Burgemeester en wethouders van Onderbanken hadden in juli 2015 het ministerie van Defensie een dwangsom opgelegd om de onrechtmatige kap van zes hectare bos ongedaan te maken. Die kap in 2006 op verzoek van de NAVO was door de Raad van State in 2010 als onrechtmatig geoordeeld. Maar zo'n dwangsom pas vijf jaar later opleggen, in 2015, vindt de raad niet meer billijk. Dan had de gemeente dat gelijk na de uitspraak van de RvS in 2010 moeten doen, aldus de raad in zijn uitspraak.

 

Herplanten

Het herplanten van de twintig eiken kan volgens de raad niet omdat die de vliegbewegingen van de naburige NAVO-basis met AWACS hinderen en dus weer gekapt zouden moeten worden. Defensie liet in 2006 zes hectare bomen kappen omdat die volgens de NAVO de vluchten van de AWACS hinderden. Toentertijd voelde de gemeente zich voor voldongen feiten gesteld. Inmiddels heeft het ministerie beloofd eventuele nieuwe kap in goed overleg met de gemeente te zullen doen.

 

Veiligheid

De RvS wees er woensdag op dat in het nieuwe bestemmingsplan voor de bossen bij het NAVO-vliegveld regels moeten worden opgenomen voor een veilige vliegfunnel van AWACS vanaf en naar het naburige vliegveld. Die veiligheid gaat vóór de belangen van de inwoners, die klagen over geluidsoverlast, aldus de Raad. De Raad van State bevestigt hiermee een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarin Onderbanken ook aan het kortste eind trok. 

 

Teleurgesteld

De gemeente Onderbanken reageerde teleurgesteld, maar geeft naar eigen zeggen de strijd niet op. 'We zullen ons daarom als gemeente blijven inspannen om de onacceptabele overlast afkomstig van de AWACS-vliegtuigen terug te dringen', zegt wethouder Rens Evers. (ANP)