of 64707 LinkedIn

Raad van State mist slecht scenario

Het kabinet geeft volgens de Raad van State beperkt inzicht in de budgettaire gevolgen van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lasten. Ook wordt onvoldoende ingegaan op een eventueel fors slechter tweede-golfscenario. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over de Miljoenennota 2021

Het kabinet geeft volgens de Raad van State beperkt inzicht in de budgettaire gevolgen van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lasten. Ook wordt onvoldoende ingegaan op een eventueel fors slechter tweede-golfscenario.

Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over de Miljoenennota 2021 en de septemberrapportage Begrotingstoezicht 2020. Zo is de ontwikkeling van de zorguitgaven in de Miljoenennota lastig te volgen, en daarmee ook de verantwoording van de gemaakte politieke keuzes. ‘Juist in tijden van crisis moeten overheidsfinanciën inzicht geven in politieke keuzes’, aldus het advies.

 

Talrijke aanpassingen

De veelheid aan incidentele suppletoire begrotingen en de talrijke aanpassingen van de uitgavenkaders, belemmeren zowel het zicht op de uitgaven in verband met de bestrijding van de coronacrisis als het zicht op de reguliere uitgaven. Daardoor worden de beheersing van uitgaven en de verantwoording aan het parlement bemoeilijkt.

 

Tweede golf

Wat in de Miljoenennota verder node wordt gemist, is volgens de adviseurs aandacht voor de gevolgen van een tweede-golfscenario. Bij een tweede coronagolf kan de overheidsschuld volgend jaar opgelopen tot boven de 70 procent. De Miljoenennota geeft volgens de Raad van State te weinig rekenschap van dat scenario, ‘dat fors slechter is en niet geheel ondenkbaar.’ De regering zou daarom meer moeten ingaan op mogelijke gevolgen van en beleidsreacties op fors slechtere scenario’s dan het basisscenario waar nu van wordt uitgegaan. Dat bevordert een tijdig debat over politieke keuzes die moeten worden gemaakt als die scenario’s zich zouden voordoen.

Geadviseerd wordt het CPB te vragen om samen met de andere planbureaus, en bijvoorbeeld ook met het RIVM en andere instituten, het tweede-golfscenario op korte termijn verder uit te werken en te verdiepen.

 

Huishoudens

De Miljoenennota gaat volgens de Raad van State verder in te algemene zin in op de situaties van huishoudens en bedrijven. De situaties waarin die zich bevinden zijn echter niet alleen zeer uiteenlopend, ook de gevolgen van beleid werken heel verschillend uit. De Afdeling adviseert daarom om in de volgende Miljoenennota – of zo mogelijk eerder – te komen tot sectorale verdieping voor bedrijven en tot specificatie in type huishoudens, mede in relatie tot type posities op de arbeidsmarkt, zoals vast, flexibel, private dan wel publieke sector.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
En......sla vooral de gepensioneerden niet over, die zitten al 12 jaar in een negatieve spiraal. Kennelijk staan zij niet in de winkel van de kruideniers van vak K.
Door Hub Snel (rijksambtenaar) op
Wanneer deze gevolgen in kaart zijn gebracht zullen er wellicht wat heilige huisjes van dit kabinet moeten gaan sneuvelen. Dat zal dit kabinet dus voor zich uit willen schuiven. Het kabinet moet echter zijn verantwoordelijkheid nemen vind ik.

Vacatures

Van onze partners