of 59821 LinkedIn

Remkes: laatste kans voor IPO

Johan Remkes
Johan Remkes
De verdeelde provincies moeten als eenheid opereren, anders is het afgelopen met de provinciale koepelorganisatie IPO.
IPO van twaalf
De  kersverse voorzitter van de provinciale koepelorganisatie IPO, Johan Remkes, liet er in zijn eerste toespraak geen misverstand over bestaan. ‘Het IPO zal een IPO van de 12 zijn, of het IPO zal niet zijn’, aldus Remkes woensdagmorgen op het jaarcongres van de Statenleden en provinciebestuurders van de twaalf provincies.


Een kans
‘Het is mijn overtuiging dat we nog één keer de kans hebben om het IPO als stevige, geloofwaardige en gezaghebbende organisatie op de kaart te zetten, zowel in de richting van de 12 provinciehuizen als in de richting van de medeoverheden’, voegde Remkes er aan toe. Remkes is commissaris van de Koningin in Noord-Holland en is op het IPO-congres in Haarlem officieel tot voorzitter gekozen. Hij is daarmee de opvolger van Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, die sinds 2001 voorzitter van het IPO was.

Twijfel
Remkes reageerde met zijn uitspraken op de twijfel in provincieland over het nut en noodzaak van de gezamenlijke koepelorganisatie. De na de Statenverkiezingen van maart nieuw gekozen bestuurscolleges van Noord-Holland en Flevoland legden die twijfel vast in hun coalitieakkoord. Ook vanuit Zuid-Holland, Overijssel en Drenthe werden er vraagtekens gezet bij het nut van het IPO. Tegelijkertijd is er twijfel bij een aantal provincies over het afgesloten bestuursakkoord met het Rijk. Remkes’ eigen provincie Noord-Holland heeft nog geen groen licht gegeven evenals Flevoland, Friesland en Groningen. 

Voortbestaan
Remkes gaat er vanuit dat de rijen gesloten worden en dat het IPO blijft bestaan, zo maakt hij duidelijk in een vraaggesprek met Binnenlands Bestuur dat vrijdag verschijnt. ‘Mijn opvatting is dat wanneer één provincie afhaakt, dat materieel het einde van het IPO betekent. Je geloofwaardigheid als gezamelijke provincies is dan aanzienlijk minder geworden om een fatsoenlijk bestuurlijk overleg te voeren. Dan moet de minister ook andere partijen uitnodigen. Je kunt je dat niet veroorloven. Maar, ik heb niet het beeld dat het zover komt. Er dreigt geen provincie af te haken omdat we met het IPO serieus aan een veranderingstraject zijn begonnen.’

Korting
Onder de druk van de provincies wordt de personeelsbezetting op het Haagse kantoor van het IPO met 30 procent gekort. Ook zal het IPO onder leiding van Remkes zich focussen op onderwerpen die alle twaalf provincies raken. ‘Onze prioriteit ligt bij onze kerntaken en onderwerpen die alle provincies raakt zoals de vorming van de RUD’s, de regionale uitvoeringsdiensten, en een fatsoenlijke overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten’, aldus Remkes in Binnenlands Bestuur.

Visieloos
Remkes meent dat het kabinet-Rutte onderwerpen als natuur en jeugdzorg over de schutting van de provincies, gemeenten en waterschappen gooit, zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat. De rijksoverheid gaat een aantal taken overdragen aan lagere overheden, onder meer op het terrein van zorg en natuurbeheer. Op veel van die nieuwe taken, zoals de jeugdzorg en regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wil het kabinet flink bezuinigen. Remkes vindt dat het Rijk te eenzijdig uitgaat van bezuinigingsdoelstellingen. De VVD-prominent mist een visie op 'de meest wenselijke bestuurlijke verhoudingen en verdelingen van verantwoordelijkheden.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.