of 59250 LinkedIn

Riant crimineel in Brabant

Al jaren scoren Brabantse steden hoog op de criminaliteitsladder.

Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda. Al jaren scoren deze Brabantse steden hoog op de criminaliteitsladder.

De onveiligheid ligt er op het niveau van de vier grote steden. Hoe is dit te verklaren? In het boek Stads- en regioscan in de grootste Brabantse gemeenten zoeken de auteurs de oorzaak in het feit dat deze gemeenten het veiligheidsbeleid vooral richten op de aanpak van zichtbare criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Dat heeft tot gevolg dat men het zicht op de onderliggende criminele infrastructuur is kwijtgeraakt en criminele groepen relatief ongemoeid worden gelaten. Want Brabant heeft een historie wat betreft criminele groeperingen.

Sommigen spelen volgens de onderzoekers al lang een rol in Brabant, zoals kampers en autochtone criminelen. Anderen profiteren van de ‘riante criminele gelegenheidsstructuren’. Daarbij gaat het voornamelijk om Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse criminele groepen. De oplossing? Volgens de auteurs ligt die in een ‘adequate mix van effectieve lokale en bovenlokale interventies van bestuurlijke en justitiële aard, met als basis een stevige kennis- en informatiepositie.’ Oftewel: zolang het bestuur niet precies weet op wie ze zich moet richten en zich vooral baseert op wat ze zelf ziet of waarvan aangifte wordt gedaan, zal de criminaliteit in Brabant niet snel dalen.

Stads- en regioscan in de grootste Brabantse gemeenten, de achtergronden van onveilige GVI-scores
E.J. van der Torre en M.J. van Duin, in de reeks Politiewetenschappen. Uitgeverij Reed Business, juni 2015

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet Pfaff (woonwagenspecialist) op
Een wat???‘adequate mix van effectieve lokale en bovenlokale interventies van bestuurlijke en justitiële aard, met als basis een stevige kennis- en informatiepositie.’

Mensen, het is 2015. We weten allang wie de criminelen zijn! We pakken ze alleen niet aan omdat er te weinig capaciteit is. Omdat sommige soorten misdaad gedoogd worden. Omdat de politie de woonwagenkampen alleen op durft te gaan met 100 man tegelijk. Omdat uitkeringsfraude zich bij bepaalde groepen concentreert en we bang zijn voor ' discriminatie'. Omdat de belastingdienst belastingaanslagen oninbaar verklaart. Omdat er uitzendbureaus zijn die actief meewerken aan uitkerings- en verblijfsfraude. Omdat we de zaken niet durven te benoemen!
Door Piet Pfaff (woonwagenspecialist) op
Een wat???‘adequate mix van effectieve lokale en bovenlokale interventies van bestuurlijke en justitiële aard, met als basis een stevige kennis- en informatiepositie.’

Mensen, het is 2015. We weten allang wie de criminelen zijn! We pakken ze alleen niet aan omdat er te weinig capaciteit is. Omdat sommige soorten misdaad gedoogd worden. Omdat de politie de woonwagenkampen alleen op durft te gaan met 100 man tegelijk. Omdat uitkeringsfraude zich bij bepaalde groepen concentreert en we bang zijn voor ' discriminatie'. Omdat de belastingdienst belastingaanslagen oninbaar verklaart. Omdat er uitzendbureaus zijn die actief meewerken aan uitkerings- en verblijfsfraude. Omdat we de zaken niet durven te benoemen!