of 59250 LinkedIn

Respect, bewondering, dankbaarheid

Koningin Beatrix maakt haar abdicatie bekend.
Koningin Beatrix maakt haar abdicatie bekend.
2 reacties

Respect, bewondering, waardering, dankbaarheid. Het zijn de kernwoorden in de reacties van de fractieleiders. Een overzicht:

Diederik Samsom, fractieleider Partij van de Arbeid: ,,Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop koningin Beatrix gedurende 33 jaar invulling heeft gegeven aan haar zware taak van staatshoofd. Zij heeft zich laten kennen als een betrokken vorstin. Ook waarderen wij de bindende rol die zij in de samenleving heeft gespeeld. Naast haar grote professionaliteit wist en weet zij mensen te raken met haar medeleven in moeilijke tijden. Er komt nu een einde aan het tijdperk van koningin Beatrix als staatshoofd. Wij wensen prins Willem Alexander en zijn vrouw prinses Maxima veel succes en wijsheid toe om het koningschap op hun eigen wijze te gaan invullen.''

Premier Mark Rutte
Premier Mark Rutte heeft ,,groot respect en bewondering'' uitgesproken voor de manier waarop koning Beatrix haar werk gedurende meer dan 30 jaar heeft gedaan. Ze heeft zich volgens Rutte altijd ,,met hart en ziel'' ingezet voor de Nederlandse samenleving, was zichtbaar betrokken en deed haar werk met ,,enorme energie''. Rutte sprak zijn ,,grote gevoelens van dankbaarheid'' uit, namens hem persoonlijk en namens het kabinet. Hij riep de bevolking op om van 30 april een ,,onvergetelijk feest'' te maken.

Emile Roemer, fractieleider SP, heeft veel waardering voor de manier waarop koningin Beatrix sinds haar aantreden in 1980 invulling gaf aan het koningschap. ,,Beatrix heeft op een professionele wijze invulling gegeven aan haar moeilijke taak, dat hebben mensen zeer gewaardeerd. Daarbij heeft zij altijd een grote betrokkenheid getoond met mensen, dat heeft haar geliefd gemaakt. De laatste jaren heeft Beatrix ook gehoor gegeven aan de wens uit de Tweede Kamer om meer openheid te geven, over de organisatie van het koningshuis en over de financiën. Ook is de rol van de koningin bij de formatie aangepast. Beatrix voelde de geest van de tijd goed aan. Ik denk dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld om het koningshuis meer bij de tijd te brengen. Dat is een grote verdienste.''

Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66: ,,Koningin Beatrix heeft Nederland ruim dertig jaar met veel toewijding gediend. Als minister en fractievoorzitter van D66 heb ik haar leren kennen als een hardwerkend en professioneel staatshoofd dat de belangen van ons land ook over de grenzen uitstekend dient. Zij is een moderne vorstin die het koningschap op een eigentijdse manier vorm geeft. Daarbij heeft zij dikwijls belangrijke politiek-maatschappelijke thema’s geagendeerd, zoals duurzaamheid, Europa en integratie. Ook gaf zij op een waardige manier invulling aan de recente veranderingen in de rol van het staatshoofd in ons parlementaire systeem. Wij danken koningin Beatrix voor haar inzet en wensen haar nog vele goede jaren met kinderen en kleinkinderen.''

Sybrand Buma, fractieleider van het CDA: ,,Het CDA is koningin Beatrix bijzonder dankbaar voor de inzet die zij de afgelopen 33 jaar voor Nederland heeft gehad. De koningin heeft haar ambt op voorbeeldige wijze uitgeoefend. Op momenten van groot verdriet of bij intense vreugde was zij er voor het hele volk. Inspirerend, kundig en altijd betrokken bij het welzijn van alle Nederlanders. Nederland mag trots zijn op deze koningin. Wij zullen haar allemaal in haar functie missen. Ook voor de politiek heeft de koningin altijd haar belangstelling getoond en vele kabinetsformaties in goede banen geleid. Wij wensen onze aankomende koning Willem Alexander en prinses Máxima een goede voorbereiding op de belangrijke taak die voor hen ligt.''

