of 60831 LinkedIn

Remkes: 'platte' fusie onaanvaardbaar

De Noord-Hollandanse Commissaris van de Koningin Johan Remkes heeft fel uitgehaald tegen de kabinetsplannen voor de vorming van landsdelen. De argumentatie van minister Plasterk rammelt en overtuigt niet.

Johan Remkes veegt de vloer aan met de onderbouwing van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) voor de fusie van de provincie Noord-Holland met Utrecht en Flevoland per 2015. Die ‘wemelt van aannames en onbewezen stellingen’, aldus de Noord-Hollandse Commissaris van de Koningin (CvK) vrijdagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Platte fusie

Binnenkort komt Plasterk met het Noord-Hollandse college van Gedeputeerde Staten over zijn plannen praten. Remkes hoopt dat Plasterk ‘dan wel met een beter verhaal komt’. Als blijkt dat het om niet meer gaat dan een ‘platte fusie van drie provincies zonder enige toegevoegde waarde, dan zal het ook voor het bestuur van Noord-Holland uitermate moeilijk worden om daar ook maar een begin van enthousiasme bij te krijgen’, aldus Remkes.


Duidelijke positie provincie

In de brief die Plasterk medio december aan de colleges van GS van de drie provincies heeft gestuurd, stelt de minister onder meer dat het kabinet met de vorming van landsdelen het provinciaal bestuur sterker en meer toekomstgericht wil maken. Om de regisserende rol van de provincies te behouden is het volgens Plasterk van belang dat zij een ‘duidelijke positie innemen ten opzichte van (opgeschaalde) gemeenten en voldoende omvang hebben’.


Concurrentiekracht

Wat specifiek de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland betreft, stelt Plasterk dat de schaal van het provinciaal bestuur niet meer goed aansluit op de schaal van de ruimtelijk-economische opgaven. De opgeschaalde provincie kan zich ‘beter en meer geïntegreerd richten op internationale acquisitie van bedrijven’. Verder stelt hij dat de concurrentiekracht van de Noordvleugel van de Randstad om ‘permanente versterking’ vraagt.


Inconsistent beleid

Naast de kritiek op de argumentatie van Plasterk, hekelde Remkes ook de inconsistentie van rijksbeleid. ‘De vorming van de vervoerregio met een rechtstreekse geldstroom van het Rijk naar die exoot in ons binnenlands bestuur is in flagrante tegenspraak met de voornemens van de minister van Binnenlandse Zaken om de bestuurlijke drukte terug te dringen. Als het kabinet geloofwaardig wil verbouwen in het Huis van Thorbecke, wees dan consistent en spreek met één mond.’

 

