of 64621 LinkedIn

Raads- en Statenlid Meerts strijkt via partner Wob-geld op

Clemens Meerts (VVD), raadslid in Maasgouw en Statenlid in Limburg, strijkt via zijn rechtspraktijk proceskostenvergoedingen op voor bezwaarschriften op Wob-besluiten van tientallen gemeenten in heel Nederland na Wob-verzoeken die door zijn partner zijn ingediend.

De partner van Clemens Meerts (VVD), raadslid in Maasgouw en Statenlid in de provincie Limburg, stuurde tientallen gemeenten in Nederland Wob-verzoeken en vervolgens via de rechtspraktijk van Meerts bezwaarschriften op Wob-besluiten. Daarna strijkt zijn bedrijf de proceskostenvergoeding op.

Proceskostenvergoeding
Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Tientallen gemeenten hebben een Wob-verzoek ontvangen van de partner van Meerts met bijvoorbeeld het verzoek om een (her)benoemingsbesluit te ontvangen van een burgemeester. Gemeenteambtenaren melden namen van mensen die deze Wob-verzoeken en bezwaarschriften op Wob-besluiten indienen op een intern VNG-Forum, wanneer zij het sterke vermoeden hebben dat zij een dergelijk verzoek indienen om er financieel beter van te worden. Een proceskostenvergoeding is per gemeente ongeveer 350 euro.

Plaag voor ambtenaren
Een van de namen die regelmatig opduikt in de openbare Wob-verzoeken is mevrouw D.C.M. Verhoeven die op hetzelfde adres woont als Meerts en de moeder van zijn twee kinderen is. Eerder was zij als cheffin de bureau werkzaam voor Meerts Rechtspraktijk. Meerts zelf is fiscalist, jurist en bedrijfseconoom en bestiert sinds 2004 Meerts Rechtspraktijk. Hij laat zich graag voorstaan als plaag voor ambtenaren door onder meer het aanvechten van verkeersboetes, foutieve belastingaanslagen en zijn strijd tegen ID-leges.

Staatssecretaris
Voor de VVD was Meerts eerst secretaris voor de afdeling Leudal en Thornerkwartier, in 2010 werd hij raadslid in Maasgouw en een jaar later Statenlid in de Provinciale Staten van Limburg. Hij maakt er geen geheim van dat hij een staatssecretarisschap op zijn specialismen ambieert. Verder staat hij zich erop voor dat hij wil controleren of de overheid zich zelf wel aan de regels houdt. Niet alleen via zijn rechtspraktijk, maar nu dus ook als volksvertegenwoordiger op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Geen opstrijken gemeenschapsgeld
Meerts wil niet hardop zeggen dat mevrouw Verhoeven zijn partner is. ‘Iedereen mag vinden wat hij wil. Ook "partners van" mogen Wob-verzoeken indienen.’ Zelf wordt hij er niet financieel wijzer van, zegt hij. ‘Ik maak proceskosten en die kosten krijg ik op die manier vergoed. Ik noem dat geen opstrijken van gemeenschapsgeld.’ De vaststelling dat deze vergoeding wel gemeenschapsgeld is, dat zonder het indienen van een Wob-verzoek waar de cliënt verder geen baat bij heeft, niet zou worden uitgegeven, verwerpt hij. 'Ik dien alleen bezwaar in als de ambtenaar een fout maakt. En als ambtenaren fouten maken, kost dat de overheid ook geld.’

Vergelijkend belang
Ook wijst Meerts naar de overheid zelf die bij snelheidscontroles radarapparatuur verdekt opstelt en zo burgers doelbewust voor het geld met boetes opzadelt. ‘Dat vinden burgers niet leuk.’ Dat zijn partner geen belang heeft bij de informatie die zij via de Wob-verzoeken opvraagt doet niet ter zake, vindt Meerts. ‘Wob-verzoeken kunnen een vergelijkend belang dienen. Hoe reageren gemeenten? Hebben ze hun stukken paraat? Vaak hebben ze deze nu netjes paraat. Het is een soort uitvoeren van een test.’

Wel integer
Meerts vindt het zeer kwalijk hoe ambtenaren reageren op de ingediende Wob-verzoeken en bezwaarschriften. ‘Als ze de wet niet goed vinden, moeten ze maar naar ’t Torentje. Burgers vinden zoveel wetten niet leuk. Ik vind dit niet integer van ze.’ Zelf vindt hij zijn manier van handelen wel integer. ‘Anders zou ik het niet doen.’ In een proefproces tegen het Koninklijk Huis ondervond hij naar eigen zeggen al het ontstaan van overheidskrachten. ‘Het is dan zaak de rug recht te houden en te blijven procederen tegen overheidsbesluiten.’

