of 65101 LinkedIn

Rechtszaak ontslag waarnemer Klein nog niet beslist

De voorlopige voorzieningenrechter beslist uiterlijk volgende week vrijdag of het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd.

De voorlopige voorzieningenrechter beslist uiterlijk volgende week vrijdag of het ontslagbesluit van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als dat gebeurt, kan Klein meteen weer aan de slag in Scherpenzeel. Zo niet, dan heeft de Gelderse commissaris van de koning John Berends twee waarnemers klaar staan die direct kunnen beginnen.

Plaats maken

Volgens de advocaat van Berends zijn het beiden ‘eerlijke, integere en onafhankelijke waarnemers’ waar Scherpenzeel nu behoefte aan heeft. Mocht in de bodemprocedure Klein alsnog in het gelijk worden gesteld, dan zijn de twee waarnemers bereid om direct plaats te maken voor Klein.

 

Rechtsgeldig ontslag

De centrale vraag die donderdagmiddag bij de rechter op tafel lag, was of het ontslagbesluit van Berends rechtsgeldig is. Met andere woorden: mag een commissaris van de koning wel een waarnemend burgemeester ontslaan. De Gemeentewet rept daar met geen woord over. Een belangrijke tweede vraag was of de ontslaggronden terecht zijn.

 

Partij gekozen

De advocaten van Klein stelden dat het ontslagbesluit onrechtmatig is genomen en dat de ontslaggronden (niet integer handelen en het geven van tegenstrijdige verklaringen) niet kloppen. De advocaten van Berends stelden dat zij op grond van artikel 78 van de Gemeentewet wel degelijk zijn bevoegd zijn om Klein naar huis te sturen. De ontslagredenen zijn in hun ogen ook legitiem: Klein is niet integer, staat niet boven de partijen, is niet verbindend en heeft partij gekozen (tegen herindeling met Barneveld en voor zelfstandigheid). Ook heeft Berends volgens de geldende ontslagprocedures gehandeld.

 

Voorgenomen besluit

Hierover ontspon een welles-nietes discussie tussen ‘kamp Klein’ en ‘kamp Berends’. Een spelletje dat al maandenlang door beide partijen wordt gespeeld, keihard overigens. Beide partijen betichtten elkaar van leugens en verdraaiing van feiten. Donderdag stelde de advocaat van Berends dat er op 7 oktober, de dag dat Klein door Berends uit zijn ambt werd ontheven, een voorgenomen besluit tot ontslag lag toen Berends met Klein in gesprek ging. ‘Er was ruimte om op basis van het gesprek met Klein op dat besluit terug te komen’, aldus de advocaat van Berends. Daarna heeft Berends met een delegatie van de Scherpenzeelse raad gesproken, met dezelfde intentie. ‘Drie van de vijf fractievoorzitters zeiden niet verder te willen met Klein.’

 

Voldongen feit

De advocaten van Klein betoogden het tegendeel. De fractievoorzitters zijn niet gehoord, maar kregen slechts medegedeeld dat er een onontkoombaar besluit was genomen. In artikel 78 van de Gemeentewet, waar Berends zich op beroept, staat dat een cdk bij de benoeming van een waarnemer de raad moet horen. Als Berends bij ontslag een ‘spiegelredenering’ volgt, moet de raad ook bij ontslag worden gehoord, betoogde ‘kamp Klein’. Klein zelf voelde zich voor een voldongen feit geplaatst, aldus zijn advocaten. ‘Het voorgenomen ontslagbesluit was ononderhandelbaar, heb ik tegen Klein gezegd’, stelde Berends na vragen van de rechter. ‘Ik heb tegen Klein gezegd: ik hoor u en daarna maak ik definitief mijn mind op.’

 

Munitie

De inmiddels beruchte mail van Klein aan de Staten van 6 juli, waarin hij de Staten opriep om die dag geen besluit te nemen over de door GS gewenste herindeling van Barneveld en Scherpenzeel, speelde in de rechtbank een belangrijke rol. En ook hierover ontspon een welles-nietes-discussie. Klein had nieuw bewijs in handen dat zijn al langer levende vermoedens bevestigden dat het fusieproces niet-integer is verlopen, mailde hij aan de Staten. Pas veel later bleek dat het om een mail van een provincieambtenaar ging die op zoek was naar ‘munitie’ om de financiële situatie van Scherpenzeel onderuit te halen.

 

Exit-strategie

‘Kamp Berends’ stelde opnieuw dat Klein aanvankelijk verklaarde niets van de uit zijn naam verstuurde mail af te weten, maar wel het vermoeden te hebben wie dan zou hebben gedaan. ‘Zij eruit of ik eruit’, zou Klein in een gesprek met Berends en de kabinetschef, daags na de mail, hebben gezegd. Dat stelde de kabinetschef tijdens de rechtszitting. Later heeft Klein gezegd achter de inhoud van de mail te staan en er vooraf wel van op de hoogte te zijn geweest. De advocaten van Klein verwezen deze provinciale versie van de ‘mailgate’ naar het rijk der fabelen. Klein voelde zich zwaar onder druk gezet door de provincie. ‘Klein had het gevoel dat hij 55 minuten lang werd verhoord. Hem werd ook gevraagd wat zijn exit-strategie was.’ Oftewel: op welke manier en wanneer Klein zijn functie uit eigen beweging zou neerleggen. 

