of 59185 LinkedIn

Raadsleden: colleges misbruiken geheimhouding

Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd in het raadswerk doordat colleges van burgemeesters en wethouders te pas en te onpas stukken geheim verklaren. Een derde van de raadsleden meent zelfs dat geheimhouding wordt gebruikt om misstanden uit de openbaarheid te houden.

Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd in het raadswerk doordat colleges van burgemeesters en wethouders te pas en te onpas stukken geheim verklaren. Een derde van de raadsleden meent zelfs dat geheimhouding wordt gebruikt om misstanden uit de openbaarheid te houden.

Belemmerd
Dit blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en belangenorganisatie Raadslid.nu onder alle raadsleden. Ruim 94 procent van de raadsleden die deelnamen aan de enquête geeft aan dat ze te maken hebben met documenten die geheim worden verklaard. Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich daardoor belemmerd in het raadswerk.
 

Misbruik
Een derde van de raadsleden meent dat de geheimhouding door colleges wordt misbruikt om misstanden uit de openbaarheid te houden.’Er wordt politiek gebruik van gemaakt. Wat niet weet wat niet deert, is het uitgangspunt bij sommige colleges’, stelt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Wat niet weet wat niet deert, is het uitgangspunt bij sommige colleges. Soms worden stukken niet eens geheim verklaard, maar worden ze überhaupt achtergehouden als het gevoelig en kwetsbaar is. De meeste bestuurders weten natuurlijk ook wel dat als het later uitkomt dat die papieren er zijn, dan hebben ze een groot probleem. Dus is die zin is openbaarheid altijd beter dan geheimhouden.’
 

Onnodig
Raadsleden vinden het ook vaak onduidelijk waarom bepaalde stukken geheim worden verklaard. Het predikaat ‘geheim’ wordt er te gemakkelik opgeplakt. ‘De vertrouwelijke stukken worden bij ons meer gebruikt om oppositiepartijen de mond te snoeren onder het mom van “U kunt geen mededelingen doen uit vertrouwelijke stukken”,’  aldus een raadslid. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Palmen (raadslid) op
Hallo Ellen, ik wil op je opmerking reageren. Ik ben als raadslid en als burger slachtoffer van zaken zoals je aangeeft in een tot geheimhouding verklaard dossier. Ik heb tevergeefs gevraagd om die geheimhouding niet op te leggen. Op welke grond (besluit ogv Awb ?) kan ik nu bezwaar aantekenen bij de gemeenteraad en/of college?
Door Ellen op
Dit klopt als een bus. Geheimhouding wordt vaak ingezet om niet-behoorlijke zaken uit de openbaarheid te houden. Er hoeft alleen een meerderheid in de raad te zijn om de geheimhouding te bekrachtigen en dan is een coalitie vaak genoeg. Wat weinig mensen weten is dat je bezwaar kunt maken tegen een dergelijk besluit. Je moet dan wel belanghebbende zijn. Dat heb ik eens met succes gedaan . En inderdaad bleek in dat document, een integriteitsonderzoek, dat er burgers zwart werden gemaakt, fouten van de gemeente werden verbloemd en feiten waren verdraaid . Dus maak bezwaar, dat kan voor veel opheldering zorgen.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Gemeenteraden zijn zich kennelijk onvoldoende bewust van het bepaalde in artikel 25 Gemeentewet. Met name in lid 2, 3 en in het bijzonder lid 4 is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is de opgelegde geheimhouding op te heffen, maar ook om die te bekrachtigen. In alle gevallen moet het college de raad ervan overtuigen dat een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur vergt dat geheimhouding wordt opgelegd. Ook voor coalitiefracties is dit een instrument waarin het dualisme tot uitdrukking wordt gebracht, maar ook het tegendeel, namelijk dat een coalitiefractie nog steeds monistisch is ingesteld.
Als in een besloten vergadering van een commissie of in van de raad geheimhouding wordt opgelegd zoals in lid 1 is bepaald, zitten de leden van de raad daar zelf bij om dat besluit te nemen.
Wettelijk is de gemeenteraad nog altijd het hoogste bestuursorgaan!
Door Jan op
Oké, de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd. Maar dat zegt toch nog niets over de vraag in hoeveel procent van de gevallen de oplegging van geheimhouding niet gerechtvaardigd was? Daarnaar had wetenschappelijk onderzoek moeten worden gedaan. Het valt me tegen van professor Elzinga dat hij zo maar wat roept. Van Binnenlands Bestuur had ik overigens niets anders verwacht...
Door Willem op
En nu, wat wordt er met deze uitkomsten gedaan? Of gaan de dames en heren 'bestuurders' over tot de orde van de dag?