of 62812 LinkedIn

Raadsleden willen geen grens voor herverdeling zetels

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) wil de grens verhogen voor de grootte van gemeenten waar de herverdeling van zetels mogelijk is, maar de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) wil dat de grens helemaal verdwijnt. Ollongren is het hier niet mee eens. Het voorstel dient om de integriteit van het decentraal bestuur te bevorderen door te voorkomen dat bij bestuurlijke problemen raadszetels leeg blijven.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) wil de grens verhogen voor de grootte van gemeenten waar de herverdeling van zetels mogelijk is, maar de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) wil dat de grens helemaal verdwijnt. Ollongren is het hier niet mee eens. Het voorstel dient om de integriteit van het decentraal bestuur te bevorderen door te voorkomen dat bij bestuurlijke problemen raadszetels leeg blijven.

Álle gemeenten

De gemeenteraad moet van een bepaalde omvang zijn in verhouding tot het aantal inwoners, maar het kan zijn dat kandidaten hun zetel niet innemen of daar afstand van doen. In gemeenten met minder dan dertien zetels (met maximaal 6.000 inwoners) kunnen vrijgekomen plaatsen over andere partijen worden herverdeeld. De regering stelt voor deze herverdeling bij lijstuitputting ook mogelijk te maken voor gemeenteraden met minder dan negentien zetels (maximaal 20.000 inwoners), maar de NVvR zegt: maak het mogelijk voor álle gemeenteraden.

 

Niet mee eens

De raadsledenvereniging had dit tijdens de internetconsultatie al ter sprake gebracht: ‘Ook bij een gemeente groter dan 20.000 is het volgens de NVvR onwenselijk als er lege raadszetels zijn’, schrijft Ollongren in de memorie van toelichting, waarbij ze ingaat op het voorstel om de grens helemaal los te laten. ‘De regering is het daar niet mee eens, omdat bij het volledig loslaten van die grens te gemakkelijk afbreuk zou worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. Het gaat hier om de bestuurbaarheid van de gemeente, niet om het principe; dat rechtvaardigt een zekere begrenzing.’

 

Toch effect

De NVvR blijft erbij dat hoewel het verschil misschien kleiner is in een grotere gemeente, het voorkomen van lege zetels door herverdeling toch kan bijdragen aan de bestuurbaarheid. ‘Grotere gemeenten kunnen ook kampen met hardnekkige bestuurlijke problemen en de mogelijkheid tot herverdeling zou hierbij kunnen helpen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.