of 58952 LinkedIn

Raadsleden krijgen er niet structureel geld bij

Gemeenteraadsleden van kleine gemeenten krijgen geen structurele verhoging van hun vergoeding. Alleen voor 2018 staat er, zoals in juni aangekondigd, tien miljoen euro op de begroting. Dat blijkt uit de begroting 2019 van Binnenlandse Zaken.

Raadsleden van kleine gemeenten krijgen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken geen structurele verhoging van hun vergoeding. Alleen voor 2018 staat er, de in juni aangekondigde, tien miljoen euro op de begroting. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting 2019 van Binnenlandse Zaken.

Verkiezingen

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Er wordt onderzocht of hulp in het stemhokje kan worden toegestaan aan kiezers met een verstandelijke beperking, zo staat verder in de begroting.


Aan het lijntje

‘De minister houdt raadsleden aan het lijntje’, reageert Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Niet alleen de verdeling van die tien miljoen is nog steeds onderwerp van gesprek tussen de minister en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook de structurele financiering van de verhoging. ‘De minister investeert veel in een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers, wat heel goed is, maar een betere vergoeding van raadsleden hoort daar ook bij’, aldus Den Boer. De minister zou volgens Den Boer genegen zijn ook in 2019 tien miljoen euro ter beschikking te willen stellen, als daarna gemeenten de verhoging verder zouden bekostigen. Die mogelijke tien miljoen voor 2019 staat in ieder geval niet in de begroting. De minister en de VNG willen niet meer kwijt dan dat beiden op zoek zijn naar een structurele oplossing.

 

Weerbaarheid

Zoals eerder bekend werd, investeert BZK 1,1 miljoen euro in innovatieve initiatieven van veertien gemeenten om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten. ‘Lokale politieke ambtsdragers vervullen een sleutelrol in de lokale democratie. Dat moeten ze integer kunnen doen, en zonder angst voor agressie. Om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en oefenen van politieke ambtsdragers in het omgaan met agressie en geweld’, aldus BZK. Die 1,1 miljoen is daar een onderdeel van

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een extra structurele verhoging van de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten is af te raden. Dat kan negatieve effecten hebben op de besluitvorming van gemeenten om te fuseren. Extra werkzaamheden bij de invoering van de 3 D-wetgeving zijn vooral verricht door leden van de vorige gemeenteraden. Toekenning alsnog van een eenmalige vergoeding aan vooral die raadsleden van gemeenten onder de 30.000 inwoners lijkt in dat geval niet onredelijk.