of 59130 LinkedIn

Roosendaal aan de slag met Burgerakkoord

Gemeente Roosendaal gaat investeren in plannen uit het Burgerakkoord. Het gaat om plannen voor drie thema's die de inwoners van Roosendaal bij een enquête I&O Research als belangrijkste hebben aangewezen. De gemeente is een van de eersten die met een Burgerakkoord aan de slag gaat.

Gemeente Roosendaal gaat investeren in plannen uit het Burgerakkoord. Het gaat om plannen voor drie thema's die de inwoners van Roosendaal bij een enquête I&O Research als belangrijkste hebben aangewezen. De gemeente is een van de eersten die met een Burgerakkoord aan de slag gaat. 

Veiligheid, Groen en Zorg

Roosendaal presenteerde eind mei de drie onderwerpen die haar inwoners uit twaalf keuzes als belangrijkste aanmerkten: Veiligheid, Groen en Zorg. Aan de Enquête deden 1400 inwoners mee. Ze konden daarbij per onderwerp suggesties en ideeën delen met de gemeente. In totaal kwamen er zodoende bijna drieduizend ideeën voor het verbeteren van de woonomgeving naar voren.

Vervolgstappen
Roosendaal is zeer tevreden met de vele reacties van haar inwoners. Wethouder Toine Theunis zegt dat de uitkomsten niet vrijblijvend zijn en dat ieder thema 'met commitment' wordt behandeld. De volgende stap is dat burgers zelf met de onderwerpen aan de slag gaan. De plannen die daaruit voortkomen worden gebundeld en in werkvormen omgezet. Daaruit wordt duidelijk welk tijdsbestek er nodig is, welke grenzen er zijn gesteld en hoeveel de plannen kosten. Theunis: 'Als de burger er energie in stopt, maken wij het waar. De burger moet weten dat wat er wordt aangekaart, daar wordt wat mee gedaan.'

 
Extra geld beschikbaar voor thema's

Roosendaal heeft tevens vanwege overschotten nieuwe voorstellen gedaan voor de Programmabegroting 2018. Ook daarbij worden de resultaten van het Burgerakkoord gebruikt. Er wordt extra geld uitgetrokken voor de door de burgers genoemde thema's, namelijk 450.000 euro voor veiligheid, 1,2 miljoen euro voor Groen en 220.000 euro voor Zorg. 'De eerste uitkomsten van het Burgerakkoord laten zien dat de inwoners blijvend aandacht vragen voor de thema’s Veiligheid, Groen en Zorg. Het college voelt zich daarmee gesteund bij de investeringen in deze Kadernota.'


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gijs op
Een goed voorbeeld van burgers participatie. Neem aan dat er ook een adviesraad voor het college is? Laat proactieve burgers nu zitting nemen in deze adviesraad en de vinger aan de pols houden. Samen sta je sterk en kun je bergen verzetten.
Door Gijs op
Een goed voorbeeld van burgers participatie. Neem aan dat er ook een adviesraad voor het college is? Laat proactieve burgers nu zitting nemen in deze adviesraad en de vinger aan de pols houden. Samen sta je sterk en kun je bergen verzetten.