of 61869 LinkedIn

Raadsgriffier gemeente Westland terecht ontslagen

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeenteraad van Westland zijn griffier terecht heeft ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim waardoor de gemeente financieel is benadeeld.

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeenteraad van Westland zijn griffier terecht heeft ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim waardoor de gemeente financieel is benadeeld.

Nevenwerkzaamheden

Raadsgriffier Nico Broekema handelde volgens de rechtbank niet integer door onder andere naast zijn gewone werkzaamheden jarenlang in werktijd nevenwerkzaamheden te verrichten. Het ging daarbij om zaken die het belang van de gemeente Westland niet raakten. Hij deed daarvoor uitgaven uit het budget van de griffie zonder de gemeenteraad daarover in te lichten. Over de jaren 2015 en 2016 bedroegen die uitgaven ruim 45.000 euro. De raadsgriffier was gevolmachtigd om zonder goedkeuring betalingen te verrichten

 

Schadepost

Voor het onderzoek naar zijn handelen heeft de raad externe (juridisch) deskundigen ingeschakeld. Die schadepost mag de gemeente op de ontslagen griffier verhalen.

 

Hobby

Broekema werd eind 2016 met onmiddellijke ingang ontslagen door de gemeente Westland. Dat gebeurde na beraad in de gemeenteraad. Hij werd ervan beschuldigd de geheimhoudingsplicht te hebben geschonden en gemeentegeld hebben besteed aan een hobby van hem, een vereniging van griffiers en gemeentesecretarissen, zo bleek na onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche. Broekema vocht zijn ontslag aan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opiniemaker op
Een cruciaal ambtenaarrechtelijk element in de casus is het weglopen door de gemeente (en nu ook door de rechter) voor de uitvoering van raadsbesluiten, door achteraf te beweren deze niet gewild of daarvan niet geweten te hebben. Bijv. het digitaliseringsproject van de raad, waar de raad besluiten over nam die de griffier uitvoerde. Evenals de scholingsactiviteiten en seminars onder de naam: Lokaal 13. De juridische onderbouwing voor het verhaal van de kosten van deze raadsbesluiten op de griffier ontbreekt in de tussenuitspraak. Evenals de poging tot verhaal van de kosten van het door de gemeente ingehuurde Recherchebureau Hoffman en Advocatenkantoor Capra, hr. Blanken, in weerwil van door advocaat hr. Weijling aangedragen jurisprudentie van de CRvB waaruit blijkt dat die kosten niet op de werknemer/ambtenaar verhaald mogen worden. Zie CRvB 15 februari 2018, ECLI: NL: CRvB: 2018: 446.Hoe in hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep hierover geoordeeld gaat worden, is van betekenis voor alle ambtenaren, maar in het bijzonder voor griffiers en secretarissen die primair ambtelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten van hun bestuursorganen. Als achteraf in een afrekeningsactie tegen de griffier gedaan kan worden alsof deze besluiten niet bestaan hebben of terzijde geschoven kunnen worden en de daarmee gemoeide uitgaven als schade op de uitvoerders verhaald mogen worden, zijn griffiers veroordeeld tot een fundamenteel gevoel van onveiligheid met verstrekkende gevolgen voor hun verdere leven. De griffier heeft een uitstekende staat van dienst en stond aan de vooravond van zijn pensionering.
Door Arjan op
@volger Wanneer je de volledige uitspraak leest dan is het bovenstaande artikel in Binnenlands Bestuur echt niet afkomstig van de gemeente. De uitspraak is snoeihard voor de oud-griffier van Westland, onder andere met de plicht tot het betalen van een aanzienlijk bedrag vanwege de gelden schade voor de gemeente. Naar mijn waarneming heeft deze griffer veel te lang zijn gang kunnen gaan, maakte hij ruzie met vrijwel iedereen behalve een aantal fracties in de raad van Westland. Die fracties trok hij voor en voorzag hij met extra informatie. Een schandvlek voor het griffiersvak.
Door Frans Nijhof (voormalig beleidsadviseur) op
Het betreft niet een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep maar van de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Vindplaats: www.rechtspraak.nl > ECLI:NL:RBDHA:2018:12836. De redactie van Binnenlands Bestuur heeft de uitspraak correct gepubliceerd.
De ontslagen griffier mag hopen dat de gemeente geen aangifte van verduistering doet, want dan wordt hij –naast ontslag op staande voet- ook nog eens strafrechtelijk vervolgd.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeenteraad van Westland zijn griffier terecht strafontslag heeft gegeven wegens ernstig plichtsverzuim waardoor de gemeente financieel is benadeeld. De griffier handelde niet integer door o.a. naast zijn gewone werkzaamheden jarenlang in werktijd nevenwerkzaamheden te verrichten voor zaken die het belang van de gemeente Westland niet raakten. Hij deed daarvoor uitgaven uit het budget van de griffie zonder de gemeenteraad daarover in te lichten. Over de jaren 2015 en 2016 bedroegen die uitgaven ruim € 45.000. De aan de nevenwerkzaamheden bestede werktijd is terecht bepaald op 37 dagen welke met zijn resterend vakantieverlof mochten worden verrekend. Voor het onderzoek naar het handelen van de raadsgriffier heeft de raad externe (juridisch) deskundigen mogen inschakelen. De kosten van hun onderzoek bedroegen ruim € 87.000. Beide schadeposten mag de gemeente op de ontslagen griffier verhalen.
Door Volger op
Ga svp naar de centrale raad van beroep. Ik was bij de zitting als belangstellende en kreeg uit de verstrekte informatie van de advocaat van de heer Broekema een heel ander beeld. Dit artikel is door de gemeente of haar advocaat ingebracht en kenmerkt zich door framing. Hoofdzaken die een ander licht op de zaak werpen zijn gemakshalve weggelaten. Graag linkje met volledige uitspraak toevoegen. Opvallend was dat rechter op geen enkel moment kritisch doorvroeg als daar wel aanleiding voor was. Was van de kant van de rechtbank matig voorbereid. Enige vooringenomenheid tijdens zitting was al duidelijk voelbaar. De andere kant van het verhaal komt in dit artikel niet aan bod. Zou heel ander perspectief op de realiteit geven.

Vacatures

Van onze partners