provincie zich mag ontfermen over fietsbereikbaarheid in het Delfland en aan de stadsranden. Smit: ‘Delfland valt in ons grondgebied. Wij sluiten samenwerking met de provincie niet uit.’

 

Met de brief anticiperen de stadsregio’s op het voornemen van het kabinet om de stadsregio’s als wgr-plusgebieden op te heffen. Er is in de zuidvleugel van de Randstad een kernteam gevormd dat de verdere bestuurlijke samenwerking uitwerkt en voorbereidt. In dit team zitten de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Westland, Delft, Lansingerland en Vlaardingen De praktische benadering staat voorop. Smit: ‘Wij vinden dat veel belangrijker dan allerlei systeemdiscussies over de organisatie van ons binnenlands bestuur.’ Baljeu: ‘Wij willen natuurlijk ook samenwerken met anderen, maar eerst willen wij doen wat voor ons gebied en onze inwoners goed is. Intussen mag ik hopen de noordvleugel van de Randstad ons voorbeeld van meer samenwerking tussen steden volgt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.