of 65378 LinkedIn

Raad Tynaarlo wil BING-rapport geschorste topambtenaar inzien

Het college van Tynaarlo wil een  BING-rapport over een geschorste ambtenaar niet openbaar maken. Van de bewuste ambtenaar mag het wel. De raad wil de conclusies van het rapport inzien.

Dinsdag vraagt de raad van Tynaarlo via een motie aan het college om het BING-rapport omtrent de schorsing van topambtenaar Henk Heijerman in te zien. Het college weigerde tot nu toe, maar van de ambtenaar mag het.

Ambtenaar geschorst
Heijerman werd op 8 oktober het gemeentehuis uitgezet en geschorst vanwege plichtsverzuim na een emotionele verklaring van twee collega’s. De topambtenaar van financiën was het niet eens met de schorsing en vocht deze in november aan in een kort geding. Dat verloor hij. De rechter wilde de schorsing niet opheffen, omdat het rapport toch binnen afzienbare tijd af zou zijn.  Het college liet advocatenkantoor Aegis een onderzoek uitvoeren naar Heijerman. Later werd dat opgeschaald naar BING. Dit rapport kwam pas in januari uit, maar werd uit privacyoverwegingen richting medewerkers niet geopenbaard. Ook de raad kreeg geen inzage in het rapport.

College wil BING-rapport niet openbaren
Dat schoot VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters in het verkeerde keelgat. Hij stelde een motie op waarin hij B&W vraagt de conclusies en aanbevelingen vertrouwelijk met de raad te delen. De motie werd eind januari al ingediend, maar aangehouden na een toezegging van burgemeester Van Zuilen dat hij contact op zou nemen met de advocaat van Heijerman en op enig moment het rapport beschikbaar zou stellen. Het college stelde vervolgens dat de advocaat en Heijermans geen toestemming gaven voor openbaring. Maar Heijerman liet maandagavond in een brief aan de raad weten dat hij niets te verbergen heeft en het rapport openbaar mag worden gemaakt als de raad dat wil.

Motie vraagt om openbaring aan raad
Pieters wil nu duidelijkheid over de rapporten van BING en Aegis.’ Ik wil conclusies, aanbevelingen en de onderzoeksvraag van het college weten. Die weten we namelijk ook niet. Ik wil ook de notities van het college over welke procedures zijn gevolgd en de crisisevaluaties. De ambtenaar, die 38 jaar in dienst is en geen smetje in zijn personeelsdossier heeft, vind ook dat het openbaar mag worden. Het college stelt in een brief aan ons dat hij dat niet wil, maar dat is dus niet waar. Wat ik daarvan vind? Kwalijk en schokkend. Ik verwijs naar de pater familias van de raad, Jaap Hoogenboom van de ChristenUnie, die noemt de manier van handelen ontoelaatbaar, onbehoorlijk en verwijtbaar.’

Als niet openbaar, dan motie van wantrouwen
De motie werd mede ingediend door D66, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo, maar Pieters verwacht bredere steun. ‘Het college kan er dan voor kiezen de motie naast zich neer te leggen, maar dat geeft wat mij betreft dan aanleiding tot een motie van afkeuring of wantrouwen. Uit jurisprudentie begrijp ik dat het rapport uiteindelijk wel openbaar moet worden. Een beroep op de Wob behoort ook tot de mogelijkheden.’

Rapport rechtvaardigt maatregelen niet
Pieters zou haast denken dat het college het rapport wil achterhouden. ‘Het voldoet waarschijnlijk niet aan hun verwachtingen.’ Wel levert de commotie om de geschorste ambtenaar tot een hoop geruchten. ‘Er zijn nu nog gesprekken gaande tussen de gemeente en de ambtenaar over de toekomst. Waarschijnlijk zal het college zich niet op het rapport baseren, omdat het niet voldoende is om de stappen te nemen die ze hebben genomen. Dan zullen ze het wellicht gooien op een verstoorde dienstverhouding.’

College en advocaat
Het college is om een reactie gevraagd, maar deze kwam dinsdagmiddag niet meer binnen. De advocaat van Heijerman is ook om een reactie gevraagd, maar wilde geen commentaar geven. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 

 

UPDATE

De raad mag de onderzoeksvragen en de conclusies van het rapport vertrouwelijk inzien. De motie werd met nipte meerderheid aangenomen. Ook coalitiepartij PvdA steunde de motie.

UPDATE 2
Burgemeester Frank van Zuilen van Tynaarlo wil geen commentaar geven op de zaak. 'Het is een privékwestie van een individuele ambtenaar', aldus een gemeentewoordvoerder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemarie op
Door BING opgesteld? Nou dan weet ik wel genoeg.
Daar staan de uitkomsten van te voren vast. Ik hecht weinig waarde aan de onderzoeksresultaten van BING. Beste mensen uit Tynaarloo: vraag een contrarapportage aan. Schuif BING terzijde en hecht geen waarde aan hun bevindingen!
Door K. Brood (adviseur) op
Zowel het college als de geschorste Heijerman houden de kaken op elkaar over de inhoud. Van de geschokte 2 collega's ontbreekt ook iedere inhoudelijke informatie. Dat een raadslid zich er mee bemoeit is bijzonder. Die hoor je normaal gesproken nooit in personeelszaken en houden zich er desgevraagd verre van. Het dualisme veronderstelt dat ook. Maar goed we zijn in Tynaaloo en hebben het over een financieel topambtenaar.
Nog nooit heb ik zoveel rook en mist gezien. Het enige wat pro ambtenaar pleit is dat hij kennelijk een 38 jarig dienstverband heeft zonder smetjes. En dat zegt toch wel wat. Is waarschijnlijk toch wel een loyale werknemer. Dat moet meetellen naar mijn mening tenzij het om zeer ernstig plichtsverzuim gaat.