Minder fouten ambtenaren
De zogenoemde “tests” kosten Meerts vooral een hoop werk, zegt hij later in het gesprek. Het aantal fouten van ambtenaren valt de laatste tijd mee, merkt hij. ‘Jaren geleden was het erger. Nu is het bij twee of drie gemeenten nog lastig. Over het algemeen doen ze het keurig, goed uitgebreid, professioneler en objectiever dan voorheen. Ze maken er geen probleem meer van. Je ziet dat ook in de aanpassing van de dwangsom.’

Onethisch handelen aantonen
Over zijn handelen heeft Meerts nog niets gehoord van de burgemeester van Maasgouw of van zijn partij. ‘Het is ook toegestaan. Ik wikkel het af als een jurist. Of het onethisch is of moreel onjuist weet ik niet. Wie dat durft te stellen, moet dan aantonen wat onethisch is.’ Meerts wijst erop dat de Wob-verzoeken alleen in andere regio’s worden ingediend, buiten zijn werkgebied als raads- en Statenlid. ‘Daarbij is het mijn vak overheidsbesluiten aan te vechten en te procederen op individuele gevallen. Het gaat niet om beleid in algemene zin. Uiteindelijk kan het altijd nog bij de rechter terechtkomen.’

Weinig zin meer
Toch is Meerts nu “door het geheel” niet meer zo genegen om door te gaan met zijn “tests”. ‘In individuele gevallen zal dat zo blijven. Maar het is de vraag of iemand zich aandient die het met zo’n aantal doet. Ik verwacht niet dat dit meer gebeurt. Nu er kritiek op is, heb ik er ook weinig zin meer in. Laat ik dan maar andere dingen doen, zoals me richten op verkeersboetes of op het fiscaal recht. Daar ben ik ook succesvoller in, dus daar ga ik meer nadruk op leggen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap M. (ambtenaar) op
@henk, dat is een lastige vraag.. gelet op de perikelen binnen deze partij de laatste tijd vrees ik het ergste..

Wat wel weer 'aardig' is dat C. Meerts op de website van zijn praktijk stelt dat donaties welkom zijn. http://www.meertsrechtspraktijk.nl/donaties
En dat terwijl hij een uurtarief in rekening brengt waar menig ondernemer jaloers op zou zijn. Dus dringt de vraag zich op: moet hij het inderdaad hebben van de opbrengsten van Wob-verzoeken? ..Het zal toch niet zo triest gesteld zijn?
Door henk op
Alweer VVD! Zijn er ook nog fatsoenlijke mensen bij de VVD?
Door Bert (Ambtenaar) op
Hé, meneer Meerts heeft toch niet de behoefte gevoeld (lees: 'lef gehad') om zijn Wob-verzoek door te zetten. Althans, niet in de organisatie alwaar ik werkzaam ben. Wel een beetje flauw en sneu voor Clemens.. Als je principes hebt, zet die dan ook voort! Maar niet voor Clemens...Welnee , 'ik ga niet voor het geld, maar voor principes' .. Laat me niet lachen! En zeg vooral niet dat het niets met Limburg heeft te maken.. (haha)

Goed werk van Binnenlands Bestuur om dit soort 'geboefte' te screenen..

Door R. M. Dalmijn op
Goedendag collega reageerders,

Ik ben u nog een evaluatie schuldig in het dossier "vergunningen" .
Zoals weet ben ik van de inhoudelijke kwaliteit van de reacties van voornamelijk anonimi niet onder de indruk. Dit platform heeft een groot bereik, ook onder lokaal werkende dienaren van de publieke belangen. Wanneer op enig moment een al of niet fatsoenlijke toest van wel of niet verstrekte vergunningen onder de aandacht van lezers wordt gebracht regeert de buik van velen boven het ongetwijfeld aanwezige brein. Een beetje een kruising tussen de Geenstijl reageerders en die van de Elsevier. Waarbij de eerste groep een zeker gevoel voor humor niet ontzegd kan worden. Elsevier beperkt zich tot anonieme eenzijdige scheldkanonnades. Na u tot enige inhoudelijkheid rond vergunningen mbt. "carports" geprikkeld te hebben bleef het op 2 suggesties na stil. Naar het zich nu laat aanzien is er ruime jurisprudentie rond dit onderwerp waarbij een generieke definiëring van het fenomeen op gemeente niveau ontbreekt. Dit geeft veel problemen maar geen aanvullende regelgeving ter vermijding. Dat op erfscheidingen dus constructies tot 7 meter hoog onder de figuur van carport in een woonwijk kunnen verschijnen onder aanpassing van het bestemmingsplan (nb in een beschermd stadsgezicht) zonder de aanpalende buren daar nadrukkelijk van te verwittigen is op zijn minst laakbaar. Een aldus handelende overheid die zo een situatie (namelijk onduidelijke en beperkte definiëring van het begrip carport) laat voortbestaan is zeer gediend bij assertieve burgers die hen al of niet via WOB verzoeken dicht op de huid zitten. Wees blij dat dit de mogelijkheid geeft tot een verbetering van de kwaliteit. Kennis, dienstverlening , senioriteit en hoffelijkheid zijn dragende elementen die de burger mag verwachten van de hem ten dienste staande overheden. Het eenvoudige feit dat Nederland meent een enorme stortvloed van externen nodig te hebben zegt m.i. voldoende. Daarmee is de verkregen kennis niet geborgd maar wel kostbaar geworden. Overigens kan ik meedelen dat de door mij geconsulteerde advocaten en juristen belangeloos hebben meegedacht, ook het kantoor van Mr Meerts. Voor het voortbestaan van de vele ambtelijke diensten hoop ik op een positieve ontwikkeling ontdaan van zuur en azijn. BB wil ik adviseren anonieme reacties te weren. Fatsoen straalt af op de vermeende gebruikers en doelgroep in casu de ambtenaar.
Door Richard (op persoonlijke titel) op
Het handelen van Meerts is natuurlijk niet integer en de omgeving waarin betrokken woont alsmede zijn politieke voorkeur versterken dat beeld. Was het vroeger nog een stagiaire die het salaris van Meerts moest opkrikken, nu laat hij het zijn eigen vrouw doen en daar geneert hij zich publiek niet voor. Dat heet in goed Nederlands ondernemerschap. En waar de VVD doorgaans wars is van knellende regels daar wordt de Wob als wet gekoesterd. Wij snappen nu waarom!
Door Prof.dr.mr. R.S. op
Kwam op deze site via dit forum:
http://www.schiedamstad.nl/yabbse/index.php?topi … (reactie #291)

