Naar schatting telt Nederland 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen, een groot deel daarvan in woningen. Dit veroorzaakt veiligheidsrisico’s voor omwonenden, onder meer door overbelasting van de elektriciteit wat kortsluiting en brand kan veroorzaken. Jaarlijks wordt bij 4500 van de 6000 ontmantelde hennepkwekerijen een gevaarlijke situatie aangetroffen, voor 200 miljoen euro aan illegale energie afgetapt en minstens 65 woningbranden per jaar zijn het directe gevolg van illegale hennepteelt.

Geen veiligheidscontrole

Door de nadruk te blijven leggen op het illegale karakter van hennepkwekerijen, worden de veiligheidsrisico's niet opgelost. 'Na ontmanteling van een hennepkwekerij vindt er geen veiligheidscontrole plaats en kunnen risicovolle situaties in de woning blijven bestaan die gevaarlijk zijn voor omwonenden en latere bewoners', aldus de Onderzoeksraad.

Burgemeesters moeten voortouw nemen
'Om de onveiligheid van omwonenden van hennepkwekerijen structureel op te lossen moet niet het illegale karakter centraal staan, maar de onveilige situaties die deze teelt veroorzaakt', schrijft de Raad. Netbeheerder Nederland zou meer op moeten treden tegen manipulatie van het elektriciteitsnet en onveilige aansluitingen actief opsporen. 'Daarnaast is een integrale aanpak op lokaal niveau noodzakelijk om de veiligheid in de woonomgeving te verbeteren', aldus de Onderzoeksraad. Burgemeesters zouden daarom partijen op lokaal niveau bij elkaar moeten brengen om tot gezamenlijke maatregelen tegen de onveilige situaties rond hennepteelt te komen. (ANP)