of 59250 LinkedIn

Raadslid stelt 187 vragen over integriteitsvoorstel

Een voorstel voor de integriteitscode in Etten-Leur was volgens raadslid Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur wel heel onduidelijk. Een vragenvuur van 187 was het gevolg.

Domme vragen bestaan niet. Dat credo nam raadslid Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur wel heel letterlijk. Over het voorstel van een integriteitscode stelde hij precies 187 vragen. ‘En dan ben ik er zelfs nog een paar vergeten,’ zegt het raadslid. ‘Er zijn gewoon heel veel onduidelijkheden, veel regels zijn multi-interpretabel.’

Handhaven
De voorgestelde integriteitscode bestaat uit drieënhalve pagina, precies de helft van het aantal dat de raadsvragen van Raats beslaat: ‘Kunt u aangeven wat er gebeurt als een raadslid/ burgerlid/ burgemeester/ wethouder zich niet aan de Integriteitscode houdt? Volgens 1.5 zijn politieke ambtsdragers aanspreekbaar op de naleving van de Integriteitscode, kunt u het woord 'aanspreekbaar' verduidelijken? Kunt u in normale taal 2.9 uitleggen?’ Een greep uit het kritische vragenvuur van Jake Owen Raats. Hij wil 100 procent duidelijkheid, omdat de code volgens hem anders niet te handhaven is.

Gesjoemel
‘We hebben helaas ervaring met integriteitskwesties,’ zegt hij. ‘Anderhalf jaar geleden was er een wethouder die sjoemelde met reiskosten. Dat kon niet aangepakt worden. De burgemeester kon hem alleen aanspreken, en niet handhaven naar eigen zeggen. Daarom is het zo belangrijk dat alles heel helder is, anders heeft het juridisch geen grondslag.’ Hij verwacht op alle 187 vragen overigens gewoon een antwoord. 'Ik ben door de griffier en een beleidsambtenaar uitgenodigd voor een gesprek, dus ik ben benieuwd.'

Verwarring
Overigens is de basis van de integriteitscode overgenomen van de VNG, maar Raats denkt dat er het een en ander aan toe is gevoegd waardoor er verwarring is ontstaan. ‘Als er staat: “politieke ambtsdragers mogen geen korting krijgen”, moeten ze hun bonuskaart dan inleveren? En hoe zit dat met het maken van een excursie betaald door derden. Dat gebeurt nu ook al heel vaak, wanneer mag het wel en wanneer mag het niet?’

