of 62812 LinkedIn

Raden akkoord met draagvlakonderzoek herindeling

De gemeenteraden van Druten en Wijchen zijn akkoord met een draagvlakonderzoek naar herindeling tussen beide gemeenten. In december nemen beide raden een besluit om al dan niet bestuurlijk te fuseren.

De gemeenteraden van Druten en Wijchen hebben ingestemd met een draagvlakonderzoek naar herindeling tussen beide gemeenten. Onderdeel van dat onderzoek is een inwonersenquête. Begin december nemen beide raden een besluit om al dan niet bestuurlijk te fuseren.

Goede weerspiegeling

Beide gemeenteraden hebben hier dinsdagavond toe besloten. Het draagvlakonderzoek moet in oktober worden uitgevoerd en medio november worden gepresenteerd. Alle kiesgerechtigden krijgen rond 7 oktober een uitnodiging om een (digitale) enquête in te vullen. Een onderzoeksbureau zal de resultaten op zo’n manier wegen, dat de verhouding van de deelnemers naar leeftijd, geslacht en dorpskern een goede weerspiegeling vormt van de werkelijke verhoudingen. ‘De gemeenten vinden het belangrijk dat de uitslagen van de enquête een goed beeld geven van hoe de Drutense en Wijchense gemeenschap aankijkt tegen een mogelijke fusie’, aldus de gemeente in een persbericht. In september, oktober en november zijn er daarnaast twintig bijeenkomsten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partner hun mening kunnen laten horen.

 

Ambtelijke samenwerking

Begin december nemen beide raden een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van beide gemeenten. Dat doen ze mede op basis van de resultaten van het draagvlakonderzoek. Dat onderzoek moet niet alleen duidelijk maken of er steun is voor een herindeling van beide gemeenten, maar ook inzicht in de wensen en verwachtingen van een eventuele nieuwe gemeente. Als tot herindeling wordt besloten, wordt de nieuwe gemeente per 2023 gevormd en zal zo’n 60.000 inwoners tellen. Vooralsnog wordt gekoerst op een fusie tussen Wijchen en Druten, maar in de inwonersenquête wordt ook gevraagd of er, voor de langere termijn, andere gemeenten uit de regio kunnen aanhaken. Beide gemeenten werken sinds twee jaar al ambtelijk samen. Beide colleges zijn voorstander van een herindeling.

 

Kernengemeente

Door een grotere gemeente te worden staat we sterker in de regio en blijven we baas in eigen gemeenten, schrijft de Wijchense wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) op de site van de gemeente Wijchen. ‘Vandaar dat burgemeester en wethouders de gemeenteraad geadviseerd hebben: ga een draagvlakonderzoek doen of Wijchen en Druten samen een nieuwe gemeente kunnen vormen, die goed voor de belangen van haar inwoners op kan komen, zodat we voorbereid zijn op de toekomst. Vasthouden wat goed is en je positie versterken.’ Zijn Drutense collega André Springveld (Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid) is ervan overtuigd dat een fusie goed is voor de kernen. ‘De nieuwe gemeente wordt immers een kernengemeente: een gemeente van twaalf kernen. Druten en Wijchen zijn de grootste twee. In zo’n kernengemeente is er oog voor alle twaalf kernen. En dat betekent dat het eigene van onze kernen in tact blijft als we samengaan’, zo schrijft hij op de gemeentelijke website van Druten.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.