of 59179 LinkedIn

Regio niet op priolijst griffiers

Dit concluderen onderzoekers van de Tilburg University en de Radboud Universiteit in hun onderzoek ‘Griffier in de gemeente geschetst’. Het onderzoek beschrijft het griffiersambt anno 2014/2015 en geeft een voorzet voor een visie op het vak in 2025. Rondom die regionalisering moeten griffiers een belangrijker rol gaan spelen, menen de onderzoekers.

Nog geen zeven op de tien griffiers (66%) vindt het belangrijk om de gemeenteraad te wijzen op bestuurlijke trends in de lokale en bovenlokale samenleving. Slechts een op de drie griffiers ziet het als wezenlijke taak om bijeenkomsten te organiseren van raadsleden met raadsleden van buurgemeenten. Weinig griffiers voelen er voor om de raad de regie te laten nemen in de inrichting van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kortom: regionalisering en de rol van de raad daarin is geen thema dat bovenaan de agenda van griffiers staat, terwijl veel raden hier wel mee worstelen.

Dit concluderen onderzoekers van de Tilburg University en de Radboud Universiteit in hun onderzoek ‘Griffier in de gemeente geschetst’. Het onderzoek beschrijft het griffiersambt anno 2014/2015 en geeft een voorzet voor een visie op het vak in 2025. Rondom die regionalisering moeten griffiers een belangrijker rol gaan spelen, menen de onderzoekers.

Hoewel griffiers vinden dat ze een taak hebben op vraagstukken als burgerparticipatie, de decentralisaties en het informeren van burgers wordt dit niet omgezet in concrete acties. Zo is 42% van de griffiers bezig met het thema decentralisatie en 69% met het thema ‘participatie’. Ook hierin is een slag te maken, vinden de onderzoekers.

Naast meer aandacht voor regionalisering, moet de organisatorische en faciliterende kant van het ambt worden verbeterd, opperen de onderzoekers. Dit om de hoge werkdruk en de (te) grote tijdsbelasting van raadsleden te verlichten. Ook heeft de griffier een belangrijke rol te spelen als vernieuwer van de lokale democratie.

In de ondersteuning van gemeenteraden is nog veel winst te halen, stelt de Vereniging van Griffiers (VvG) in een reactie op het onderzoek. Zorgelijk vindt zij dat raadsgriffiers in bijna de helft van alle gemeenten te weinig ruimte heeft voor een ‘kwaliteits- en omgevingsgerichte invulling’, zoals eveneens uit het onderzoek naar voren kwam. De suggesties van de onderzoekers om een actiever rol te pakken rondom de regio, de vernieuwing van de lokale democratie en de lastenverlichting voor de raad, omarmd de VvG. ‘Met gemeenteraden willen we aan de slag voor de doorontwikkeling van het griffiersvak en de griffie-organisatie’, aldus VvG-voorzitter Renée Wiggers. ‘De wereld is veranderd en gemeenteraden en hun griffies veranderen mee.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker op
Bespeur ik hier iets van een innemen van een machtspositie t.o.v. de "baas" van de gemeente ??
Door Paul Comenencia (Provincie Utrecht) op
Tweederde van de griffiers vindt het dus wel belangrijk om de gemeenteraad te wijzen op bestuurlijke trends in de lokale en bovenlokale samenleving. Om van die 66% te maken: "nog geen zeven op de tien griffiers" komt een beetje geforceerd over, hoe essentieel het inderdaad is dat alle griffiers (100%) eraan hechten hun raad te wijzen op ontwikkelingen buiten de raadzaal en de gemeentegrenzen. Interessanter is de constatering in de tweede zin van het artikel.