Sympathie
Scrupules wegens zijn jonge leeftijd (19) heeft de Etten-Leurder niet. ‘Nee, hoor. Als ik vragen over een voorstel heb dan ga ik er eigenlijk vanuit dat het aan het stuk ligt en niet aan mij.’ Veel steun uit de raad heeft hij, behalve zijn eigen partij echter niet. ‘Iedereen wilde het voorstel al aannemen. Maar vanuit onze eigen achterban en andere burgers krijg ik wel sympathie voor mijn actie. Zij moeten het immers ook kunnen begrijpen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door johannes (ambtenaar) op
Hoort dat niet gewoon tot zijn werk als raadslid!!!!!!!
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Hoe explicieter en omvangrijker beschreven, des te meer hiaten er zijn en inherent daaraan mogelijkheden om toch te doen waarvan je in het hart weet dat het niet kan of mag, dus; GA ERVOOR EN STEL GERUST DIE VRAGEN!
Eigenlijk is het zo simpel:
NIEMAND (GELDT VOOR ALLE FUNCTIONARISSEN!) MAG WAT DAN OOK AANNEMEN DAT WAT MEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN ALS ONBEKENDE VAN EEN ONBEKENDE OOK NIET ZOU VERKRIJGEN.
NIEMAND MAG DECLAREREN WAT NIET DAADWERKELIJK IS VERBRUIKT VOOR UITOEFENING VAN DE FUNCTIE.
NIEMAND MAG DECLAREREN WAT MEN REEDS IN EEN ANDERE VERGOEDING ONTVANGT.
en laat de werkvloer maar eens beoordelen of dit inderdaad wordt toegepast - zonder dat zij hiervan last ondervinden wanneer ze de onderbouwing afkeuren (degenen die niets ontvangen/nergens recht op hebben weten over het algemeen het best hoe de regels te interpreteren. Schijnt niet zo eenvoudig te zijn wanneer men al met het graaivirus is besmet).
Door StopFraude.nu op
Hij heeft groot gelijk en ik hoop dat hij gesteund wordt, niet alleen door zijn eigen partij maar ook door anderen straks. Beter geen code dan geneuzel waar juristen van scheve schaats rijdende ambtenaren alle kanten mee op kunnen.
Door ernst (beschouwer) op
Heel veel van wat hiervoor staat is waar. Vermakelijk dat een jong raadslid niet zomaar van alles wil aannemen en ook dat de gedragcode onderdeel moet uitmaken van een samenstel van activiteiten en geen doel op zich is. Wat we niet moeten vergeten is dat de politiek zichzelf normeert (er is geen hogere macht) en de handhaving ofwel boterzacht is (gesprek erover aangaan) ofwel knalhard (de media oordeelt op vermoedens en geruchten). Het is dan aan de politiek zelf om een aanvaardbaar gevolg te geven aan overtreding van de code. Alleen veel vragen stelllen is dan niet erg opbouwend
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Ik hoop dat de raadsleden van Etten-Leur niet slechts een raadsvoorstel voorgelegd hebben gekregen met de gedragscode integriteit, maar dat die, zoals ook de bedoeling is, onderdeel uitmaakt van een bredere discussie over waar politieke ambtsdragers op grond van de Gemeentewet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht mee te maken bij de uitoefening van hun taak. De gedragscode maakt ook deel uit van een publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen waarin dieper wordt ingegaan op integriteit. Daar is de gedragscode dan het sluitstuk van de introductie, inderdaad introductie, van de continue aan dacht voor integer handelen van de burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de raadscommissie of burgerraadsleden. Niemand hoeft vooraf te twijfelen aan hun integriteit, maar zij kunnen allemaal wel eens een keer tegen een dilemma aanlopen.
Door R. M. Dalmijn op
Geheel eens met August en daarmee met het raadslid.
Juist in kwesties van vertrouwen, betrouwbaarheid, fatsoen en deugdzaamheid kan het vanaf den beginne niet duidelijk genoeg zijn. En natuurlijk is aanspreken op een vage term en zijn sancties maar zelden helder verwoord. Zou graag de 3,5 bladzijden via BB zichtbaar krijgen. Wist u overigens dat er geen heldere definitie en omschrijving van specificaties van een Carport voor handen zijn. Naam en doel bijvoorbeeld zijn al geheel verwaterd en tegenwoordig zijn ze 3,20 meter hoog, staan ze in een beschermd stadsgezicht op de erfgrens en zijn aan alle zijde gesloten. En zoals Jake zou zeggen ; het begint met helder definiëren voordat er een vergunning wordt afgegeven .
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Van een vermakelijke rechtlijnigheid:"als ik vragen over een voorstel heb dan ga ik er eigenlijk vanuit dat het aan het stuk ligt en niet aan mij".

En gelijk heeft 'ie. De meeste van dit soort stukken verdrinkt in een soort van ambtelijke vaagheid die voorkomt uit onwetendheid over het betreffende onderwerp. Maar ja, er was nu eenmaal toegezegd dat er iets zou gebeuren, dus moet er een beleidsstuk komen. De burgerij moet kunnen waarnemen dat er iets gebeurt, en dus gebeurt er iets. Hoe vaag dan ook. Maar de goegemeente is gerustgesteld: er is beleid.

En dan komt zo'n jong broekemannetje, die het stuk een keertje ècht leest, en die dan roept:"Maar hij heeft helemaal geen kleren aan!".

Heel vermakelijk.