Zelfstandigheid

De Utrechtse en Flevolandse collega’s van Remkes, Roel Robbertsen en Leen Verbeek, lieten ook in hun nieuwjaarstoespraken weten vooralsnog niets te zien in het opgaan in het eerste van de vijf te vormen landsdelen. Ook elders in het land, met name in Noord-Brabant en Limburg, hebben de CvK’s Wim van de Donk en Theo Bovens hun nieuwjaarstoespraken met beide handen aangegrepen om te pleiten voor behoud van zelfstandigheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Als provincies de hakken in het zand gaan zetten is de beste remedie: de provincies gewoon opheffen!
Door johan de kroon (voorm. rijksambtenaar (pens.)) op
@A. Willemsen. Nee dat ben ik met u oneens. Want wie zegt mij, dat zijn mening in de tijd van zijn ministerschap onjuist was? Nu hij CdK is geworden, heeft hij andere belangen te verdedigen. Het kan maar zo zijn, dat zijn huidige mening onjuist is. Ik wil alleen maar zeggen, dat politici wel goed moeten nadenken als zij een andere bestuurlijke functie aanvaarden. Voor je het weet, word je voor een draaikont aangezien.
Door A. Willemsen op
@Johan, maar dat geeft toch te denken over zijn tijd als minister? Dat hij destijds blijkbaar niet open stond voor andere meningen en zo arrogant was om alles aan de kant te schuiven en zijn eigen mening door te drukken? Typerend voor bestuurders. Bestuurders denken het altijd beter te weten, kijk maar naar de vele grondexploitatiefiasco's op dit moment waar de ambtenaren lang tevoren voor hadden gewaarschuwd, maar waar bestuurders zich niks van aantrokken. Hoe dichter bij de politiek hoe meer afkeer je er van krijgt.
Door Johan de Kroon (voorm. rijksambtenaar (pens.)) op
Er worden hier en daar opmerkingen gemaakt over het feit dat CdK Remkes iets anders zegt, dan de vroegere minister Remkes. Dat hij een andere mening heeft, vind ik niet meer dan logisch. Hij zit nu aan de andere kant van de grens Rijk-Lagere Overheden. Hij ziet nu in dat de ideeën, die hij had als minister, waanideeën zijn. Ik weet zeker dat, als Plasterk ooit CdK wordt, hij gelijk zijn huidige ideeën onzin en volkomen achterhaald bestempelt. Een minister kijkt nu eenmaal anders tegen een probleem aan dan een vertegenwoordiger van de Lager Overheden. Jammer! Dat wel!
Door Thomas Burger (Ambtenaar in algemene dienst) op
Fuseren of herindelen zonder echt onderzoek naar nut en noodzaak is per definitie niet erg handig. Onafhankelijk wie er wat over zegt of schrijft.
Overigens zijn uitkomsten soms verrassend en zorgen voor de broodnodige vernieuwing door afstand te nemen van het verleden.
Door Jos Derckx (adm) op
Kom Remkes aan zijn baan en hij springt op, Net als Kok, Lubbers, Wiegel allereerst verknocht aan macht. De hele samenvoeging is onzinnig en kostenverhogend zonder enige respect voor de burger die dit alles betalen moet. Opnieuw wachtgeldsollicitanten op de mat is het enige resultaat.
Door Arjan (directeur) op
@Hans: goed plan, maar denk je dat Remkes en die andere CdK's dáár op dit moment wél warm voor zullen lopen?

Voor Zuid-Holland met 3,5 miljoen, waarvan het grootste deel woonachtig in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, is er trouwens ook maar één provinciebestuur. Dus dat kan het probleem niet zijn.
5*3,5 = 17,5 miljoen Nederlanders. Daar komen rekenkundig die 5 landsdelen vandaan.

Overigens vind iemand als professor Benjamin Barber dat 'de stad belangrijker dan de staat wordt'.

Zouden we daarom niet toe moeten naar een soort Duits systeem met 'kreisfreise Städte' (bijv. Brabantstad, Twentestad, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Metropoolregio Amsterdam) die rechtstreeks onder 'Den Haag' vallen en 'Landkreise' voor de rest van Nederland. De burgemeester of commissaris zou dan trouwens wel gewoon direct gekozen moeten (kunnen) worden.

Binnen de steden en provincies die zodoende ontstaan, is ruimte voor (deel)gemeenten.

Alles beter dan de rekenkundige 'platte' aanpak van het huidige regeerakkoord, waarbij WGR+ juist wordt afgeschaft, provincies landsdekkend worden samengevoegd en gemeenten, ongeacht of ze stedelijk of landelijk van karakter zijn, tenminste 100.000 inwoners moeten krijgen.
Door Bert Bakker (directeur) op
Als we nou die gemeentes gaan opwaarderen ( eindelijk !) dan ook de provincies ter discussie durven te stellen, bijv. op RO gebied matigen zij zich veel te veel een arrogante toon aan, waardoor het voor de burger geen doen is om nog begrip daarvoor te hebben ! En de gemeenten verschuilen zich maar vaak te gemakkelijk achter de provincie; advies opdoeken en op laten gaan in een beter geheel zoals nu bijv. de nieuwe geografische politie organisatie indeling.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Waarom kiest men niet voor een veel dratischer verbowung van de bestuurlijke indeling. Met de VS als voorbeeld met maximaal 3 lagen: gemeente (County), NL-staat (State) en Europa (Federal). En dat onder de absolute voorwaarde dat alle vertegenwoordigers direct door het volk gekozen moeten worden ! Lijkt me een veel helderder concept en keuze.
Door P. Pluim op
Eindelijk krijgt Remkes een koekje van eigen deeg.
Want toen hij destijds minister van BIZA was heeft hij gemeenten herindelingen opgedrongen en toen werd ook niet geluisterd naar argumenten.
Gedrag van Remkes nu is dus hypocriet en ongeloofwaardig.