of 64120 LinkedIn

Rekenkamer wil één meldpunt fouten basisregistraties

Als er een fout wordt gemaakt met gegevens van burgers en bedrijven in basisregistraties, is het bijna ondoenlijk om die te traceren, laat staan ongedaan te maken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Die wil daarom dat er daarom een centraal meldpunt komt.

Als er een fout wordt gemaakt met gegevens van burgers en bedrijven in basisregistraties, is het bijna ondoenlijk om die te traceren, laat staan ongedaan te maken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Die wil daarom dat er daarom een centraal meldpunt komt.

Belangen burgers en bedrijven niet centraal

De rekenkamer deed dezelfde aanbeveling al eens in 2014, maar daar is -net als met een aantal andere aanbevelingen – nog geen gevolg aan gegeven. Nu is het nog zo dat de tien basisregistratiesystemen door verschillende (combinaties van) uitvoerende instanties worden beheerd, waardoor er geen partij is met overzicht over het totaalplaatje. ‘Correctie van gegevens, en vooral het terugdraaien van de gevolgen ervan is bijna onmogelijk zonder hulp van een gezaghebbende partij die de weg weet in het stelsel van basisregistraties’, aldus de Algemene Rekenkamer. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is volgens de rekenkamer te weinig gedaan om de belangen van burgers en bedrijven centraal te stellen in het basisadministratiestelsel.

 

Afbeelding

Bron: Algemene Rekenkamer (18-06-2019) Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven


Raadpleging en verwerking gegevens nog niet na te gaan

Wel concludeert dat de beherende overheden verbeteringen hebben doorgevoerd laatste jaren. Zo heeft de Rijksdienst voor Wegverkeer een ketenaanpak ontwikkeld. Het WOZ-waardeloket wordt ook als voorbeeld gegeven van een voor burgers toegankelijke basisadministratie. De aanbevelingen uit 2014 zijn echter nog niet geheel opgevolgd. Burgers en bedrijven kunnen nog altijd niet nagaan welke overheidsinstanties gegevens hebben geraadpleegd en verwerkt.

 

Belangenafweging privacy nog niet uniform

Ook concludeert de rekenkamer dat de afweging tussen het recht op privacy enerzijds en het nut van openbaarheid van gegevens anderzijds, per basisadministratie verschilt, terwijl in 2014 nog was aanbevolen om dit zoveel mogelijk op dezelfde manier in te richten. Wel is de belangenafweging tussen privacy en openbaarheid door de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) prominenter op de agenda komen te staan.

 

Nog geen heil in meldpunt

Hoewel de Algemene Rekenkamer aanbeveelt dat er een centraal meldpunt wordt geïntroduceerd voor het traceren en corrigeren van verkeerd ingevoerde of verwerkte gegevens, ziet minister Ollongren daar nog geen heil in. Zij wil eerst de resultaten van een verkenning afwachten. 'Haar inzet is vooralsnog niet om een nieuw meldpunt in te richten of de verantwoordelijkheid van individuele organisaties over te nemen’, aldus de rekenkamer.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.