of 59082 LinkedIn

Regeling voor betrokkenen 'seksrel' Wassenaar

De gemeente Wassenaar zegt dat ze met de regeling onder meer proceskosten heeft voorkomen, waarbij een rechter bovendien mogelijk toch had aangestuurd op het treffen van een minnelijke regeling.
15 reacties

De gemeente Wassenaar is tot een financiële regeling gekomen met een oud-wethouder en drie raadsleden die waren betrokken bij een affaire rond beschuldigingen over seksuele intimidatie. In totaal betaalt de gemeente ruim anderhalve ton, zo heeft ze maandag bekendgemaakt.

Ongepast gedrag
De raadsleden verweten toenmalig wethouder Henk de Greef ongepast gedrag na een nachtelijke 'nazit' in het stadhuis van Wassenaar in februari vorig jaar. Hij zou ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen raadslid Mary-Jo van der Velde. Haar fractievoorzitter en een andere fractievoorzitter stelden daar destijds vragen over in de raad.

Streep
Met de regeling is een streep onder de zaak gezet en zien alle partijen af van gerechtelijke stappen, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Reputatieschade
Van de 151.000 euro gaat in totaal 120.000 naar het raadslid en de twee fractievoorzitters. Dit bedrag is gebaseerd op kosten voor ,,juridische bijstand enerzijds en schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen, reputatieschade en smartengeld anderzijds’’. Hiervoor zijn declaraties voor juridische bijstand, een medische rapportage en schadeberekeningen ingediend. De Greef krijgt 31.000 euro voor procedurekosten.

Verklaring
,,Partijen betreuren dat de kwestie ernstig is geëscaleerd en heeft geleid tot beschadiging van diverse privépersonen en de gemeente'', staat in een verklaring.

Verhoudingen hersteld
De gemeente zegt dat ze met de regeling onder meer proceskosten heeft voorkomen, waarbij een rechter bovendien mogelijk toch had aangestuurd op het treffen van een minnelijke regeling. Ook zijn nu ,,de bestuurlijke verhoudingen hersteld''.

De zaak is nog niet helemaal ten einde. Er loopt nog een hoger beroep van integriteitsbureau BING tegen de uitspraak van de accountantskamer. Die gaf een berisping aan een accountant van BING voor zijn onderzoek naar de Wassenaarse rel omdat hij zijn werk slecht zou hebben gedaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anouk Jansen op
Ik dacht al: wat is het toch stil dat Wassenaar. Maar het is me nu duidelijk waarom. Iedereen moest zijn mond houden.....
Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
De financiële regeling die de gemeente Wassenaar heeft getroffen is in strijd met de Gemeentewet !!!
Raadsleden (en mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de wethouder) krijgen reeds een vergoeding van de gemeente o.g.v. het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Andere vergoedingen mag de gemeente NIET aan hen verstrekken, o.g.v. art 99 Gemeentewet. Dus ook geen vergoedingen o.g.v. onderlinge twisten, nog los van de (terechte) vraag waarom de gemeente zich inlaat met deze onderlinge smeerpijperij, een lokale democratie onwaardig...
Zie hierover in stellige zin: de Hoge Raad in zijn arrest van 21 dec. 2012. Ik citeer:
"Art. 99 lid 1 Gemeentewet behelst een verbod dat raadsleden ten laste van de gemeente andere vergoedingen of tegemoetkomingen ontvangen dan bedoeld in art. 95 leden 1 en 2 Gemeentewet. Dit verbod vormt het logische sluitstuk op het stelsel van art. 95 leden 1 en 2 en de in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden geregelde maxima. Zonder dat verbod zouden die maxima immers kunnen worden ontgaan. Aldus is het verbod van art. 99 Gemeentewet in de parlementaire geschiedenis ook toegelicht (Kamerstukken II, 1974-1975, 13 238, nrs. 1-4, p. 10).
De wetgever heeft het dus van wezenlijk belang geacht dat gemeenteraadsleden geen andere vergoedingen ten laste van de gemeente ontvangen dan bij of krachtens wet voorzien. Hiermee strookt het art. 99 lid 1 Gemeentewet, mede gelet op de aanvangswoorden ervan ("Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend"), aldus uit te leggen dat ook het aan gemeenteraadsleden toekennen van vergoedingen ten laste van de gemeente - al of niet bij verordening - is verboden.
Gemeente Wassenaar, ga U schamen, zowel voor deze "seks-rel" als voor dit onwettig besluit om de kemphanen te "belonen"!
Door Piet (gepensioneerd belastingbetaler) op
Ongelooflijk, wat een gotspe, wat een ontstellende dieptrieste bananen republiek.

Zuipen, erotisch schelden, elkaar voor rotte vis uitmaken op kosten van de belastingbetaler.

Er is geen enkel Wetsartikel te vinden
op grond waarvan de Gemeente verplicht zou zijn zo'n bedrag te gaan vergoeden. Maximaal zou een Gerechtelijk besluit kunnen inhouden dat een schuldige aan een benadeelde een vergoeding dient te betalen.

Maar met gekunstelde konstrukties is er blijkbaar een modus gevonden dat de Gemeente ( lees belastingbetaler) dit mag betalen. Leuk hoor nu gaan enkele van die lieden nog met de pot strijken ook. Ik ga morgen op kosten van de Gemeente ook maar een potje "bonje"maken.

Dit is weer zo'n voorbeeld hoe en op welke wijze met ons belastinggeld word omgegaan en de belastingbetaler, wat kan die uitrichten "niets", boete als je niet betaald!
Door Gerben op
Wanneer hoepelt die prutsburgemeester eens op uit Wassenaar ? Man, man, man, wat een prestatie toch weer van deze D66-er. Een paar raadsleden hebben tijdens een borrel wat woorden met een machowethouder. Hoekstra gooit ook nog wat olie op het vuur. En de bevolking mag vervolgens 150.000 euro's ophoesten. Afrekenen graag op 19 maart 2014 !
Door Criticus (Ambtenaar) op
Dus politici (mensen) maken elkaar 'onterechte' verwijten en de burgers (mensen die er niks mee te maken hebben) mogen het gelag betalen?

Bijzonder!