of 59082 LinkedIn

Rapport NZ-lijn 'te oppervlakkig'

2 reacties
Amsterdam verkijkt zich op de financiële consequenties van het afronden van de Noord/Zuidlijn als het zich baseert op het rapport van de commissie Veerman. ‘Er is geen gedegen kosten-batenanalyse gedaan’, zegt planoloog Mig de Jong die aan de TU Delft promoveert op megaprojecten.

Lagere baten
De Jong deed in het kader van zijn promotie zelf ‘vrij diepgaand’ onderzoek naar de Noord/Zuidlijn, momenteel het meest in het oog springende infrastructurele megaproject in Nederland. Hij voorziet dat de baten die de lijn oplevert door bijvoorbeeld reistijdwinst fors lager kunnen uitvallen dan de cijfers die Veerman presenteert.

 

Positief scenario
De promovendus verwijt de commissie alleen over het meest positieve economische scenario te rapporteren, waarin de baten op anderhalf miljard euro worden geschat. ‘Veel te hoog’, reageert De Jong. Zelf maakte hij een grove analyse van het meest negatieve economische scenario en komt uit op een bedrag van 400-700 miljoen euro aan baten. De kosten voor de aanleg bedragen volgens Veerman in totaal 3,1 miljard euro.

 

Oppervlakkig
‘Om een afgewogen politieke beslissing te kunnen nemen over wel of niet afbouwen van de Noord/Zuidlijn, moet alsnog een gedegen kosten-batenanalyse worden gemaakt, waarin meerdere scenario’s worden doorgelicht. Dat is nu niet gebeurd volgens de methodiek die tegenwoordig in Nederland standaard wordt gebruikt om infraprojecten te toetsen. Veerman spreekt dan ook van een kosten-batenoverzicht. Maar dat is veel te oppervlakkig.’

 

Conclusie lag vast
De Jong meent dat de commissie met het rapport heeft willen toeschrijven naar een conclusie die op voorhand vast lag: de metrolijn moet worden afgebouwd. Cijfers en onderzoekssuggesties die onderzoeksbureaus de commissie hebben aangereikt, zijn niet in het rapport verwerkt, aldus De Jong.

 

Voorspellen
De Delftse onderzoeker is halverwege zijn onderzoek naar succesvolle megaprojecten: grootschalige transportinfrastructuur zonder kostenoverschrijdingen, die op tijd afgerond is en waarbij het voorspelde gebruik gerealiseerd is. ‘Voorlopig kan ik alleen nog achteraf definiëren aan welke voorwaarden een goed project heeft voldaan. Voorspellen wanneer een megaproject succesvol is, kan ik nu helaas nog niet.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door F. Menger op
Helaas zelfs aan de KBA's zoals het CPB met formules hanteert valt al het nodige aan te merken. Ze zijn leidend verklaard in dit soort beslissingen terwijl een wegingsfactor van 15% voldoende is binnen de totale projectvisie. Heb structurele fouten gevonden in de KBA's van het CPB over de uitbreiding van onze HSL structuur. De heer De Jong vindt Groningen zelfs tevér!
Door K.T. Bakker (Vastgoedontwikkelaar) op
Ik deel uw conclusie: baten worden veel te rooskleurig voorgesteld.
Zo zal de vervoersvraag tegenvallen omdat veel nu nog rechtstreekse verbindingen worden opgeknipt. Een extra overstap leidt tot 25-30% reizigersverlies.
Jan Hageman onderzocht gedrag reizigers Oostlijn: 90% loopt niet verder dan 5 minuten vanaf station. Hoeveel bestemmingen liggen binnen 5 minuten vanaf de stations van de NZ-lijn? De binnenstad is een monument; daar zijn nauwelijks nieuwe grote gebouwen(= veel bestemmingen) te realiseren. De Zuidas is nu al per metro te bereiken.
De beste oplossing is het premetro-plan van de SP.