of 63966 LinkedIn

Rechtstreeks gekozen gebiedscommissies Rotterdam

De 156 commissieleden die vanaf maart 2014 de veertien Rotterdamse gebiedscommissies gaan bemensen, worden direct gekozen. Deze gebiedscommissies komen in de plaats van de huidige deelgemeenten. Daarnaast krijgen Rotterdammers via nieuwe vormen van burgerparticipatie meer zeggenschap over hun eigen buurt.

Er komen directe verkiezingen voor de veertien Rotterdamse gebiedscommissies die in de plaats komen van de huidige deelgemeenten. Ook komen er nieuwe vormen van burgerparticipatie om Rotterdammers meer zeggenschap te geven over hun eigen buurt. 

Bewonersinitiatieven

'De politiek ligt op straat', verwoordt wethouder Marco Florijn (bestuur, PvdA) de kern van het collegebesluit dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 'We halveren het aantal politici en de 5 miljoen euro per jaar die we daarmee besparen, wordt gereserveerd voor bewonersinitiatieven. Dat is 8 euro per Rotterdammer.’ 


Directe verkiezingen

Nu kent Rotterdam 14 deelgemeenten met 268 deelraadsleden en 50 dagelijks bestuurders. De nieuwe gebiedscommissies tellen straks 156 leden. Afhankelijk van het aantal inwoners bestaat een gebiedscommissie uit minimaal 9 (zoals Pernis en Overschie) en maximaal 15 Rotterdammers (Prins Alexander). De commissies benoemen uit hun midden een voorzitter. Dat is in principe een voltijds, betaalde functie. Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 worden de156 commissieleden gekozen. ‘Met directe verkiezingen waarborgen we hun legitimiteit’, stelt Florijn. Iedere kiesgerechtigde Rotterdammer kan zich tot 6 januari 2014 kandidaat stellen. De kandidaten hoeven geen lid van een politieke partij te zijn.


‘Deelgemeenten-light’

De gebiedscommissies zijn onderdeel van het totale stadsbestuur. Gemeenteraad, college en de gebiedscommissies vormen samen de gemeentelijke overheid. De commissies zijn geen ‘deelgemeenten-light’, benadrukt het Rotterdams college in zijn voorstel aan de raad. De gebiedscommissies maken samen met inwoners, ondernemers en andere partners in de wijk een gebiedsplan. Het gaat met name om plannen om de wijk te verbeteren zoals de veiligheid, voorzieningen en de buitenruimte. Elke commissie legt haar eigen gebiedsplan als een advies vanuit de wijk voor aan de gemeenteraad, die de kaders stelt en beslist over de toekenning van middelen. Florijn: ‘En wij controleren of de afspraken worden nagekomen.’ De gebiedscommissies krijgen lokale 'doorzettingsmacht'. 


Kennispunt Inspraak

De gebiedscommissies hebben een nadrukkelijke taak om de bewoners op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij moeten participatie organiseren en initiatieven van wijkbewoners stimuleren. Mede hiervoor is al een speciaal Kennispunt Inspraak en Participatie in het leven geroepen. ‘Daar kunnen de gebiedscommissies terecht voor hulp en ondersteuning bij het inzetten van diverse mogelijkheden van burgerparticipatie. Zoals crowdsourcen, digitale raadplegingen, maar wellicht ook andere toepassingen die we nu nog helemaal niet kennen’, aldus Florijn. De mogelijkheden voor Rotterdammers om via wijkreferenda mee te denken en te beslissen wordt eveneens uitgebreid.


Initiatiefvoorstellen raadswerkgroep

Het collegevoorstel is gebaseerd op de initiatiefvoorstellen van de raadsbreed samengestelde stuurgroep Bestuurlijk model Rotterdam na 2014 (BmR14+). Zij presenteerden medio oktober twee modellen, die in een brede consultatieronde, waaronder stadsdebatten, aan de Rotterdammers werden voorgelegd. Op basis daarvan werden eind vorig jaar 2 initiatiefvoorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind december koos een raadsmeerderheid voor de vorming van 14 Stadskwartieren, met directe verkiezingen en uitbreiding van de mogelijkheden van burgerparticipatie.  Over het uiteindelijke collegevoorstel neemt de raad op 30 mei een besluit. De nieuwe Rotterdamse gemeenteraad installeert de gebiedscommissieleden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door BOR (wreker) op
Ik kom zelf uit Overschie maar ik moet er niet aan denken dat hetzelfde bureaucratische zooitje wat in het huidige DB zit , het weer voor het zeggen krijgt.
En gemener , lager en achterbakser volk ben ik in mijn leven nog niet tegen gekomen,een luier volk vindt je in heel Nederland niet... Ze vervalsen zelfs documenten om hun gelijk te halen...
Door Jeroen op
Joke,

Dat is nog een uitwerkingspuntje of we het ambtenaarsschap uitsluiten van de mogelijkheid om zitting te nemen in een gebiedscommissie.
Door Joke (Stafadviseur) op
Als ik het goed lees kan ik als ambtenaar van de gemeente Rotterdam gekozen worden als lid van de nieuwe gebiedscommissies. Dat is dan een grote vooruitgang, want het is nu verboden om als ambetenaar deelraadslid te worden.
Door Bertus (kritikaster) op
Hou nou toch eens op met het eeuwige sprookje "burgerparticipatie". Opkomst bij deelgemeenteverkiezingen was altijd al dramatisch (plm. 35%) en zal nooit verbeteren. Alleen de gebruikers van wijkcentra en andere voorzieningen en leden van een politieke partij gingen en zullen gaan stemmen.Dit is gewoon weer een manier om een minimaal aantal vierkante meters pluche te behouden voor netwerkvriendjes. Veel beter en goedkoper is het Haagse model invoeren!!!!!
Door ketelbinkie (scheepsvictualiemedewerker) op
What's in a name? Windowdressing en het lanceren van 156 ongeleide niet aan regel of partijdiscipline of centraal beleid gebonden projectielen.Het wachten is nu op de politieke patriots ter onderschepping.