of 59162 LinkedIn

Raadslid moet de deur uit

Gemeenteraadsleden moeten hun tijd anders gaan indelen en vooral keuzes maken. De helft van de gemiddelde 15,9 uur per week die aan het raadslidmaatschap wordt gespendeerd, moet aan de dialoog met de samenleving worden besteed.

Gemeenteraadsleden moeten hun tijd anders gaan indelen en vooral keuzes maken. De helft van de gemiddelde 15,9 uur per week die aan het raadslidmaatschap wordt gespendeerd, moet aan de dialoog met de samenleving worden besteed.

Als raadsleden meer tijd steken in die volksvertegenwoordigende rol, kunnen de kaderstellende en controlerende taken beter worden vervuld. Daarmee wordt de zichtbaarheid en het gezag vergroot en de positie van de raad versterkt. Dit stelt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn donderdag gepresenteerde advies 15,9 uur, de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie.

Gedoe en theater
Door de extra taken en daarmee toegenomen werkdruk, politieke fragmentatie, regionale samenwerking en andere vormen van democratie (burgerinitiatieven, doe-democratie) worstelen raadsleden met hun rol, constateert de Rob. In plaats van meer tijd in het raadswerk te stoppen, moeten de beschikbare uren vooral anders worden benut. Als goede afspraken worden gemaakt over samenwerking tussen en binnen fracties, wordt vergaderen en besluitvormen effectiever, zodat er meer tijd over is om de straat op te gaan, luidt een van de aanbevelingen. Het voorkomen van politisering is eveneens van belang; politiek ‘gedoe’ en ‘theater’ ondergraaft het vertrouwen van burgers in het lokaal bestuur. ‘In plaats van dat problemen om politieke redenen worden uitvergroot, willen burgers oplossingen’, stelt Rob-voorzitter Jacques Wallage. ‘De noodzakelijke omslag die de raad moet maken, is een innovatieproces.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.