Geert Wilders, leider PVV: ,,De Partij voor de Vrijheid dankt Hare Majesteit voor 33 jaar trouwe dienst aan het Nederlandse volk. De koningin is een groot voorbeeld voor velen. Ondanks het feit dat diep leed haar op persoonlijk vlak niet werd bespaard, heeft Hare Majesteit te allen tijde ons vaderland vol plichtsbesef gediend. Namens de PVV spreek ik de hoop uit dat de koningin mag genieten van nog vele gezonde jaren vol geluk en voorspoed. De PVV wenst haar opvolger, prins Willem-Alexander, veel succes en wijsheid toe.''

 

Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie: ,,Vanavond heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix haar aftreden aangekondigd. Dankbaarheid overheerst bij mij voor de lange periode waarin onze vorstin het koningschap uitoefent. Ik heb groot respect voor de wijze waarop ze invulling geeft aan het koningschap. Nauwgezet en met grote betrokkenheid voor ons land en haar inwoners, ook voor de inwoners van het Caribisch deel van het koninkrijk der Nederlanden. Als koningin voor iedereen, bewogen met wat kwetsbaar is, succes en talent vierde en terecht aandacht vroeg voor wat ons de in de samenleving bindt. Ook zagen we haar bij droevige gelegenheden als een moeder des vaderlands dichtbij mensen staan. Ik bid koningin Beatrix Gods onmisbare zegen toe alsook prins Willem-Alexander en prinses Maxima voor de taak die op hen wacht.''

Bram van Ojik, fractieleider van GroenLinks: ,,Sinds 1980 heeft koningin Beatrix het ambt professioneel en betrokken bekleed, met haar echtgenoot prins Claus naast haar als steun en toeverlaat. Het is een ambt dat grote persoonlijke offers vergt. Koningin Beatrix heeft Nederland in roerige tijden weten te verenigen. De laatste jaren van haar regering werden getekend door grote persoonlijke verliezen. Zij heeft het belang van kwetsbare waarden zoals verdraagzaamheid, zorg voor onze natuur en Europese solidariteit onvermoeibaar uitgedragen. GroenLinks dankt haar voor alles wat zij heeft betekend voor Nederland. Gelukkig krijgen we met Willem-Alexander en Máxima waardige opvolgers. Zij staan met hun inzet voor internationale samenwerking in een mooie traditie.''

Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP: ,,'Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeen­schap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaags ko­ningschap.' Dat zei koningin Beatrix in 1980 toen ze het koningschap aanvaardde. Zij heeft die woorden meer dan 30 jaar waargemaakt: toegewijd, onvermoeibaar, plichtsgetrouw en professioneel.


Lees alles over de abdicatie in het dossier: Troonsafstand koningin Beatrix

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Thij Lamers op
Nou................. ik heb geen respecrt voor haar en haar familie. De manier waarop de Oranjes de Nederlandse bevolking hebben uitgebuit/ nog steeds uitbuiten en zijn vreemdgegaan getuigt nou net niet van integriteit, betrouwbaarheid en invoelendheid. Verder is het verschijnsel van erfopvolging niet meer van deze tijd. En... zo wereldvreemd, afstandelijk, dat kan toch niet meer.................
Thij Lamers
Door Andre Stokkermans (Zelfstandig ondernemer) op
Graag wil ik reageren op deze lovenswaardige uitingen van de politieke partijen, bij sommige zal het een tweestrijd zijn geweest om met hun teksten dankbaarheid te tonen aan onze koningin. Jammer dat ze het koningshuis aan de andere kant van alle vormen van macht proberen en hebben ontnomen. Dit zogenaamd namens het hele volk, maar daar zou bij een referendum wel eens een hele andere uitkomst te voorschijn kunnen komen. Als ik zoals nu op RTL 4 de uitzending zit te kijken over de koningin dan vind ik het soms beschamend hoe de presentatoren het koningshuis aan het afvallen zijn of benoemen, ik zie niet veel respect en dat vind ik echt jammer.