of 64621 LinkedIn

Ronselen van stemmen moeilijk aan te pakken

Het ronselen van stemmen schaadt een goede werking van verkiezingen. Reden om strenger te handhaven, meent minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Zijn brief aan de Tweede Kamer laat echter vooral zien dat optreden tegen het ronselen van stemmen nauwelijks mogelijk is.

Het ronselen van stemmen schaadt een goede werking van verkiezingen. Reden om strenger te handhaven, meent minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Zijn brief aan de Tweede Kamer laat echter vooral zien dat optreden tegen het ronselen van stemmen nauwelijks mogelijk is.

Beperkt probleem
Vooral tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 waren er meldingen over ronselen van stemmen. Het probleem is echter beperkt: in totaal werden er zo’n 20 meldingen gedaan. Geen van deze meldingen leidde tot vervolging. Maar het ronselen  van stemmen schaadt wel het vertrouwen in de verkiezingen. Daarom vindt minister Plasterk dat er tegen moet worden opgetreden.

Maatschappelijke behoefte
Een middel daartoe zou zijn de mogelijkheid om te stemmen met volmachten in te perken. Gemiddeld worden bij verkiezingen zo’n 10 procent van de stemmen per volmacht uitgebracht. De minister voelt echter niets voor inperking van deze mogelijkheden. Het voorziet dus in een maatschappelijke behoefte, Het afschaffen van de regeling zou voor velen een belemmering betekenen om deel te nemen aan verkiezingen. stelt Plasterk. De oplossing zou daarom gezocht moeten worden in betere handhaving van het ronselverbod. De vraag is echter hoe.

Delictomschrijving
Plasterk zoekt de oplossing in een duidelijker delictomschrijving. Zo moet ondubbelzinnig worden gesteld dat een verzoek voor stemmen bij volmacht uitsluitend mag uitgaan van de volmachtgever. Een oproep om stempassen af te geven zou daarmee direct strafbaar zijn. Een dergelijke delictomschrijving zou het OM beter in staat stellen om tot vervolging over te gaan. Plasterk wijst er in zijn brief echter op dat het ronselen van volmachtstemmen in het strafrecht niet als een zodanig zwaar delict wordt gezien dat dat reden is tot inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Om tot vervolging over te kunnen gaan moet er in ieder geval sprake zijn van stelselmatige ronselpraktijken. Samen met het OM wil de minister gaan kijken wat er nu precies wel en niet is toegestaan bij het stemmen per volmacht.

Uitsluiting van kiesrecht
Een andere optie die de minister heeft bekeken is of mensen die zich schuldig maken aan het ronselen van stemmen, het kiesrecht ontnomen kan worden. Dat kan echter alleen wanneer het delict zodanig zwaar is dat er een gevangenisstraf van minimaal een jaar op staat. Bij de meeste kiesrechtdelicten is dat niet het geval en kan uitsluiting van het kiesrecht dus niet worden opgelegd. De Kiesraad is voorstander van uitbreiding van de mogelijkheden om mensen uit te sluiten van het kiesrecht. Plasterk voelt daar echter niet voor.

Onbeantwoord
De vraag hoe een strengere handhaving vorm moet krijgen en hoe dit de kans op misbruik van volmachtstemmen kan verminderen, blijft in deze Kamerbrief vooralsnog onbeantwoord. Op die vragen belooft de minister halverwege dit jaar antwoord te geven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Zoals het artikel zegt is het een beperkt probleem, waarbij alleen een klein beetje in de marge wordt bijgesteld omdat het toch politiek te belangrijk wordt gevonden om het te laten liggen...

Overigens de gekozen oplossing stelt dan ook niet veel voor. Gewoon mensen subtiel wijzen dat ze kunnen machten voldoet nog steeds.
Door janneke op
Weet je wat verboden moet worden. Het ronselen van stemmen tijdens verkiezingstijd door politieke partijen zelf die hun verkiezingsbelofte niet na komen. Wat zou het fijn zijn als de heer Plassterk zich daar eens zo druk om zou maken.Vooral ten aanzien van zijn eigen partij. (is een heel ander onderwerp, maar ook dat zie ik als ronselen van stemmen)
Door Annemiek (ICmedewerker) op
De oplossing: iedereen mag uitsluitend naar het stembureau in zijn buurt. Daar ligt ook weer een uitdraai van de GBA met alle stemmers die op dit bureau hun stem mogen uitbrengen. De stempas wordt gecontroleerd met de ID erbij, de betreffende stemmer afgevinkt op de lijst, en klaar is kees. Ronselen kan dan niet meer; iedereen die met twee stempassen komt kan dat maar één keer doen. Bovendien: de bemanning van het stembureau kent na twee verkiezingen alweer al zijn pappenheimers. Simpel.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Met excuses voor de taalfouten!
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Heerlijk toch die naiviteit van de overheid; het sluit de ogen voor wat er staat te gebeuren. We hebben hele "hechte" samenlevingen in Nederland die niet vies zijn van indoctrinatie vanuit geloof en de verschillen die er volgens hen zijn tussen man en vrouw. Is de man een geloofsnaloper, geldt de stem van de vrouw ook als zodanig anders volgen er klappen. Wie straks verbaast staat van de groei van bepaalde partijen moet zich vooral zelf in de spiegel aankijken met de vraa; waar heb ik het laten liggen! Stemgerechtigd mag je in Nederland alleen dan zijn wanneer je staat voor de waarden en normen van een vrij Nederland, gelijke rechten voor man en vrouw, respect voor religie en sexevoorkeur. We zijn er echt nog lang niet en ons kiessysteem, ach kijk even van waar men straks allemaal vandaag is gekomen en dan kun je op je vingers natellen dat het mis gaat. Ga af van die naïviteit en doe wat van jullie wordt verwacht om ons Nederland zo te behouden zoals het is en niet 100 jaar terug in de tijd! Straks wordt bepaald dat we gesloten moeten rondlopen en lijfstraffen moeten accepteren omdat er een meerderheid is in de Kamer...van idioten!

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners