of 63966 LinkedIn

Raadsleden onder minimum

Gemeenteraadsleden uit kleine gemeenten ontvangen een vergoeding die bijna de helft onder het wettelijk minimumloon ligt. Raadsleden van middelgrote en grote gemeenten ontvangen juist tot zes keer méér dan hun collega’s. In theorie zou er geen verschil in vergoedingen mogen zijn.
20 reacties
Gemeenteraadsleden uit kleine gemeenten ontvangen een vergoeding die bijna de helft onder het wettelijk minimumloon ligt. Raadsleden van middelgrote en grote gemeenten ontvangen juist tot zes keer méér dan hun collega’s. In theorie zou er geen verschil in vergoedingen mogen zijn.

Enquête
Dat blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2009 uitgevoerd door bestuurskundig onderzoeksbureau Daadkracht in Nijmegen. Het onderzoek richtte zich op de tijdsbesteding, werkzaamheden en vergoedingen van Nederlandse gemeenteraadsleden in het jaar 2009. Zo’n 2200 raadsleden (van de ca. 9425) vulden hiervoor een uitgebreide webenquête in.

 

Verschil
In 2009 ontvingen de raadsleden in totaal € 91.243.738,08 aan vergoedingen. Dat is een stijging met 9,6% ten opzichte van 2007. Het uurtarief dat raadsleden zelf aan vergoeding ontvangen is onevenredig verdeeld. Waar er theoretisch geen verschil zou zijn in de vergoeding per uur, moeten raadsleden in de kleinste gemeenten genoegen nemen met een vergoeding van € 4,40 per uur, terwijl raadsleden uit gemeenten met 250.000 tot 375.000 inwoners omgerekend € 27,31 per uur ontvangen. De vergoeding bij kleine gemeenten bedraagt slechts 57% van het minimum loon.

 

Tijd
Met ruim 11 uur per week besteden raadsleden van de kleinste gemeenten de minste tijd aan hun raadswerk. Raden van gemeenten tussen de honderdduizend en honderdvijftigduizend inwoners besteden met 22 uur per week de meeste tijd aan hun raadswerk. Gemiddeld besteedden raadsleden in 2009 14 uur per week aan hun raadswerk. Ruim een kwart (27,5%) van de raadsleden zou minder tijd willen besteden aan hun raadswerk. Vrouwelijke raadsleden besteden in 2009 gemiddeld 18% meer tijd aan het raadswerk dan mannelijke raadsleden.

 

Ontevreden
Een meerderheid van de raadsleden zegt ontevreden te zijn met de huidige tijdsbesteding. De meeste tijd besteden raadsleden aan het lezen van stukken (19,3%) en vergaderen (32%). De stuurgroep evaluatie dualisering stelde in 2004 de norm dat raadsleden minimaal de helft van hun tijd moeten besteden aan volksvertegenwoordigende taken. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2009 van Daadkracht blijkt dat raadsleden  64,5% van hun raadstijd aan bestuurlijke activiteiten besteden. In 2007 was dit nog 66,7%. Opvallend is dat er nauwelijks verschil is tussen raadsleden van coalitiepartijen en raadsleden van partijen die oppositie voeren.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door edith bal verbeek (raadslid gemeente Lansingerland) op
Mijnheer Werkendam. U hoort mij niet zeggen dat per definitie meer poppetjes niet meer werk verdelen. Wel is het het nog steeds zo en dat is niet alleen bij raadswerk ook bij gewoon werk. De een doet meer dan de ander. Het kan dus zijn dat drie personen beter het werk verdelen omdat ze al met weinig zijn dan zes personen die denken de ander doet het wel.
Door Mirjam Ates-Snijdewind (wethouder) op
De vergoeding voor raadsleden staat, bij kleine gemeenten, totaal niet in verhouding tot hun werk. De raad is het hoogste orgaan in een gemeente en daarmee ligt een belangrijke taak op hun schouders, die ze in onze gemeente i.i.g. secuur oppakken. Dat betekent met lezen, vergaderen, burgeravonden bezoeken, partijvergaderingen bijwonen zeker een werkdag per week. Dat krijgt men niet vergoed. Ik ondersteun het idee van 'vergoeding als kostenderving' voor andere aktiviteiten die niet gedaan kunnen worden. En dat gelijk voor alle raadsleden, ongeacht de grootte van de gemeente. Terwijl ik op een vrije dag dit lees en schrijf, verbaast het mij dat een ambtenaar dit kennelijk onder werktijd doet... Zou ik in mijn gemeente niet op prijs stellen.
Door w.gahrmann (prepensioen) op
het lijkt mij wettelijk verboden dat raadsleden van kleine partijen een vergoeding krijgen beneden het wettelijk minimum loon m.i. behoort een uurloon voor alle raadsleden hetzelfde te zijn en betaalt naar aantal uren.
Door H Werkendam (Werknemer) op
Het is jammer dat Mevrouw Bal Verbeek niet verder kan kijken dan haar eigen beperkte ervaring in een herindelingsgemeente. Niet ziet dat hoe meer poppetjes er zijn, de beter men het werk kan verdelen. Mevrouw Bal Verbeek komt trouwens wel aanzetten met een ijzersterk argument om vooral niet over te gaan tot een gekozen burgemeester.
Door edith bal verbeek (raadslid) op
Als raadslid van een herindelingsgemeente ging er de afgelopen 3 jaar meer tijd in zitten dan voor mijn echte baan gezond was. Belangrijk vond en vind ik wel dat ik lol had in mijn raadswerk. Het aantal uren staat inderdaad niet in verhouding met de vergoeding maar is niet zoals hier door anderen wordt gezegd afhankelijk van de grote van je fractie. In een herindelingsgemeente spelen per definitie meer onderwerpen. Het zou eigenlijk net zoals het gemeentefonds na herindeling niet juist wordt gevuld. Immers het is geen 3x de dorpen maar 1x de nieuwe gemeente. Dit was beduidend lager. Zo ook ik als raadslid in de oude gemeente was het nog minder maar was het ook beduidend minder tijd. Overigens is het wel zo dat het ene raadslid er meer tijd in steekt dan het andere. Jammer vind ik dat ik zeker na gisteren het gevoel heb dat veel mensen die gaan stemmen absoluut niet weten waar partijen voor staan. Waarom zou een lokale partij de enige partij zijn die lokaal denkt. Het populisme is ernstig toegenomen. Waar je voor zelf heb gedacht veel inzet te hebben getoond krijgen partijen en mensen stemmen omdat men lid is van de plaatselijke vereniging en men de persoon kent. Het zal wel maar dan heb ik zo wel eens mijn bedenkingen over het algemeen kiesrecht.
Door Jan (ambtenaar) op
Ik zie de raad helemaal niet als een hinderlijk obstakel. Het is een groot goed dat de inwoners, waaronder ik, vertegenwoordigd worden in een controlerend, kaderstellend en volksvertegenwoordigend orgaan. Maar dat orgaan (de raad) moet niet overdrijven met het vragen van een ruime vergoeding en zelfs gaan aandringen op een echt salaris, en dat alleen omdat er teveel tijd besteed wordt aan detailzaken waar de raad zich helemaal niet mee behoort te bemoeien. Het moet vrijwilligerswerk blijven op grote lijnen en degenen die het voor het geld doen, horen er niet in thuis. Alleen wethouders zijn beroepspolitici op lokaal niveau. Zij verdienen wèl een salaris.
Door H werkendam (Gemeenteraadslid Leidschendam-Voorburg) op
De te besteden tijd is niet zo sterk afhankelijk van de grote van de gemeeente maar meer van de grote van de fractie.
Het is nogal een verschil of je het werk over 10 fractieleden kan verdelen of slechts een éénmansfractie bent. Bijzonder daarbij is natuurlijk dat oppositiefractes gemiddeld kleiner zijn dan de coalitie-fracties.
Door jeroen Hatenboer (fractievoorzitter VVD Enschede) op
Ik zie dat Jan (anonymus) ambtenaar deraad een hinderlijk obstakel vindt in de de besluitvorming. Het wordt voor Jan tijd een baan te vinden in het bedrijfsleven, kijken of hij het volhoudt.
Door Jeroen Hatenboer (fractievoorzitter VVD) op
Gewoon 15 % minder raadsleden, en allemaal het zelfde bedrag. Dat is kosten neutraal de kwaliteit verhogen.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (WAO) op
Ach wat zei Vondel ook alweer?
Maar neen, men wenst telkenmale meer.
Als U eenmaal bent uitgerangeerd
dan is zelfs deelname aan de Raad niet verkeerd, ongeacht de vergoeding per keer.
Geteisterd door het Chronisch ziek syndroom, beleed het Kabinet zijn geloof heel vroom.Maar nu de tering naar de nering moet worden gezet,nu komt er niemand meer vroeg uit bed en houdt Geert zichzelf nog net in toom.