of 59345 LinkedIn

Rfv: ‘Herverdeling gemeentefonds rechtvaardig’

Dat grote steden lijden onder een andere, eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten is jammer maar helaas. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, moet 129 miljoen euro gewoon worden overgeheveld van grote naar kleine gemeenten.

Dat grote steden lijden onder een andere, eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten is jammer maar helaas. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, moet 129 miljoen euro gewoon worden overgeheveld van grote naar kleine gemeenten.

Twijfel Plasterk

Onverkort doorgaan met de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds is het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Omdat die herverdeling ongunstig uitpakt voor met name de grote steden, was de PvdA-bewindsman opeens gaan twijfelen of hij de operatie wel moet doorzetten. Onder verwijzing naar allerlei ’onzekerheden en ontwikkelingen’ vroeg hij de Rfv, naast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om advies of het wel zo verstandig was de voorgenomen herverdeling door te drukken.

 

Rechtvaardige herverdeling

Waar de gemeentekoepel nog dubt over een antwoord – de achterban is tot op het bot verdeeld – heeft de Rfv een eensluidende boodschap: onzekerheden en ontwikkelingen zijn geen aanleiding om van de voorgestelde herverdeling af te zien en evenmin mogen herverdeeleffecten een rechtvaardiging vormen af te zien van de herverdeling. De nieuwe verdeling komt volgens de Rfv tegemoet aan de kosten die vooral kleine gemeenten en uitgestrekte gemeenten hebben. Dat rechtvaardigt ‘zonder meer’ het doorvoeren van de herverdeling. ‘Niets doen om herverdeeleffecten te vermijden, doet geen recht aan de (structureel) hogere kosten van een grote groep kleine gemeenten en gemeenten met een groot oppervlak.’

 

62 nadeelgemeenten

Met de voorgestelde herverdeling treedt volgens de Rfv een herverdeling op van 129 miljoen euro van voornamelijk grote richting kleine gemeenten. De G4 leveren gezamenlijk 99 miljoen euro. Daarvan komt 72 miljoen euro komt voor rekening van Amsterdam. Al met al krijgen 62 gemeenten minder geld, 341 gemeenten meer geld. De herverdeeleffecten zijn voor de grote steden volgens de Rfv ‘goed verklaarbaar’ en ‘niet onoverkomelijk.’

 

Uitstel onwenselijk

De vrees van Plasterk voor het in gevaar brengen van de ‘gewenste stabiliteit’ van de uitkering, mag volgens de Rfv ‘een rechtvaardige objectieve verdeling’ niet in de weg staan. Vooruitlopen op mogelijke toekomstige ontwikkeling van kosten geeft geen pas. Daarbij dient volgens de adviesraad geen vermenging plaats te vinden van de herverdeling gemeentefonds met de bekostiging van nieuwe taken. Uitstel van de voorgestelde herverdeling tot de uitkomsten van een meer fundamentele discussie over de verdeelsystematiek bekend zijn, is evenmin wenselijk.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@A. Willemsen. Ik heb geen enkele moeite met de gedachte herverdeling richting kleinere gemeenten. Wel heb ik grote moeite met het feit dat Overheden (m.n. het Rijk) regelmatig hun in eigen wetgeving (Algemene Wet Bestuursrecht) gepropageerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de vereiste zorgvuldigheid niet in acht nemen. In het onderhavige geval behoort m.i. een redelijke afbouw van de bijdragen (bijv. 3 jaar) van het Rijk richting grotere gemeenten te worden gehanteerd.
Door Adri Totte (Wethouder) op
Een herverdeling is wat mij betreft een goede mening van de Rfv. De boodschap is wat mij betreft helder. We hebben de afgelopen jaren al voldoende bij moeten dragen als kleinere gemeente met een groot oppervlak.
Door A. Willemsen op
@H Wiersma, bij iedere herverdeling wordt het nadeel gemaximeerd met € 15 per inwoner per jaar. daar volgt een afbouwregeling op. Waarom zou dat nu anders zijn? Om dat Amsterdam een keer moet dokken? Laat ze daar hun ozb dan eerst maar op een redelijk peil brengen voor ze beginnen te piepen. De uitgangspunten zijn besproken de systematiek ook, als dan de uitkomst je niet bevalt ligt dat aan de uitgangspunten waar iedereen mee akkoord was. Bij de eerdere herverdeling heb ik Amsterdam en Plasterk niet gehoord, nee want toen was er een omgekeerde beweging van geld te zien.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een herverdeling is inderdaad rechtvaardig. Maar een afbouwregeling over bijv. 3 jaar (rekening Rijk?) voor de grote gemeenten is dat ook ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht!
Door M.van der Veen (Wethouder) op
Mijn inziens een juiste en korrekte mening van de RGF. De verdeling is de afgelopen jaren langzamerhand scheefgegroeid en dat rechtzetten is de juiste beslissing.