of 59212 LinkedIn

Risicocommunicatie Den Bosch schiet tekort

De rekenkamercommissie concludeert dat op basis van onderzoek naar de risicocommunicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Specifiek is gekeken naar de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s, bijvoorbeeld over wat te doen als burger als het onverhoopt fout gaat.

De manier waarop de gemeente Den Bosch burgers informeert over risico’s laat te wensen over. Onderzoek van de Bossche rekenkamercommissie legt met name bloot dat voor berichtgeving richting bewoners binnen de muren van het stadhuis weinig tot geen aandacht is.

De rekenkamercommissie concludeert dat op basis van onderzoek naar de risicocommunicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Specifiek is gekeken naar de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s, bijvoorbeeld over wat te doen als burger als het onverhoopt fout gaat.

Zelfredzaamheid
Een structurele communicatie over mogelijke risico’s en/of handelingsperspectieven van burgers rond het spoor ontbreekt volgens de onderzoekers. Zo is er geen huis-aan-huis berichtgeving of een digitale nieuwsbrief. Ook op de gemeentelijke website is geen informatie te vinden over risico’s en zogeheten handelingsperspectieven. Zowel niet in zijn algemeenheid als specifiek voor spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. ‘Inwoners worden door de gemeente zodoende niet in staat gesteld op zelfredzaam op te treden bij eventuele incidenten rond het spoor’, aldus de rekenkamercommissie. ‘Beter geïnformeerde burgers zijn zelfredzamer.’ De aanbeveling is vanuit de gemeente beter te communiceren met de inwoners en dat dan vooral ook in gewone taal te doen.

Plan van aanpak
Uit het onderzoek blijkt verder dat de verdeling van rollen en taken in de veiligheidsregio wat betreft risicocommunicatie in de praktijk onvoldoende naar voren komt op lokaal vlak. Het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid van de gemeente Den Bosch besteedt er slechts beknopt aandacht aan. De rekenkamercommissie beveelt aan een lokaal plan van aanpak op te stellen.

Rol gemeenteraad
Ook de gemeenteraad zou zich actiever mogen opstellen, zo vinden de onderzoekers. Ze pakken te weinig hun volksvertegenwoordigende rol. ‘Laat als gemeenteraad meer blijken aandacht te hebben voor de zorgen van de direct betrokken inwoners van ’s-Hertogenbosch rond het goederenvervoer (trillingen en overlast) en sta ze op een actieve manier bij’, aldus de rekenkamercommissie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.