 

Loopgraven

De rechter vroeg zich tijdens de zitting af of een nieuwe waarnemer niet op te veel weerstand in de Scherpenzeelse politiek zal stuiten. Een raadsmeerderheid en het college willen immers met Klein door. De advocaten van Berends stellen juist dat terugkeer van Klein tot een ‘acuut probleem’ zal leiden. Een deel van de politiek en een deel van de samenleving ziet Klein niet zitten. De verhoudingen tussen Klein en Berends zijn daarnaast dermate verstoord, dat de twee niet meer kunnen samenwerken, betoogden de advocaten van Berends. De cdk ziet een mogelijke terugkeer van Klein inderdaad niet zitten. Een gesprek tussen Klein en Berends in een poging de verstoorde verhoudingen te verbeteren, zoals de rechter opperde – ‘u bent beiden de loopgraven ingegaan’ −, is voor Berends geen optie. ‘Ik ben uit onderhandeld met Klein’, stelde hij donderdagmiddag in de Arnhemse rechtbank resoluut.

 

De rechter, die aan het begin van de zitting aangaf mogelijk dezelfde dag nog met een uitspraak te komen, komt uiterlijk volgende week vrijdag of eerder indien mogelijk met zijn vonnis.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rood Hesje (gevaccineerde overheidsdienaar) op
@Machielse: dat zal die rechter ook ongetwijfeld doen. daar heb ik het volste vertrouwen in.
Door ing. R.A. Machielse op
Ik hoop dat de rechter een beter feitelijke onderbouwing gaat hanteren als mensen met een rood hesje.
Door Rood Hesje (gevaccineerde ambtenaar) op
@Machielse: fijn om te lezen dat u de her Klein waardeert. Ik hoef gen inwoner van Scheropenzeekl te zihj om vast te steleln dfat uw waaredering door zekere ook een groot deekl vanv de bevliking niet wordt gedeeld.
@Nico: maar Nioco, jij kan ok soloiciteren. Een de wije waarop jij berends wegzet vind ik gewwon niet correct. Ik mag toch aannemen dat jij geen 'Van Houwelingen'-neigingen krijgt! Daar past wat beschaafder taalgebruik bij. Aan beide klanten zijn fouten gemaakt. En ik blijf er bij: Klein had beter moeten opereren om onafhankelijk te kunnen blijven. Hij heeft dit geschil voor het grootste deel aan zijn eigen optreden te wijten.
Door ing. R.A. Machielse op
Het lijkt er inderdaad op dat de rechter mee gaat wegen of burgemeester Klein nog volwaardig als burgemeester kan functioneren. Zelf ben ik al meer dan 50 jaar inwoner van Scherpenzeel en ik heb nog nooit zo veel betrokkenheid bij het wel en wee van de burgemeester ervaren onder de gehele bevolking als nu. Waar de rechter eigenlijk naar zou moeten kijken is of Berends nog wel onafhankelijk en boven de partijen staat, maar helaas daar is geen beoordeling over gevraagd aan de rechter.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
Iedereen, ook rode hesjes kunnen na de gemeentelijke verkiezingen solliciteren op de vacante baan van de burgermeester aldaar, dus daar gaat het dus niet meer om. Waar het werkelijk om gaat is of een dictatoriaal regiem (de CdK c.s.) met een uitgesproken opdracht van het ministerie op zak een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging de wet kan voorschrijven en of dit staatkundig door de beugel kan. Het is feitelijk een principieel dispuut over democratie en wetgeving. De voorgangers van Eppie Klein die ook tussen 2 vuren zaten waren er al snel klaar mee.
Door Rood Hesje (gevaccineerde overheidsdienaar) op
@Jan en Nico: kijk, het verdient nu allemaal niet de schoonheidsprijs. Aan beide kanten niet. Maar op de keper beschouwd meen ik dat Klein hier geen bestuurlijk net wat dommer heeft gehandeld dan Berends. En daarnaast is hij voor een groot deel van Scherpenzeel niet meer de benoemde bestuurder die boven de partijen staat. Als hij blijft is het gewoon botweg een verkapte gekozen burgemeester: gekozen door de coalitiepartijen wel te verstaan. Daar heeft geen burger invloed op gehad. En dat, heren Jan en Nico, moeten wij in Nederland niet willen. Nu niet en later ook niet.
Door Jan (gemeenteambtenaar) op
Het wordt hoog tijd dat minister Ollongren haar verantwoordelijkheid neemt en Berends op staande voet ontslaat. Wat een dictatortje is dat zeg. Op geen enkele manier dienstbaar aan de inwoners, alleen maar bezig zijn eigen plannen uit te voeren en wee degene die hem voor de voeten loopt. De man is een schande voor het openbaar bestuur.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
De rechter had zich al weken lang kunnen voorbereiden op de opties die de wet biedt en had op basis hiervan per direct een besluit kunnen nemen; hij toets de wet. Nu dit niet is gebeurt wordt het een spannend verhaal omdat er blijkbaar toch gekeken gaat worden naar de bijkomstige subjectieve gronden die eigenlijk helemaal niet relevant zijn. Wellicht gooit de rechtbank op het gebrek aan urgentie nu het lopende beroep een status quo veroorzaakt en er dan (m.i.) geen onomkeerbare besluiten van de CdK te verwachten zijn; dat zou wel een zwakke escape zijn om het voorlopige verdict door te schuiven naar de bodemprocedure, dan zit je al na de verkiezingen.

Vacatures

Van onze partners