of 63946 LinkedIn

Raden genadig voor burgemeesters

Volgens de gemeentewet moeten burgemeesters binnen een jaar na benoeming in de gemeente wonen. Of dat gebeurt is afhankelijk van de persoonlijke opvattingen van de leden van het presidium.

Gemeenteraden zijn coulant voor nieuwe burgemeesters met huisvestingsproblemen. Niet de Gemeentewet, maar persoonlijke opvattingen van de leden van het presidium tellen.

Verplicht
Op grond van de Gemeentewet is een burgemeester verplicht om na zijn benoeming in de gemeente te wonen waar hij is benoemd. De gemeenteraad kan voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben, maar in het licht van de slechte woningmarkt geven gemeenten veel langer ontheffing aan pendelende burgemeesters.

 

Huis
Van de tien door Binnenlands Bestuur benaderde burgemeesters die vorig jaar rond deze tijd in hun gemeenten begonnen, hebben er acht hun huis nog niet verkocht. Vier pendelen, twee huren tijdelijk en twee hebben gekocht in de nieuwe gemeente. In verband met de woonperikelen heeft  het ministerie van Binnenlandse Zaken eind vorig jaar de tegemoetkoming voor dubbele woonlasten verbeterd. De burgemeester heeft nu maximaal twee jaar recht op een vergoeding van zijn woonkosten.

 

Pendelen

Ondanks de verbeterde vergoeding voor dubbele woonlasten, kiezen nieuwe burgemeesters ervoor om te pendelen als de afstand dat toelaat. Ze kunnen snel op de werkplaats zijn en het huren van een flat kost de gemeente alleen maar extra geld, zo is de argumentatie. Gemeenteraden volgen die redenering.

Ontheffing
Burgemeester van Schijndel Jetty Eugster (CDA) kreeg vorige week voor de tweede keer ontheffing van haar verhuisplicht. Ze woont nog in Den Bosch. VVD-fractievoorzitter Hans Schoones: 'We hebben de commissaris van de Koningin om advies gevraagd. Hij zei: "Doe wat je niet laten kunt". Wij konden direct na haar aanstelling niet eisen dat ze haar gloednieuwe huis met verlies zou verkopen. Maar je houdt iedereen ook voor de gek als je een appartement gaat huren waar je nooit bent. Dus hebben we eerst een jaar en nu voor het tweede jaar een ontheffing gegeven, maar daarmee is de koek ook op. Wij eisen dat ze volgend jaar april in Schijndel woont. De burgemeester wist welk risico ze liep toen ze solliciteerde.'

 

Sociaal

De gemeenteraad van de Limburgse gemeente Beek is (nog) soepeler. Burgemeester Ralf Krewinkel (PvdA) kreeg vorige week een tweede ontheffing, zonder vaste einddatum. 'De burgemeester heeft wel een inspanningsverplichting aan het seniorenconvent, maar pas als hij zijn huis in Kerkrade heeft verkocht willen wij de burgemeester hier hebben. We zijn heel sociaal', zegt de voorzitter van de grootste fractie BBB-NDB Hub Schoenmakers. 'De huizenmarkt in de krimpregio van Kerkrade ligt plat. We kunnen de ontheffing ieder jaar wel verlengen, maar dan houden we onszelf voor de gek. Je kunt de burgemeester dwingen om een flatje te huren, maar dat doe je iemand die goed functioneert niet aan. Het zou een schijnoplossing zijn.'

 

Lees in Binnenlands Bestuur nummer 6, 30 maart 2012, het artikel Huizenleed treft burgemeesters.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.