Wat mij opvalt, bij het lezen van enkele reacties hieronder, dat het erop lijkt alsof de heer Meerts zelf de reacties plaats onder elke keer een ander pseudoniem. Of in ieder geval zijn personeel/vriendenkring opdracht heeft gegeven dat te doen. Wat kan er toch verkeerd zijn aan het artikel van BB om dit soort misstanden aan de kaak te stellen? En als mensen het er niet mee eens zijn kom dan met inhoudelijke argumenten!
Door Kl op
Weer een zichzelf verrijkend individu die heel de rotte politiek weer in de schijnwerpers zet. Hij weet goed waar hij mee bezig is en het zou goed zijn dat zijn gemeente of zijn partij die gast eens goed op zijn plaats zet en zijn kiezer zich bij de volgende verkiezing zijn gedraging eens goed overdenkt.
Door Simon (Ambtenaar 2.0) op

@ Jeroen Marinussen ‘Ach ja, het mag de gemeente weer geen cent kosten’ Pardon? Het is de gemeenschap die hiervoor opdraait.. U en ik!

En waarom u nu de ambtenarij erbij haalt en deze kwalificeert als ‘walgelijk’ begrijp ik werkelijk niet. Het gaat in deze om dhr. Meerts, niet om de ambtenaren (wie dat ook mogen zijn). Dhr. Meerts meent aan het gedrag van de overheid een recht te kunnen ontlenen om de burgers/gemeenschap op kosten te jagen. Als zij het doet dan doe ik het ook, is zijn credo.. Werkelijk té triest voor woorden. Maar ja, het zijn crisistijden en misschien geldt dat ook wel voor zijn rechtspraktijk, dus elke cent van inkomsten is mooi meegenomen… Maar laakbaar is het wel.

Ps. Ben benieuwd wat mevrouw Verhoeven met de opgevraagde informatie doet. Ze zal het toch ergens voor gebruiken of nodig hebben? Anders is het echt verspilling van gemeenschapsgeld, en kan dhr. Meerts nogmaals nadenken over de vraag of zijn handelen misschien toch niet ‘onethisch’ of ‘moreel onjuist’ is.

Door Jeroen Marinussen op
Ach ja, het mag de gemeente weer geen cent kosten... maar als er te vangen is (WOZ, parkeerheffing) dan staat men vooraan in de rij en weet men van de hoed en de rand. Walgelijk die ambtenarij in Nederland.
Door Simon (Ambtenaar 2.0) op
Dhr. Meerts zegt niet te weten of zijn handelen onethisch of moreel onjuist is. Waarom laat hij niet gewoon zijn partner zelf het bezwaarschrift indienen, zonder tussenkomst van zijn praktijk? Voorbeelden van bezwaarschriften zijn overal op internet te vinden. Dus dat kan het probleem niet zijn.. Elke simpele ziel kan het. Hij had zijn partner desnoods ook wel kunnen helpen/ondersteunen (aan de keukentafel) als ze er niet uit zou komen.. Of is de relatie ook in die zin strikt zakelijk?

Nee, meneer ruikt geld, en dan maar via een slinkse manier de wet misbruiken. Het siert hem als openbaar bestuurder…