of 61441 LinkedIn

Raadsleden worden aan lijntje gehouden

Het is ‘onbegrijpelijk en onverteerbaar’ dat er nog steeds geen afspraak is over een hogere vergoeding van raadsleden uit kleine gemeenten. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een brief aan Kamerleden. Die verhoging moet 'nu eindelijk eens' structureel worden geregeld.

Het is ‘onbegrijpelijk en onverteerbaar’ dat er nog steeds geen afspraak is over een hogere vergoeding van raadsleden uit kleine gemeenten. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een brief aan Kamerleden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken van dinsdagavond. ‘Raadsleden worden feitelijk aan het lijntje gehouden.’

Onvrede

De onvrede is er zowel over de verdeling van de eenmalige tien miljoen euro voor 2018 die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) in juni toezegde als de structurele verhoging voor raadsleden van gemeenten tot 40.000 inwoners. Na bijna een jaar onderhandelen hebben de minister en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog geen overeenstemming bereikt. De minister vindt dat gemeenten de (structurele) verhoging voor eigen rekening moeten nemen. Volgens Ollongren is er in het gemeentefonds voldoende ruimte voor aanwezig. Naar verluidt zou de VNG zou dit niet willen en van mening zijn dat de (structurele) rekening door Binnenlandse Zaken moet worden gedragen.


Grote takenpakket

‘Raadsleden in kleine gemeenten worstelen ondertussen verder met het grote takenpakket, een hoge werkdruk en een raadsvergoeding die daartoe niet in verhouding staat’, aldus Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en in een brief aan de BZK-woordvoerders.


Ophogen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten moet worden opgetrokken naar het niveau dat geldt voor raadsleden in gemeenten tot 40.000 duizend inwoners. Raadsleden in gemeenten tussen de 24.000-40.000 ontvangen maandelijks een vergoeding van 958,91 euro. Raadsleden in gemeenten tussen de 8.000 en 14.000 inwoners krijgen een maandelijkse vergoeding van nog geen vierhonderd euro en raadsleden in gemeenten tussen de 14.000 en 24.000 inwoners 617 euro.

 

Structureel regelen

Nut en noodzaak van de verhoging is door de ministere meerdere keren onderschreven, zo memoreert Den Boer in zijn brief. Ook onder meer de VNG, het Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers ziet de noodzaak van een verhoging in, aldus Den Boer. Maar tot nu tot komt er geen garen op de klos. Dat moet veranderen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil dat de Kamerleden de minister oproepen ‘haar verantwoordelijkheid te nemen en de verhoging van de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten nu eindelijk eens structureel te regelen’.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door René van der Linden (ex-raadslid) op
Raadsleden zijn niet meer in staat alle benodigde kennis op te doen om gewogen besluiten te nemen die zij kunnen verantwoorden. Na de decentralisaties in het sociale domein komt daar straks met de omgevingswet nog een decentralisatie voor het fysieke domein bij. Met het louter verhogen van raadsvergoedingen faciliteer je een raadslid niet (of slechts beperkt) met datgene wat hij nodig heeft om gedragen besluiten te nemen. Een raadslid heeft mijns inziens tijd en ruimte nodig om kennis te vergaren, niet in de laatste plaats omdat voor een raadslid ook aan tijd en ruimte ontbreekt om actief maatschappelijk te sonderen (waar eigenlijk de hele omgevingswet op is gebaseerd). Daarom pleit ik voor een kleinere raad per gemeente die bestaat uit fulltime professionals. Geef raadsleden ruimte!
Door Spijker (n.v.t.) op
Het vigerende beleid is dat kleinere gemeenten wegens gebrek aan bestuurskracht beter kunnen fuseren tot grotere gemeenten. Het ligt dus helemaal niet voor de hand om de raadsvergoedingen in die kleinere gemeenten te verhogen. Er is hier derhalve sprake van een nogal dom voorstel van de Nederlands Vereniging voor Raadsleden. Aan plucheplakkers hebben burgers weinig behoefte. Die kunnen beter worden uitgerookt.
Door cor (dienaar gemeentelijke overheid) op
Nou ja zeg, meneer of mevrouw Willemsen. U bent me met uw reactie voor.

Bij de komende CAO-onderhandelingen krijgt "mijn" bond overigens nog eenmaal de kans om er een goed resultaat uit te slepen. Gebeurt dat niet dan zeg ik mijn lidmaatschap op. Dat zou wel met pijn in het hart zijn.
Door A. Willemsen op
Regel dan ook dat de ambtenaren naar die maatstaven betaald worden in de kleine gemeentes. Gelijke monniken gelijke kappen.