of 64120 LinkedIn

Reddingsplan voor de provincie

Inzetten op het laten fuseren van provincies is tijdverspilling volgens Herman Sietsma en Arno Seinstra in hun nieuw te verschijnen boek 'Provincies van binnen en van buiten.' Dat geldt met name voor het kabinetsplan om één provincie te formeren voor de Randstad Noordvleugel. ‘Onvoldoende wordt duidelijk gemaakt welke problemen hiermee zouden worden opgelost.’

Provincies moeten meer samenwerken. Onderling, maar ook met gemeenten en waterschappen. Dat is een serieus alternatief voor provinciale herindeling.

Lichtend voorbeeld
Dat advies geven de provinciekenners Herman Sietsma en Arno Seinstra in hun medio februari te verschijnen boek ‘Provincies van binnen en van buiten.’ Als lichtend voorbeeld halen ze de aanpak van de drie Noordelijke provincies aan:  ‘Daar wordt op een creatieve manier samengewerkt zonder dit proces te belasten met gepraat over een eventuele fusie.'

 

Tijdverspilling

Inzetten op het laten fuseren van provincies is tijdverspilling volgens beiden. Dat geldt met name voor het plan van het huidige kabinet om één provincie te formeren voor de Randstad Noordvleugel. ‘Onvoldoende wordt duidelijk gemaakt welke problemen hiermee zouden worden opgelost. En als je het al wilt, dan zul je er ook bij moeten vertellen wat het betekent voor de overige provincies’, aldus Sietsma.

 

Schaalvergroting

De roep om minder provincies en schaalvergroting zal voorlopig wel niet verstommen. Deels hebben de provincies dat te wijten aan hun eigen verdeeldheid. ‘Provincies zijn niet homogeen en weinig precies in hun positionering’,  noteren Sietsma en Seinstra. Mede daardoor werd bij de jongste kabinetsformatie de integratie van de waterschappen in de provincie niet binnengehaald.  

Slimme samenwerking , zowel interprovinciaal als tussen provincies en gemeenten, is volgens Sietsma en Seinstra een serieus alternatief voor provinciale herindeling. Ze wijzen op de goede ervaringen die recent zouden zijn opgedaan met Randstad Urgent, waarbij  de betrokken bestuurslagen samen fungeerden als trekker van een infrastructuurproject.

 

Schools

Duidelijk is dat de provincies aan de bak moeten. Sietsma: ‘Als de provincies nu eens begonnen hun rol als regionaal bestuur dynamischer op te vatten, dan gaan ze vast meer leven als regionale belangenbehartiger van burgers. Provincies volgen nu vooral schools de wettelijke taken, een pad waar ze maar moeilijk van afwijken. Stel, er is een probleem met een ziekenhuis in de regio. Waarom roeren Provinciale Staten zich in zo’n geval niet? Dat gebeurt veel te weinig. Gemeenten doen dat veel beter!’ Sietsma was tien jaar secretaris van de provincie Utrecht; sinds 2010 is hij secretaris-coördinator van de Vlaams Nederlandse Delta, een netwerkorganisatie van drie Nederlandse en drie Vlaamse provincies.  Seinstra leidt een organisatieadviesbureau voor de publieke sector.

Het hele artikel Reddingsplan voor de provincies is te lezen in Binnenlands Bestuur nummer 2, 3 februari 2012

 

Op 15 februari is de boekpresentatie met aansluitend een debat met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en wetenschap. Plaats: provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, Haarlem. Aanmelden via www.seinstravandelaar.nl.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul van Dijk op
Ik ken de situatie in Noord-Nederland niet, wel de regionale overlegstructuren die we als waterschappen, gemeenten en provincie in Brabant hebben. Gericht op verdere afstemming en samenwerking en vanuit de eigen rollen. Gaat alles hier nu helemaal goed? Nee, (leren) samenwerken kost tijd. Maar we zijn samen op de goede weg. Deels door ook vanuit de kracht van de eigen rollen te blijven beredeneren. In die zin word ik wel erg moe van al die discussies (met alle druk en energieverlies) over fusies. Geef deze regionale overheden nu gewoon eens tijd om in hun nieuwe rollen en ambities te groeien, nu het rijk zich terug trekt en de regio aan zet is om inhoudelijk en financieel nieuwe koersen te bepalen. Als er dan toch ergens sturing aan gegeven moet worden is het aan het besef dat 'de regio' dit met deze drie overheidslagen samen moet doen.
Door Cor, Assen op
Zou het niet meer voor de hand liggen dat de waterschappen (toch echt een vorm van lokaal bestuur, ook al hebben ze qua grootte een regionale omvang) bij de kabinetformatie gewoon op grond van inhoudelijke argumenten niet bij de provincies zijn ondergebracht. Of hangt in de belevingswereld van deze heren alles af van 'het politieke spel' en doet de inhoud er niet meer toe ? Wellicht is dat zo bij de provincies en in dat geval dan toch maar opschonen die bestuurslaag als het zelfreinigend vermogen bij henzelf daarvoor ontbreekt. De gemeenten en de waterschappen hebben al laten zien wat er mogelijk is op dat gebied als dat vermogen wél aanwezig is.
Door Het moet (niet gekker worden) op
Ik ken ze niet duo: Sietsma&Seinstra en wil dat gezien namen en advies graag zo houden, Wat een komieken, als ze noord nederland als voorbeeld noemen! Datzelfde noorden staat bol, loopt compleet over, van de bestuurders en ambtenaren met het gedrocht van SNN (om zogenaamd samen te werken) als klapstuk. Heeft het wegpompen tot doel an sich verheven en werkt voor al samen tegen elkaar. Het is zo triest wat deze boys schrijven dat je je er zelfs als niet-fries voor schaamt. Alle boeken snel naar De Slegte, of beter nog: naar de VAM, en de provincies rap opdoeken.